Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΚΕΜΣ

Image

 

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου  2018

συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σε συνέχεια της από 20/11/2018 ανακοίνωσής μας, σχετικά με την πρόσβαση των μελών μας στα Πρατήρια πώλησης καταναλωτικών προϊόντων του Στρατού (ΕΚΕΜΣ),  ζητάμε όπως συμπληρώσετε και υπογράψετε την επισυναπτόμενη:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  για την είσοδο των μελών ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο ΕΚΕΜΣ (Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού)

(βάσει Σχετ:  Φ.900/5/1263724/Σ.1451/16 Νοε 18/ ΓΕΣ/ΔΕΜ/4δ)

ώστε να προχωρήσουμε στην έγκριση της εισόδου σας στα εν λόγω πρατήρια και να την αποστείλετε μέσω φαξ στο 2164001599 ή μέσω e-mail στο info@www.sygte.gr μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2018 .

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα υπάρξει καμία άλλη παράταση.

Για την είσοδο στο προμηθευτικό οργανισμό Ναυτικού θα ακολουθηθεί άλλη διαδικασία με  έκδοση ταυτότητας όπως μας ζητήθηκε, και θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

 

Για το Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

Φ. Πολύζος                      Δ. Γεωργούλης

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ THN ΕΙΣΟΔΟ TΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΚΕΜΣ

(Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού)

(βάσει Σχετ:  Φ.900/5/1263724/Σ.1451/16 Νοε 18/ ΓΕΣ/ΔΕΜ/4δ)

Με την παρούσα, βεβαιώνουμε ότι ο/η υπογεγραμμένος/η συνάδελφος/σσα με τα κάτωθι στοιχεία, είναι εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………………………….

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : …………………………………..

Α.Δ.Τ. :  …………………………

Αθήνα, ……………… 2018

ΥΠΟΓΡΑΦΗ : ……………………….

 

Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

Φ. Πολύζος                      Δ. Γεωργούλης

 

  .

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα