Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

logotipo sygte

ΑΘΗΝΑ 24/4/2018

Συνάδελφοι-συναδέλφισσες,

 

Σας παραθέτουμε την γνωμάτευση του νομικού μας συμβούλου για το τι ισχύει με την χορήγηση της ετήσιας άδειας

 

Α. Σύμφωνα με ρητή επιταγή του νόμου, η άδεια πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και πάντως προτού να λήξει αυτό. Εάν παρέλθει το έτος, η χορήγηση της άδειας καθίσταται πλέον αδύνατη και ο παραβάτης εργοδότης υπόκειται στις προβλεπόμενες αστικές και ποινικές κυρώσεις. Αν τυχόν ο μισθωτός από αμέλεια δε ζητήσει την άδεια του, ο εργοδότης υποχρεούται και σε αυτήν την περίπτωση να τη χορηγήσει από μόνος του.

 

Β. Αναφορικά με την τμηματική χορήγηση

Από το τρίτο ημερολογιακό έτος της απασχόλησης του μισθωτού και μετέπειτα, καταρχήν απαγορεύεται η κατάτμηση της άδειας, δηλαδή αυτή πρέπει να χορηγείται ολόκληρη, εκτός αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύο είναι οι περιπτώσεις κατάτμησης της άδειας:

  1. Η κατάτμηση εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης που προκύπτει στο πλαίσιο της επιχείρησης. Η κατάτμηση σε αυτήν την περίπτωση γίνεται σε δύο περιόδους εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η πρώτη περίοδος της άδειας που χορηγείται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 εργάσιμες ημέρες και
  2. Η κατάτμηση της άδειας σε περισσότερες των δύο περιόδων. Η διαδικασία αυτή προβλέπει έγγραφη αίτηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη και πρέπει να περιλαμβάνει τη χορήγηση ενιαίου τμήματος άδειας τουλάχιστον 10 εργασίμων ημερών.

 

Γ. Περιορισμοί

 

Πέραν των ανωτέρω περιορισμών αναφορικά με τη χορήγηση της άδειας εντός του έτους που αφορά και αναφορικά με τη χορήγηση τμηματικής άδειας, ο μοναδικός περιορισμός που τίθεται (χρονικά) είναι, ότι από το νόμο επιβάλλεται το μισό τουλάχιστον του προσωπικού που απασχολείται σε κάθε επιχείρηση, να λάβει την άδειά του κατά τη θερινή περίοδο, ήτοι κατά το διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

 

Επίσης όταν οι ανάγκες της τράπεζας οδηγούν τον εργαζόμενο σε χρήση μέρους ή του συνόλου της άδειας του στο διάστημα από 1/1 έως 30/4 και από 1/10 έως 31/12 εκάστου έτους, για κάθε πέντε μέρες κανονικής άδειας, χορηγείται , στο ίδιο χρονικό διάστημα, μια επιπλέον ημέρα άδειας (Σ.Σ.Ε 2004-5, άρθρο 7).

 

Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι τα ποσοστά που δίνει η τράπεζα για χορήγηση της κανονικής μας άδειας δεν προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι συνάδελφοι κάνουν προγραμματισμό και είναι σε θέση να κάνουν ορθολογική χρήση της άδειας τους σύμφωνα και με τις οικογενειακές τους ανάγκες.

Πολλοί προϊστάμενοι δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο στην εφαρμογή της οδηγίας που εξέδωσε η τράπεζα πιέζοντας τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες. Δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να αναγκάζονται να πάρουν άδεια χωρίς την θέλησή τους επειδή φοβούνται μήπως πέσουν σε δυσμένεια.

 

Από εμάς δεν είναι ανεκτή τέτοια συμπεριφορά και καλούμε τις συναδέλφους να καταγγέλλουν τέτοιου είδους συμπεριφορές στα σωματεία τους.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Φάνης Πολύζος, Διονύσης Γεωργούλης, Ευγενία Τάγαρη, Γρηγόρης Ευθυμίου, Βενετσιάνος Δεκούλος, Ελένη Χριστοδουλοπούλου, Άρης Καρυδάκης

 

 

 

 

  .

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα