Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΣΥΓΤΕ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2016

συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Προς ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2016, ένα από τα θέματα που τέθηκαν, ήταν η συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης του Απεργιακού Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 2(α.β) του Κανονισμού λειτουργίας του Απεργιακού.

Το προεδρείο είχε αποφασίσει το σχηματισμό Επιτροπής και για τη διενέργεια της τροποποίησης του Κανονισμού, χωρίς να έχει υποχρέωση,  όμως επειδή δεν αποκλείουμε κανέναν από τέτοιου είδους αποφάσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως αυτό που αφορά όλους μας, πράξαμε ως άνω.

Τα μέλη της Επιτροπής που προτάθηκαν και εξελέγησαν είναι τα εξής :

Από την παράταξη «Ενωτικός Σύλλογος – Συνεργαζόμενοι : Αριστομένης Καρυδάκης

Από την παράταξη «Ενωμένοι Εργαζόμενοι» : Θεοφάνης Πολύζος

Από την παράταξη «Συνδικαλιστική Συνεργασία»: Διονύσης Γεωργούλης

Επίσης,  επιπλέον των ανωτέρω μελών, θα συμμετέχει ως μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ, Μαρία Μπακατσούλα (άρθρο 2β).

Ακόμη, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε αιτηθεί ορισμό συνάντησης με τον Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Θεόδωρο Τσουκάτο, ώστε να τεθούν θέματα σχετικά με την υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης που άπτονται των εξελίξεων στον Όμιλο Πειραιώς αλλά και γενικότερα στον τραπεζικό χώρο.

Συνάδελφοι, σύντομα θα έχετε σχετική ενημέρωση για τις προτάσεις μας και για την τροποποίηση του Καταστατικού. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε θέση και πρόταση και στη διάθεση όλων για όποια περαιτέρω ενημέρωση – διευκρίνιση.

Το προεδρείο του ΣΥΓΤΕ

Μ. Μπακατσούλα, Κ. Κονιστής, Β. Δεκούλος, Γ. Σιαμπάνη, Ε. Χριστοδουλοπούλου

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα