Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συνάδελφισσες, συνάδελφοι

Ξεκίνησε η διαδικασία της αξιολόγησης προσωπικού, η οποία θα διαρκέσει μέχρι 22 Ιουνίου 2016, όπου φέτος θα συμμετάσχουν σε αυτή και όλοι οι συνάδελφοι της πρώην Γενικής.

Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία διαρκής. Το πρόβλημα είναι «το κατάλληλο άτομο» και όχι «η ακατάλληλη προσωπικότητα» στην κατάλληλη θέση.

Ο βασικός σκοπός της διαδικασίας της αξιολόγησης εντοπίζεται στα παρακάτω:

  • Να παρέχει ανατροφοδότηση ανάμεσα στους προϊστάμενους και στους υφιστάμενους, έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολα η μέτρηση της παραγωγικότητας
  • Να δίνει τη δυνατότητα στους διευθυντές να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις όσο αφορά την εργασιακή κατάσταση των υπαλλήλων (μισθοί, προαγωγές, κίνητρα κλπ.)
  • Να συμβουλεύουν τους υφισταμένους για τη βελτίωση της απόδοσής τους
  • Να δυναμώνουν τις σχέσεις ανάμεσα στους προϊσταμένους και υφισταμένους με την παγίωση καλύτερης επικοινωνίας
  • Να διαπιστώνονται τα ατομικά και οργανωτικά προβλήματα και να γίνονται βελτιωτικές παρεμβάσεις

Η αξιολόγηση οφείλει να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, να εφαρμόζονται οι κανόνες με αδέκαστη κρίση, με δίκαιες συνθήκες διαφάνειας, όπου οι αξιολογούμενοι όχι μόνο να έχουν πλήρη γνώση των μεθόδων της κρίσης αλλά και να υπάρχει συναίνεση μεταξύ κριτών και κρινόμενων για τις διαδικασίες, ώστε να υπάρχει το τεκμήριο της ίσης μεταχείρισης.

Η Διοίκηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη της και τα προσωπικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων, που προδίδουν τις κλίσεις, τις δεξιότητες αλλά και τις αδυναμίες τους, με στόχο να μπορούν να καθοδηγηθούν και να φθάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Εν όψει αυτής της διαδικασίας  καλούμε τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας, αν αντιληφθούν οποιαδήποτε παρατυπία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αξιολόγησης, είτε ακούσια είτε εκούσια, από οποιονδήποτε επικεφαλής ή προϊστάμενο, η οποία «βλάπτει» την εικόνα τους όσον αφορά στην απόδοσή τους, να μας ενημερώσουν, για να μπορέσουμε να κάνουμε αντίστοιχη παρέμβαση στην Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Συμφωνούμε όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση των συναδέλφων. Λέμε ΟΧΙ στην πίεση οποιασδήποτε μορφής, για την επίτευξη ανέφικτων –  τις περισσότερες φορές – στόχων.

Οι συνάδελφοι της Γενικής έχουν αποδείξει έμπρακτα, ότι αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι του Ομίλου όσον αφορά τα προσόντα και τις γνώσεις τους αλλά και πάνω από όλα το ήθος τους.

Συνάδελφοι, να γνωρίζετε ότι κανείς δεν μπορεί να σας κρίνει βάσει ατομικών στόχων (πωλήσεις ασφαλιστηρίων προϊόντων κ.α.) αλλά βάσει της γενικής εικόνας σας (τήρηση διαδικασιών κλπ) στο κάθε τμήμα που υπηρετείτε.

Ο Σύλλογος ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σας, κάνοντας στοχευμένες παρεμβάσεις όπου χρειαστεί – όπως έχουν ήδη γίνει – και διεκδικώντας τα δικαιώματα και την πρέπουσα συμπεριφορά που αναλογεί στον καθέναν σας.

Το προεδρείο του ΣΥΓΤΕ

Μ. Μπακατσούλα, Κ. Κονιστής, Β. Δεκούλος, Γ. Σιαμπάνη, Ε. Χριστοδουλοπούλου

 

  .

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα