Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

                                                                                                                                                                                                                Αθήνα 28 Ιουνίου 2022

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σχετικά με την ενίσχυση της Απεργίας από το σωματείο μας, προς αποφυγήν παρερμηνειών όσον αφορά τα δικαιολογητικά,  διευκρινίζουμε τα εξής:

  • Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Απεργιακού μας Ταμείου, η ενίσχυση βασίζεται σε κοινωνικά κριτήρια και είναι ποσοστό επί του 30ου Κλιμακίου του Κυρίου Προσωπικού του Ενιαίου Μισθολογίου.
  • Για κάθε μέλος του ΣΥΓΤΕ που δεν έχει προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του, η ενίσχυση είναι € 44,00 για κάθε ημέρα Απεργίας (4% επί του 30ου κλιμακίου).
  • Για κάθε επί πλέον προστατευόμενο μέλος η ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 0,30%. Π.χ, για ένα παιδί € 48,00, για δύο παιδιά  € 51,00 κ.ο.κ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Συλλόγου στα τηλ: 216 4001736, 216 4001546, 216 4001592,

210 3811763

                                                  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τελευταία Άρθρα

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Άρθρα