Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Ε.Ε. Νο 2

logotipo sygte

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΤΕ

25ης, 26ης & 27ης Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 Κ.Ε.Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΒΗΜΑ 1: α) Οι συνάδελφοι αφού παραλάβουν το εκλογικο υλικό σε φάκελο Α3 εσωτερικής αλληλογραφίας ο οποίος θα αποτελείται από :

 

  1. Έναν φάκελο επιστροφής Α4 με αναγραφόμενα τα στοιχεία παραλήπτη (Προς Κ.Ε.Ε Πανελλαδικής Ψηφοφορίας ΣΥΓΤΕ, Τμήμα Αλληλογραφίας, Κωδ: 3296, Λ. Μεσογείων 109-111, 11526 Αθήνα)
  2. Έναν λευκό φάκελο μικρότερου μεγέθους (φάκελος ψηφοφορίας) χωρίς λογότυπο που θα φέρει στο πίσω μέρος την στρογγυλή σφραγίδα του Συλλόγου με μπλε μελάνι.
  3. Δύο ψηφοδέλτια τα οποία στο κάτω δεξιά σημείο θα φέρουν την στρογγυλή σφραγίδα του Συλλόγου με μπλε μελάνι.

α) Ψηφοδέλτιο με μπλε γράμματα που αφορά την τροποποίηση του Καταστατικού β) Ψηφοδέλτιο με μαύρα γράμματα που αφορά την τροποποίηση του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης των μελών του ΣΥΓΤΕ

 

β) θα πρέπει ανάλογα με την προτίμησή τους να σταυρώσουν ΚΑΙ ΣΤΑ 2 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ (Ψηφοδέλτιο με μαύρα γράμματα και ψηφοδέλτιο με μπλε γράμματα) τα τετραγωνάκια με ΕΝΑ σταυρό προτίμησης, με στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου στο ερώτημα NAI, OXI ή ΛΕΥΚΟ του κάθε ψηφοδελτίου.

Προσοχή : πάνω από ένα σταυρό τα ψηφοδέλτια είναι ΑΚΥΡΑ. Επίσης στα ψηφοδέλτια εκτός από τον σταυρό προτίμησης δεν επιτρέπεται να υπάρχει οποιαδήποτε σημείωση ή σημάδι διότι θα είναι ΑΚΥΡΑ.

 

ΒΗΜΑ 2: Αφού ψηφίσουν θα τοποθετήσουν και τα δύο ψηφοδέλτια στον λευκό φάκελο (ψηφοφορίας) και θα τον κλείσουν καλά. Στον λευκό φάκελο τοποθετούνται ΜΟΝΟ τα ψηφοδέλτια. Στον λευκό φάκελο (ψηφοφορίας) δεν πρέπει να υπάρχει καμία σημείωση ή διακριτικό σημάδι.

 

ΒΗΜΑ 3: Ο κλειστός λευκός φάκελος τοποθετείται στον φάκελο εσωτερικής αλληλογραφίας (επιστροφής) στον οποίο αναγράφεται ως παραλήπτης η Κ.Ε.Ε και η διεύθυνση παραλαβής.

 

ΒΗΜΑ 4: Ο κάθε συνάδελφος-ισσα θα πρέπει να αναγράψει το ονοματεπώνυμό του κ.ο.κ. στα στοιχεία Αποστολέα στο φάκελο Α4 της επιστροφής του εκλογικού υλικού. Προσοχή στην αναγραφή των στοιχείων σας διότι ανώνυμοι φάκελοι επιστροφής δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

ΒΗΜΑ 5 : Οι συνάδελφοι αποστέλλουν τον φάκελο Α4 επιστροφής (ο οποίος περιέχει τον φάκελο ψηφοφορίας με τα ψηφοδέλτια) με εσωτερική αλληλογραφία.

 

ΒΗΜΑ 6 : Οι οδηγίες της διαδικασίας ψηφοφορίας καθώς και το υλικό του ισχύοντος και υπό τροποποίηση Καταστατικού και του Κανονισμού Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης, δεν επιστρέφονται στον ΣΥΓΤΕ.

Σημείωση : Οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με την εκλογική διαδικασία, πχ δεν παραληφθει ο φάκελος ή είναι ελλιπές το εκλογικό υλικό κλπ παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα μέλη της Κ.Ε.Ε. Μαρίνα Αλεξίου, Κων/νο Τσιαπάρα, Εμμανουήλ Στρατινάκη, στα τηλέφωνα 210-3811763, 210-3811808.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.

Μαρίνα Αλεξίου, Κων/νος Τσιαπάρας, Εμμανουήλ Στρατινάκης

  .

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα