Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΤΑΠΓΤΕ) ΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΤΑΠΓΤΕ)


Α) «Ο/Η υπογραφόμενος/η …………………… κάτοικος…………… , είμαι μέλος του ΤΑΠΓΤΕ και έχω σειρά

στην κατάσταση των εν αναμονή λήψεως εφάπαξ κλπ ευρισκομένων μελών του Ταμείου με αριθμό……………

Δηλώνω ότι αποδέχομαι να εισπράξω έναντι του εφάπαξ βοηθήματος τώρα μόνον το ποσόν των ………… Ευρώ,

το οποίο αντιστοιχεί στις εισφορές εργαζόμενου/εργοδότη.


Ο δηλών και αποδεχόμενος

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα