Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΠΓΤΕ

logotipo sygte

Αθήνα, 25 Μαΐου 2018

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

 

την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 όπως είχε ανακοινωθεί, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Ταμείου Αλληλοβοηθείας και μελών του Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ στα γραφεία του Συλλόγου, παρουσία της Νομικού Συμβούλου, για απάντηση σε ερωτήματα συναδέλφων για το ΤΑΠΓΤΕ.

 

Οι συνάδελφοι που παραβρέθηκαν, έθεσαν ερωτήματα που απασχολούσαν τον κάθε ένα προσωπικά ή και θέματα συνολικού ενδιαφέροντος για το Ταμείο. Επίσης τέθηκαν και τα ερωτήματα που είχαν αποσταλεί από τα μέλη που δεν μπόρεσαν να έλθουν στην συνάντηση. Η νομικός σύμβουλος του Συλλόγου πέραν των άλλων, όσον αφορά στην εκκαθάριση του Ταμείου, απάντησε ότι η διαδικασία γίνεται βάσει των άρθρων που ορίζει το υπάρχον καταστατικό και των ισχυουσών διατάξεων του νόμου περί εκκαθάρισης των σωματείων και θα πρέπει σύμφωνα με την αρχή της ισότητας να υπάρξει σύμμετρη αναλογική ικανοποίηση όλων των μελών του Ταμείου.

 

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνάντησης, τέθηκε θέμα επείγουσας φύσης και μη επιδεχόμενο αναβολής, για λήψη απόφασης για τη στάση του σωματείου μας στην  προσδιορισμένη για τις 29/05/2018 εκδίκαση (ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών) αίτησης μελών του ΤΑΠΓΤΕ για ανάκληση της εκδοθείσας προσωρινής διαταγής αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Ταμείου.

 

Τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα να παρέμβει το σωματείο στην ως άνω δίκη υπέρ της διατήρησης της προσωρινής διαταγής και κατά της αίτησης ανάκλησής της, προκειμένου να διασφαλιστούν κατά το δυνατόν τα δικαιώματα και οι νόμιμες προσδοκίες των εν ενεργεία μελών του ΣΥΓΤΕ. Η νομικός του συλλόγου εξουσιοδοτήθηκε να μελετήσει τις νομικές ενέργειες και παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για την εκδίκαση της αίτησης του ταμείου για διάλυση και υπαγωγή σε εκκαθάριση  (μέχρι τις 19/09/2018) και να ασκήσει κάθε προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα. Σε περίπτωση αναβολής της δίκης, το σωματείο θα προχωρήσει σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για την  αναστολή παρακράτησης των εισφορών των εν ενεργεία μελών που καταβάλλουν υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, διατηρώντας όμως παράλληλα την ιδιότητα του μέλους.

 

Σε περίπτωση που το Ταμείο, κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου, προβεί σε διαδικασία εκκαθάρισης, σταματάει η καταβολή εισφορών και ακολουθεί παρέμβαση του Συλλόγου μέσω ομαδικών αγωγών ή αγωγής του Σωματείου για όλους τους συναδέλφους που είναι μέλη του ΣΥΓΤΕ και υπήρξαν ή συνεχίζουν να είναι μέλη του ΤΑΠΓΤΕ.

 

Στην διαδικασία εκκαθάρισης μπορεί να ζητηθεί να υπάρχουν και ενεργεία συνάδελφοι,  ορκωτοί λογιστές ή και εταιρεία.

Από όλους τους παρευρισκόμενους έγινε κατανοητό ότι χειριζόμαστε μία υπόθεση πτώχευσης ενός Επικουρικού Ταμείου, γεγονός πρωτόγνωρο για το χώρο των Τραπεζών. Χρειάζεται προσεκτικά βήματα πάντα με ισχυρή νομική υποστήριξη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων όλων των συναδέλφων και μελών του Σωματείου.

 

 

Για το Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας

Φ. Πολύζος                         Δ. Γεωργούλης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα