Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΤΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

 

Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ Σ.Υ.Γ.Τ.Ε.

ΤΗΣ 5, 6 ΚΑΙ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΚΕΕ αποτελούμενη από τα μέλη 1) ΚΑΠΟΥΤΣΗ Θ, 2) ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ Κ, 3) ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ Ε, 4)ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Η, 5) ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ Ε… μετά από διαλογή των ψηφοδελτίων των αρχαιρεσιών στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2017 για την ανάδειξη Δ.Σ. Ε.Ε., ΟΤΟΕ, ΕΚΑ και Προέδρου Γενικών Συνελεύσεων , ανακοινώνει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο ,Εξελεγκτική Επιτροπή, Ο.Τ.Ο.Ε. & Ε.Κ.Α.

                           Ψήφισαν………………………………………………………………………488

                  Άκυρα – Λευκά………………………………………………………………………29

                  Έγκυρα ……………………………………………………………………………..459

 

                           Έλαβαν:

                          ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ:                             275

                          ΕΝΟΤΗΤΑ:                                                     147

                          ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΔΗ.ΣΥ.) :      37

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής , κάθε συνδυασμός εκλέγει τους παρακάτω:

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ:  5 (πέντε) για Δ.Σ. , 2 (δύο) για Ε.Ε., 4 (τέσσερις) για ΟΤΟΕ, 4 (τέσσερις) για ΕΚΑ.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ: 3 (τρεις) για Δ.Σ. , 1 (μια) για Ε.Ε. , 2 (δύο) για ΟΤΟΕ, 2 (δύο) για ΕΚΑ

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ: 1 (μια) για Δ.Σ. , καμία για Ε.Ε., καμία για ΟΤΟΕ , καμία για ΕΚΑ.

 

Στην συνέχεια έγινε η διαλογή των σταυρών προτίμησης για κάθε υποψήφιο και ανεξάρτητο , με τα παρακάτω αποτελέσματα:

 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΥΓΤΕ

 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ……………………………………….16

ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ……………………………………………………19

ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ………………………………….….5

ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ………………………………………………..………….40

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ………………………………..……8

ΔΕΚΟΥΛΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ………………………………………………..…..99

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  του ΑΣΗΜΑΚΗ………………………………….………6

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ…………………………………….….48

ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ…………………………………..……..….54

ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ……………………………………..…….…..88

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ…………………………………….……….16

ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ………………………………………………………….6

ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ………………………………………….………….…..15

ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ………………………………………..….51

ΜΠΑΡΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ…………………………….………………10

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ………………………………………….………..12

ΤΟΠΙΝΤΖΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ…………………………..………………………….…..38

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ………..………………….….….7

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ…………………………….….65

 

ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΡΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ…………………………………….……..31

ΤΟΠΙΝΤΖΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ……………………………………………..………..51

 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ  ΟΤΟΕ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ………………………….…..…..15

ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ…………………………………..…………..19

ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ………………………….…….….4

ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ…………………………………………….…………..32

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ…………………………….…..9

ΔΕΚΟΥΛΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ…………………………………….……..…..80

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ………………………………………5

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ…………………………………….37

ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ………………………………..………..49

ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ…………………………………………… 75

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ………………………………………….12

ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ…………………………………………………..….5

ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ………………………………………………….….9

ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ………………………………….….42

ΜΠΑΡΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ………………………………….……..10

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ……………………………………….…….15

ΤΟΠΙΝΤΖΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ…………………………………………………….30

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ…………………………….…5

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ………………………….….51

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ  ΕΚΑ

 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ…………………………….……13

ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ………………………………………………12

ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ……………………………..….4

ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ……………………………………………………..….31

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ…………………………………7

ΔΕΚΟΥΛΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ……………………………………………….77

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ…………………………………..….4

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ…………………………….….….36

ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ……………………………………….…43

ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ………………………………….…..……71

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ………………………………………….10

ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ………………………………………………..…….5

ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ……………………………………..……….….….7

ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ………………………………………37

ΜΠΑΡΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ………………………………..…… ..….9

ΤΟΠΙΝΤΖΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ………………………………………….……..…… 27

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ………………………….…….6

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ……………………….…….50
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΔΗ.ΣΥ.)

ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΥΓΤΕ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ…………………………….……..9

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ…………………………….………13

ΣΙΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ…………………………………………….……..…..27

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ………………………….…..10

 

ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ………………………….…..….14

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ………………………………..……16

 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΟΤΟΕ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ………………………………….15

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ……………………………………14

ΣΙΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ………………………………………………….…….25

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ……………………..……….11

 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΕΚΑ

ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ………………………………………………………….26

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΝΤΩΝΩΦ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΗΛΙΑ………………………………………………….….….41

ΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ…………………………………………….….13

ΒΑΣΜΑΤΖΗ ΦΕΝΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ…………………………………………………….17

ΒΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ…………………………………………………….……49

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ……………………………………….121

ΓΙΩΡΓΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ………………………………….….20

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ……………………………………………..…….129

ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ……………………..……….53

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΙΟΥ…………………………………….………….…….23

ΚΑΡΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ…………………………….…………….120

ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ……………………………….…..…..….28

ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ…………………………………….….…..31

ΚΑΤΣΙΛΑ ΕΡΥΦΙΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ……………………………………………………….23

ΚΕΧΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ……………………………………….……36

ΚΟΚΑΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ……………………………………………….….37

ΜΑΜΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ……………………………………………..31

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ……………………………………………..39

ΜΑΡΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ……………………………………………………..18

ΠΗΛΗΤΣΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ…………………………………….…….25

ΠΙΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ……………………………………………………………..91

ΠΟΛΥΖΟΣ ΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ…………………………………………………….116

ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ…………………………………….………..13

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ……………………………….………22

ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ……………………………………………..…….….14

ΤΑΓΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ………………………………………………………..….….82

ΤΡΑΦΑΛΗ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ………………………………………………………….27

ΤΣΙΓΚΑΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ………………………………………………42

ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ……………………………………………23

ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ……………………………………………….…30

ΨΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ…………………………………………….…….70

 

ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΒΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ…………………………………………………….65

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΙΟΥ………………………………………………..31

ΚΕΧΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ…………………………………………51

ΠΙΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ……………………………………………………..132

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ………………………………28

ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ……………………………………………….22

 

ΓΙΑ ΑΝΙΠΡΟΣΩΠΟ ΟΤΟΕ

ΑΝΤΩΝΩΦ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΗΛΙΑ…………………………………………………..…….39

ΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ……………………………………………..….15

ΒΑΣΜΑΤΖΗ ΦΕΝΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ…………………………………………….…..…17

ΒΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ………………………………………………….……..45

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ………………………….……………..97

ΓΙΩΡΓΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ………………………….………….21

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ………………………………………………….119

ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ………………………………53

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΙΟΥ…………………………………………………..23

ΚΑΡΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ…………………………………………..113

ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ…………………………………………23

ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ……………………………………………29

ΚΑΤΣΙΛΑ ΕΡΥΦΙΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ…………………………………………………….21

ΚΟΚΑΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ……………………………………………………32

ΜΑΜΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ………………………………………….….21

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ……………………………………………..38

ΜΑΡΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ………………………………………………………14

ΠΗΛΗΤΣΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ………………………………………..….26

ΠΙΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ………………………………………………………………78

ΠΟΛΥΖΟΣ ΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ…………………………………………………..….99

ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ…………………………………………..….12

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ……………………………………….16

ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ………………………………………………..…….17

ΤΑΓΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ……………………………………………………………….67

ΤΡΑΦΑΛΗ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ……………………………………………………..……26

ΤΣΙΓΚΑΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ……………………………………………..37

ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ…………………………………………..17

ΨΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ…………………………………………………..56

 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΕΚΑ

 ΑΝΤΩΝΩΦ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΗΛΙΑ……………………………………………………….…..42

ΒΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ……………………………………………………………50

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ…………………………………………..88

ΓΙΩΡΓΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ……………………………………….23

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ…………………………………………………….111

ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ……………………………….50

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΙΟΥ……………………………………………………..…20

ΚΑΡΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ…………………………………………….106

ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ…………………………………………..20

ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ…………………………………………….27

ΚΑΤΣΙΛΑ ΕΡΥΦΙΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ………………………………………………………..20

ΚΟΚΑΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ………………………………………………………30

ΜΑΜΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ………………………………………….…..27

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ………………………………………………33

ΜΑΡΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ………………………………………………….……17

ΠΟΛΥΖΟΣ ΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ……………………………………………………..101

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ………………………………………..16

ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ……………………………………………….…….…11

ΤΑΓΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ…………………………………………………………………68

ΤΡΑΦΑΛΗ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ……………………………………………………….…..…25

ΤΣΙΓΚΑΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ………………………………………………….36

ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ…………………………………………….23

ΨΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ………………………………………………..……61

 

ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 

ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ………………………….359

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ 5 του καταστατικού ΣΥΓΤΕ , υπέβαλαν έγγραφη δήλωση στην Κ.Ε.Ε. με την οποία επιλέγουν αναλόγων ή το αξίωμα του μέλους Δ.Σ. ή της Ε.Ε.

 

Από την παράταξη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

  1. ΜΑΡΙΑ ΠΙΚΟΥΝΗ , παραιτείται από την θέση της ως 5ο τακτικό μέλος στο Δ.Σ.

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Σ.Υ.Γ.Τ.Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ                                ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ                                     

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                                                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ                                   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΨΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΗΛΙΔΗΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΧΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ                                  ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑΡΙΔΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΑΓΑΡΗ                                           ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΩΦ

 

ENOTHTA                                                                     ENOTHTA                                                                                                                                     

TAKTIKOI                                                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΔΕΚΟΥΛΟΣ                           ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΙΣΤΗΣ                        ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑ

ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΔΗ.ΣΥ.)     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΔΗ.ΣΥ.)

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                                                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΗΣ                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ                                ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ                            

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                                                            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΜΑΡΙΑ ΠΙΚΟΥΝΗ                                              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΧΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΧΟΣ                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ                                                             ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                                                            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΠΙΝΤΖΗ                                      ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΑΡΔΗ

 

Ο.Τ.Ο.Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ                                    ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                                                                ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ                                       ΜΑΡΙΑ ΠΙΚΟΥΝΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΗΛΙΔΗΣ                            ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΑΓΑΡΗ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΨΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ                                                                         ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                                                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΔΕΚΟΥΛΟΣ                         ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΙΣΤΗΣ                      ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ

 

Ε.Κ.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ                                      ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                                                                 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ                                       ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΑΓΑΡΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΗΛΙΔΗΣ                           ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΨΑΡΑΚΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ                                                                ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΔΕΚΟΥΛΟΣ                               ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΙΣΤΗΣ                            ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 

ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Θ. Καπούτσης, Κ. Μαγκαφώσης, Ε. Χονδροκούκη, Η. Καραμπελιάς, Ε. Στρατινάκης

  .

Τελευταία Άρθρα

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Άρθρα