Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

logotipo sygte

 

ΑΘΗΝΑ 14-5-2018

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

 

Στις 7/5/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ του ΣΥΓΤΕ με στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την Τράπεζα, με θέμα την ενημέρωση μας για το νέο σχέδιο Αξιολόγησης του Προσωπικού.

Στην συνάντηση την Τράπεζα εκπροσώπησαν ο κ. Τσουκάτος, ο κ. Πάρνης και η κα Κουτσομητοπούλου η οποία μας παρουσίασε το νέο σχέδιο Αξιολόγησης.

Από πλευράς της Διοίκησης της Τράπεζας λάβαμε τις πιο κάτω απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα που θέσαμε αναφορικά με το νέο σχέδιο Αξιολόγησης:

-Δεν συνδέεται η κακή Αξιολόγηση με καταγγελία σύμβασης εργαζομένου καθώς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση αυτή να αποτελέσει σπουδαίο λόγο απόλυσης, όπως αναφέρει και ο Οργανισμός Προσωπικού. Η κακή Αξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει στοιχείο για την μη βαθμολογική εξέλιξη για τις κατ’ εκλογήν  Προαγωγές.

-Οι στόχοι  επί των οποίων θα γίνεται η Αξιολόγηση είναι συλλογικοί και όχι ατομικοί.

-Προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής στην οποία θα μπορεί να προσφύγει ο εργαζόμενος στην περίπτωση που θεωρεί ότι η Αξιολόγηση τον αδικεί.

Δεδομένου ότι η Τράπεζα διαπραγματεύτηκε για το νέο σχέδιο Αξιολόγησης μόνο με το Αντιπροσωπευτικό σωματείο και το δικό μας σωματείο όπως και τα υπόλοιπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Ομίλου κληθήκαμε απλώς για να λάβουμε γνώση, καταθέσαμε τις εξής απόψεις:

1.Επισημάναμε την αναγκαιότητα συμμετοχής όλων των σωματείων σε διαπραγματεύσεις για  θέματα που αφορούν σε όλους τους εργαζόμενους όπως αυτό της Αξιολόγησης.

2.Να υπάρχει μηχανισμός ελέγχου του ελεγκτή και δυνατότητα προσφυγής των συναδέλφων που αξιολογούνται.

3.Να μην υπάρχουν ατομικοί στόχοι αλλά συλλογικοί και να διασφαλίζεται η προσωπική συνεισφορά στην ομαδική στοχοθεσία, χωρίς να υπάρχει έμμεσος καταμερισμός ατομικών στόχων από τους προϊσταμένους.

4.Στην Επιτροπή Επανεξέτασης των Δελτίων Αξιολόγησης να συμμετέχει και ο εκπρόσωπος του εργαζομένου από το σωματείο που αυτός  ανήκει και όχι μόνο ο εκπρόσωπος από το  Αντιπροσωπευτικό σωματείο.

5.Επισημάναμε επίσης ότι το σύστημα Αξιολόγησης πρέπει να συνδέεται με τον Οργανισμό Προσωπικού και την εξέλιξη των εργαζομένων, όπως ορίζεται και σε καμία περίπτωση η κακή Αξιολόγηση να θέτει θέμα απόλυσης.

 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι:

 

Για εμάς είναι δεδομένη και χωρίς αποκλεισμούς η αναγκαιότητα της διαμόρφωσης και της σύνθεσης των θέσεων από όλους τους συλλόγους που εκπροσωπούν εργαζομένους.

Είμαστε ανοικτοί σε διαδικασίες για την έκφραση όλων των απόψεων από όλα τα σωματεία της Πειραιώς, χωρίς να υπάρχουν αποκλεισμοί, όχι μόνο για το θέμα της Αξιολόγησης αλλά για όλα τα εργασιακά θέματα, ζήτημα το οποίο έχουμε θέσει με επιστολή που στείλαμε πρόσφατα προς τον ΣΕΤΠ με κοινοποίηση σε όλα τα σωματεία, για τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση.

Υ.Γ Σας ενημερώνουμε ότι ο συνάδελφος Γεωργούλης Διονύσιος μετά από παραίτηση μέλους της ψηφοδελτίου του στο δευτεροβάθμιο είναι πλέον τακτικό μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Τραπεζοϋπαλλήλων (ΟΤΟΕ) μέχρι το επερχόμενο συνέδριο.  Από αυτήν την θέση θα προσπαθήσει να αναδείξει  τα εργασιακά θέματα του σωματείου μας και  του κλάδου μας.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  .

Τελευταία Άρθρα

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Άρθρα