Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

 ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΓΤΕ

 

 ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΓΤΕ

Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου  2020

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη Ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση  του ΣΥΓΤΕ για τις 19/09/2020 αναβάλλεται λόγω του  ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία του Covid-19. Κατόπιν αυτού παρουσιάζουμε έναν ενδεικτικό διοικητικό και οικονομικό απολογισμό των πεπραγμένων μας από την προηγούμενη ΓΣ μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα:

·       Το Σωματείο μας έδωσε  μεγάλο αγώνα και στήριξε τους συναδέλφους των RBU ηθικά και νομικά χωρίς ταλαντεύσεις και υπαναχωρήσεις, υποστηρίζοντας τον εθελοντικό χαρακτήρα της μετάβασης των εργαζομένων στην INTRUM, σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας. Προκηρύξαμε  απεργιακές κινητοποιήσεις και περιφρουρήσαμε τις απεργίες που προκήρυξε η ΟΤΟΕ. Έγινε ξεχωριστό  νομικό έγγραφο για τον κάθε συνάδελφο εργαζόμενο στα RBU προκειμένου να απαντήσει  στις προτάσεις της Διοίκησης. Παρακολουθήσαμε με τη νομική μας σύμβουλο, τις δανειστικές συμβάσεις στην INTRUM και στη θυγατρική της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Solutions), για την ορθότητα. Ο ΣΥΓΤΕ ανέλαβε όλες τις προαναφερόμενες οικονομικές υποχρεώσειςΕδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η όλη διαδικασία μετάβασης των εργαζομένων στην INTRUM  από τα RBU, έτσι όπως εξελίχθηκε παρά την σύμβαση που υπογράφηκε, είχε ως παρενέργεια την πρωτοφανή ανατροπή των εργασιακών σχέσεων στον τραπεζικό χώρο και εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή πληγή, δεδομένο που δεν είναι δυνατό να ξεχαστεί. Σημειώνουμε ότι τα αποτελέσματα της Τριμερούς στο Υπ.Εργασίας δεν ικανοποίησαν τα μέλη μας που αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την Τράπεζα και να βρεθούν στην ανεργία αλλά ούτε και το σωματείο μας. Ως εκ τούτου δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα το συγκεκριμένο πρόβλημα ζητώντας, αφενός να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στις οικογένειες τους οι συνάδελφοι που μετατέθηκαν στην επαρχία και αφετέρου οι συνάδελφοι που υπηρετούν με δανειστική σύμβαση στην Πειραιώς Solutions, να επιστρέψουν στην Τράπεζα σε αντίστοιχες θέσεις με αυτές που κατείχαν.    

·        Στηρίξαμε συναδέλφους σε δίκες για εργατικές διαφορές με την Τράπεζα.

·        Προκαλέσαμε Τριμερή Επιτροπή στο Υπουργείο Εργασίας για το επίδομα 1%.

·        Συνεχίσαμε τον μεγάλο δικαστικό αγώνα που ξεκινήσαμε το 2018 για την εκκαθάριση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας και δώσαμε μάχες στις δικαστικές αίθουσες εκτός των άλλων και για την αναστολή των εισφορών στο ΤΑΠΓΤΕ, την οποία και κερδίσαμε προσωρινά και θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική δικαίωση μας γιατί έχουμε και την γνώση και την δύναμη. Αυτός ο δικαστικός αγώνας είναι μακρύς και δύσκολος καθώς πρόκειται για το πρώτο πανελλαδικά, Ασφαλιστικό Ταμείο σωματειακής  μορφής που θα εκκαθαριστεί με δικαστικές αποφάσεις.

·        Καταθέσαμε προτάσεις για την νέα Επιχειρησιακή σύμβαση, συστρατευθήκαμε με τα υπερκείμενα συνδικαλιστικά όργανα για την διασφάλιση των συμβάσεών μας και των θέσεων εργασίας μας, κάναμε παρέμβαση για τα bonus, κάναμε παρέμβαση για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων στο κτήριο του Περισσού, εκδώσαμε ανακοίνωση για τις παιδικές κατασκηνώσεις καθώς και  για το ζήτημα του Covid-19 και των μέτρων προφύλαξης των εργαζομένων.

·        Είπαμε ΝΑΙ στο Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Τράπεζα στην νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση.

·        Υλοποιήσαμε όλες τις αποφάσεις της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για τα οικονομικά του ΣΥΓΤΕ. Ενδεικτικά αναφέρουμε την οικειοθελή αποχώρηση και αποζημίωση των 2 εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πράξη που έδωσε στο σωματείο μας την ευχέρεια μεγάλης εξοικονόμησης πόρων.

·        Η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων μας έδωσε την δυνατότητα παροχών σε όλα τα μέλη μας. Υπάρχει μηδενισμός εξόδων του  Δ.Σ. Τα μοναδικά μας έξοδα τα οποία και δημοσιεύουμε κάθε μήνα σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, είναι τα πάγια έξοδα συντήρησης του ιδιόκτητου κτηρίου μας στην Σολωμού 20 (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κοινόχρηστα) για τα οποία έχουμε ζητήσει από την Τράπεζα να τα καλύπτει, όπως γίνεται με τα υπόλοιπα επιχειρησιακά σωματεία, στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης και του συνδικαλιστικού νόμου 1264.

·        Δεν πραγματοποιήσαμε περιοδείες στην περιφέρεια για λόγους αποφυγής σπατάλης και προτιμήσαμε, πάντα βάσει ομόφωνης απόφασης του ΔΣ,  τα χρήματα που θα απαιτούντο για τις περιοδείες να διατεθούν προς όφελος των μελών μας. Βεβαίως αν παραστεί ανάγκη σε οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειας για εργασιακά ζητήματα που θα προκύψουν σε συναδέλφους μας θα είμαστε παρόντες.

·        Σημειώνουμε ότι, γίνεται προσπάθεια για αύξηση του ποσού του δώρου παιδιών που  χορηγούμε ετησίως, συνεχίζουμε την ενίσχυση για τα εισακτέα παιδιά στα Πανεπιστήμια, θα ενισχύσουμε το 2020 όλα τα μέλη μας από το Λογαριασμό Αλληλεγγύης με ποσό μεγαλύτερο αυτού που χορηγήθηκε το 2019 και ανάλογο του συνόλου των ετησίων εισφορών τους.

·        Αποζημιώσαμε όλους τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος σε απεργίες ανεξάρτητα από το πλήθος των ημερών που συμμετείχε ο καθένας.

·        Συνεχίσαμε την συνεργασία με τον σύλλογο της ALPHA BANK για πρόσβαση των μελών μας στις υπηρεσίες υγείας του Πολυϊατρείου και του Γυμναστηρίου.

·        Συνεχίσαμε την συνεργασία μας με τα Στρατιωτικά Πρατήρια(ΕΚΕΜΣ) και τον Προμηθευτικό Οργανισμό Ναυτικού(Π.Ο.Ν).

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

·        Ο ΣΥΓΤΕ εκφράζεται από το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  του και τις αποφάσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ και του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ οι οποίες τηρούνται απαρέγκλιτα. Βάσει αυτών των αποφάσεων ο ΣΥΓΤΕ προβαίνει σε συμμαχίες και συνεργάζεται με τα  σωματεία τα οποία αγωνίζονται για την επίλυση των εργασιακών ζητημάτων, για τη διατήρηση των συλλογικών συμβάσεων και για την διατήρηση των κεκτημένων, πράγμα που αποδεικνύεται καθημερινά από τη δράση του. Κάθε έτος η Γενική μας Συνέλευση αποφασίζει και μόνο αυτή, για συνεργασίες και για την αυτονομία του ΣΥΓΤΕ. Προσπάθειες πολιτικής και συνδικαλιστικής χειραγώγησης του ΣΥΓΤΕ δεν βρίσκουν έδαφος.

·        Ο ΣΥΓΤΕ παλεύει για δισεπίλυτα εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα που κληρονόμησε όπως, το ακανθώδες ζήτημα του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ, για το οποίο όμως δεν δεσμεύεται κανένα από τα σωματεία που προτείνουν συνένωση ότι θα συνεχίσει τον μεγάλο δικαστικό αγώνα που έχουμε ξεκινήσει  Εδώ αναφέρουμε το παράδειγμα σωματείου που κυκλοφόρησε ανακοίνωση πριν 2 έτη περίπου ότι θα προσφύγει δικαστικά για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας της Γενικής Τράπεζας κάτι που βεβαίως δεν έγινε ποτέ. Η αυτονομία του σωματείου μας ανοίγει το δρόμο για την εκκαθάριση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας και για τη δίκαιη κατανομή του εφάπαξ, που σημαίνει να λάβουν πρώτα τα μέλη που πλήρωναν εισφορές όλα τα χρόνια και δεν έλαβαν ποτέ καμία προκαταβολή. ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΤΕ ΚΑΙ  ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ.

·        Πέραν τούτων  οποιαδήποτε κίνηση και οποιαδήποτε προσδοκία δημοσιεύεται για συνένωση με άλλο σωματείο και μάλιστα με σωματείο που δεν έχει καμία πρόθεση να επιλύσει το ασφαλιστικό ζήτημα του ΤΑΠΓΤΕ, αφορά προσωπικές απόψεις οι οποίες είναι αβάσιμες διότι είναι εκτός συλλογικότητας και δεν εκπροσωπούν τον ΣΥΓΤΕ. 

Εμείς διατηρώντας πάντα την αυτοτέλεια μας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων μας, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα υπόλοιπα σωματεία και να συμμετέχουμε στους κοινούς αγώνες διότι η δύσκολη εργασιακή συγκυρία που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι του 2020 απαιτεί ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ και όχι αθέμιτους ανταγωνισμούς και χαμηλού επιπέδου συνδικαλισμό.

Υ.Γ. Σωματεία της ΠΕΙΡΑΙΩΣ δημοσίευσαν το ζήτημα των μεταθέσεων στα καταστήματα και των χαμηλών αξιολογήσεων. Αξία έχει για εμάς εκτός από την αναγγελία, η συνάντηση όλων των επιχειρησιακών σωματείων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την αξιολόγηση του ζητήματος, το οποίο χρήζει σοβαρής προσέγγισης και συνδικαλιστικής αντιμετώπισης μέσα από τον διάλογο. Το σωματείο μας εργάζεται σ’ αυτή την κατεύθυνση.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα