Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2019

H OTOE ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ

ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

Ø     Απεστάλη η πρόσκληση για διαπραγμάτευση

                στις Διοικήσεις των Τραπεζών

 

Ø     Αρχίζει η ενημέρωση και η προετοιμασία των

        εργαζομένων

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ΟΤΟΕ αμέσως μετά την εκλογή της νέας Διοίκησης του κλάδου που προέκυψε από το 32ο Συνέδριο, προχώρησε στην κατάρτιση του πλαισίου της νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τα αιτήματα που αφορούν στις ανάγκες των εργαζομένων στις Τράπεζες.

            Οι πρώτες συνεδριάσεις των οργάνων της ΟΤΟΕ, η Εκτελεστική Γραμματεία και το Γενικό Συμβούλιο που συγκλήθηκαν αμέσως μετά την συγκρότηση σε σώμα και την εκλογή του νέου Προεδρείου, κατέληξαν στο διεκδικητικό πλαίσιο για την νέα Κλαδική Σ.Σ.Ε., το οποίο απεστάλη ήδη στις Διοικήσεις των Τραπεζών.

Η έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι η αφετηρία της διεκδικητικής προσπάθειας της ΟΤΟΕ, δεδομένου ότι η προηγούμενη Κλαδική Σ.Σ.Ε. ολοκληρώθηκε στις 31/12/2018 και οι ανάγκες των εργαζομένων που έχουν μεγαλώσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της οικονομική κρίσης, είναι άμεσες και δεν μπορούν να περιμένουν.

Ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων που σήκωσε πολύ σημαντικό βάρος τα χρόνια της κρίσης έχει νόμιμες και δικαιολογημένες απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τις Διοικήσεις των Τραπεζών.

Η Κυβέρνηση από την πλευρά της, οφείλει να τις λάβει υπόψη της και να συμβάλει θετικά στην ικανοποίησή τους, δεδομένου ότι το εργαλείο Τράπεζες – Εργαζόμενοι θα αποτελέσει ξανά την πλέον σημαντική παράμετρο που αφορά στον στρατηγικό σχεδιασμό της εθνικής οικονομίας, με στόχο την πολυπόθητη ανάπτυξη.

Για τον κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων η υπογραφή της νέας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. έχει θεσμική αξία η οποία, όμως, πρέπει να συνοδεύεται και από ένα ουσιαστικό περιεχόμενο που θα ικανοποιεί βασικές ανάγκες και θα δίνει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα και για τις ίδιες τις Τράπεζες.  Ταυτόχρονα, θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την διαμόρφωση θετικού κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης που θα λειτουργεί ως κίνητρο αποτελεσματικής στήριξης της πραγματικής οικονομίας με αφετηρία την ικανοποίηση των εργαζομένων στον κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων.

Τα κεντρικά θέματα που αναφέρονται στο διεκδικητικό πλαίσιο της ΟΤΟΕ και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο της συμφωνίας ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ στη νέα Κλαδική Σ.Σ.Ε. αφορούν:

 

 1. Θεσμική Θωράκιση της Απασχόλησης

Η προστασία της Απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις Τράπεζες στις σημερινές συνθήκες, αποτελεί ξανά και διαχρονικά θα λέγαμε κορυφαία και βασική προτεραιότητα της ΟΤΟΕ.

Το στοιχείο της ασφάλειας των εργαζομένων που αφορά στην εργασία δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις και αστερίσκους ούτε προσχηματικές ασάφειες, όχι μόνο γιατί αποτελεί κόκκινη

γραμμή για το συνδικαλιστικό κίνημα των τραπεζοϋπαλλήλων, ειδικότερα μετά την σημαντική συρρίκνωση του κλάδου σε ανθρώπινο δυναμικό τα τελευταία χρόνια, αλλά γιατί αποτελεί και αναγκαία προϋπόθεση για όλες τις Τράπεζες αν θέλουν η πορεία τους να εξελιχθεί ομαλά και οι στρατηγικοί τους σχεδιασμοί να ευοδωθούν.

Άρα η ασφάλεια στην εργασία πρέπει να αποτελεί όχι μόνο επιδίωξη της ΟΤΟΕ αλλά και των Τραπεζών, οι οποίες οφείλουν στην Κλαδική Σ.Σ.Ε. να τη διασφαλίσουν με τρόπο που θα εκφράζει και τη δική τους σαφή βούληση.

 

 1. Ανάκτηση των απωλειών και αποκατάσταση του Ενιαίου Μισθολογίου.

Είναι γνωστό ότι το εισόδημα των τραπεζοϋπαλλήλων έχει υποστεί σημαντικές μειώσεις από το 2013 όχι μόνο ονομαστικές αλλά και στα πλαίσια της λειτουργίας του μηχανισμού του Ενιαίου Μισθολογίου.

Οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες όλα αυτά τα χρόνια πλήρωσαν το δικό τους τίμημα με σοβαρές οικονομικές συνέπειες στη ζωή και στην καθημερινότητά τους. Ταυτόχρονα, κλήθηκαν αυτή την περίοδο να ανταποκριθούν σε μεγαλύτερες απαιτήσεις, πράγμα που έκαναν, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους σε ένα δυσμενές περιβάλλον τόσο για την οικονομία όσο και για τις Τράπεζες.

Τώρα, όμως, ήρθε η ώρα και η άλλη πλευρά, η πλευρά των Τραπεζών, να αναγνωρίσει έμπρακτα αυτή την υπερπροσφορά των εργαζομένων και να ανταποκριθεί στην κατεύθυνση ανάκτησης των απωλειών.

Οι στρατηγικές των Διοικήσεων των Τραπεζών και επιμέρους αλλά στο σύνολό τους, δεν μπορεί να μην περιλαμβάνουν τον παράγοντα ενίσχυσης των εισοδημάτων των εργαζομένων στην παραπάνω κατεύθυνση ως αναγκαία παράμετρο αλλά και προϋπόθεση για να επιτύχουν στους στρατηγικούς τους σχεδιασμούς, εγκαταλείποντας το ανεδαφικό πλέον «επιχείρημα» για περαιτέρω περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Πρέπει, επιτέλους, να δείξουν στους εργαζόμενους ότι τους θεωρούν συμμάχους και συνεργάτες στην προσπάθεια ανάκαμψης και όχι «βαρίδια».

Είναι καιρός να αρχίσει πραγματικά η αντίστροφή μέτρηση με πράξεις και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και αναγνώρισης της προσπάθειας των τραπεζοϋπαλλήλων.

 

 1. Ομαλή μετάβαση των Τραπεζών στην ψηφιακή εποχή.

Η ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη και στη χώρα μας και οι Τράπεζες έχουν ήδη δρομολογήσει και υλοποιούν τις σχετικές διαδικασίες.

Όμως η ψηφιοποίηση ως αναγκαία εξέλιξη για μια σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία των Τραπεζών οφείλει πρώτα και κύρια να λαβαίνει υπόψη της τον παράγοντα άνθρωπο και όχι να τον εξαιρεί από τις σχετικές πρωτοβουλίες.

Για το σκοπό αυτό η πολιτική των Τραπεζών πρέπει να παίρνει υπόψη της τις θέσεις της ΟΤΟΕ, η οποία μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στα πλαίσια πάντοτε μιας θεσμοθετημένης ουσιαστικής συμμετοχής της σε αυτές τις διαδικασίες που όχι μόνο είναι χρήσιμη αλλά και αναγκαία.

 

Στην κατεύθυνση αυτή διεκδικούμε:

 • Έγκαιρη και σαφή πληροφόρηση πριν από την εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών που επηρεάζουν την εργασία, την υγεία και τα προσωπικά δεδομένα
 • Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης – επιμόρφωσης και δομές στήριξης των εργαζομένων σε απειλούμενες θέσεις – τομείς εργασίας.
 • Παρακολούθηση της ψηφιοποίησης και των συνεπειών της με τη συμμετοχή εκπροσώπων – ειδικών και από την πλευρά των εργαζομένων στις σχετικές διαδικασίες.

 

Ειδικότερα, θεωρούμε αναγκαία την καθολική και αποτελεσματική εκπαίδευση και τη συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων του κλάδου για την αντιμετώπιση των αναγκών μετάβασης στη νέα εποχή, δεδομένου ότι η νέα ψηφιακή εποχή στις Τράπεζες είναι υπόθεση αποκλειστικά και μόνο των τραπεζοϋπαλλήλων και όχι τρίτων, μέσω διαδικασιών εξωτερίκευσης εργασιών στην οποία υπάρχει πάγια αντίθεση της ΟΤΟΕ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Οι τρεις παραπάνω βασικές ενότητες του διεκδικητικού πλαισίου της ΟΤΟΕ προς τις Διοικήσεις των Τραπεζών, αποτελούν τα κεντρικά θέματα που θέτουμε ενόψει των διαπραγματεύσεων για την νέα Συλλογική Σύμβαση του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων.

Παράλληλα τίθενται και άλλα θέματα που αφορούν:

 • Στις ρυθμίσεις κοινωνικής μέριμνας (ρυθμίσεις δανείων κ.λπ.)
 • Στην Εταιρική Διακυβέρνηση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με κεντρικό αίτημα τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στα Δ.Σ. των Τραπεζών
 • Στην Ισότητα – ίσες ευκαιρίες και την προστασία της οικογένειας και της μητρότητας με βελτιώσεις στην πρόσθετη σωρευτική άδεια φροντίδας των παιδιών και σχολικής παρακολούθησης
 • Στις Παροχές που αφορούν στην Πρόνοια – υποχρεώσεις των Τραπεζών
 • Στην Οικονομική Ενίσχυση Ερευνητικών, Επιμορφωτικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων για τους εργαζομένους του κλάδου

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Είμαστε έτοιμοι για τη διαπραγμάτευση της νέας Σ.Σ.Ε. του κλάδου με τις Τράπεζες.

            Είμαστε έτοιμοι να σταθούμε στο ύψος τω ν περιστάσεων που αφορούν τόσο στις πραγματικές ανάγκες των τραπεζοϋπαλλήλων όσο και στις συνθήκες ζωής που έχει επιβάλει σε όλους μας η σημερινή δύσκολη κοινωνική συγκυρία.

            Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να αγωνιστούμε, έχοντας επίγνωση ότι τα αιτήματα του κλάδου μας είναι δίκαια και ρεαλιστικά.

            Είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε χωρίς συμβιβασμούς στις βασικές μας προτεραιότητες και ανάγκες, βάζοντας τα δικά μας όρια εκεί που επιβάλλει η κοινωνική μας ευθύνη.

            Επαναλαμβάνουμε ξανά ότι η ΟΤΟΕ απαιτεί από τις Τράπεζες αλλά και από την Κυβέρνηση να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων να αναγνωρίσουν στην πράξη την θεσμική αξία υπογραφής μιας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. που μπορεί να διασφαλίσει μια αποτελεσματική πορεία του κλάδου προς το μέλλον.

            Η δική μας πορεία της ενημέρωσης των εργαζομένων, των κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου και της κοινής γνώμης που θέλουμε να είναι συμπαραστάτες στην διεκδικητική μας προσπάθεια και στους αγώνες μας, αρχίζει ΤΩΡΑ.

            Σας καλούμε όλους σε ετοιμότητα και εγρήγορση για να διεκδικήσουμε αποφασιστικά και με όλες μας τις δυνάμεις μια νέα κλαδική Σ.Σ.Ε. που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας και στην ιστορία του κλάδου μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ           ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα