Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΤΟΕ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΟ Ν/Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

 

Η πολιτική διαχείριση από την Κυβέρνηση του κορυφαίου προβλήματος των κόκκινων δανείων γίνεται με έναν τρόπο πρόχειρο και κατά συνέπεια επικίνδυνο για την ελληνική οικονομία, για τις Τράπεζες και την ελληνική κοινωνία, προκειμένου να ικανοποιηθούν άρον – άρον οι όροι της συμφωνίας του προγράμματος με τους δανειστές για το θέμα αυτό.

Πρόκειται για άνευ όρων ανάθεση της λύσης του προβλήματος σε εταιρείες (distress funds), που σύμφωνα με το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης θα έχουν αυξημένες και ανεξέλεγκτες αρμοδιότητες, που θα λειτουργούν ως παράλληλο τραπεζικό σύστημα και με αποκλειστικό κριτήριο το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις, είτε σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, είτε σε κλάδους της οικονομίας.

Τέλος, το Νομοσχέδιο επιτρέπει στα distress funds να παρεμβαίνουν καθοριστικά και να δίνουν τη κατεύθυνση που επιθυμούν στην ελληνική οικονομία μέσω της δυνατότητας αναχρηματοδότησης επιλεγμένων επιχειρήσεων και κλάδων.

Η ΟΤΟΕ, θεωρεί ότι, η διαχείριση των κόκκινων δανείων πρέπει να γίνει από τις ίδιες τις Τράπεζες, με κριτήρια που θα διευκολύνουν για την αποπληρωμή των δανείων τους, τους δανειολήπτες, είτε πρόκειται για κοινωνικές ομάδες, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις.

Βασική παράμετρος των κριτηρίων διευκόλυνσης της αποπληρωμής των κόκκινων δανείων και ουσιαστικής αντιμετώπισης του προβλήματος, πρέπει να είναι:

  • Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο, που θα ανακουφίζει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

  • Η διαμόρφωση όρων ανάπτυξης υγιών και παραγωγικών επιχειρήσεων, τομέων και κλάδων της οικονομίας.

  • Η διασφάλιση της βιωσιμότητας των Τραπεζών, προκειμένου, χωρίς βάρη, να αποτελέσουν μοχλό στήριξης της πραγματικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας.

Η ελληνική κυβέρνηση, οφείλει να στηρίξει το τραπεζικό σύστημα στην κατεύθυνση αυτή, και να αναζητήσει σοβαρές, υπεύθυνες και αποτελεσματικές λύσεις με την ΟΤΟΕ, την κοινωνία και άλλες παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, αντί να συναινεί αδιαμαρτύρητα στις απαιτήσεις των δανειστών, που οδηγούν σε αβεβαιότητα τις ελληνικές τράπεζες και σε επικίνδυνες «λύσεις» μέσω των εταιρειών distress funds.

Αναλυτικά, πολιτικά, συνδικαλιστικά και τεχνικά οι θέσεις της ΟΤΟΕ για το θέμα των κόκκινων δανείων έχουν διατυπωθεί έγκαιρα δημόσια αλλά και στους αρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης, χωρίς όμως να έχουν ληφθεί – ως όφειλαν – υπόψιν αλλά ακόμα και σήμερα ενόψει της ψήφισης του συγκεκριμένου νομοθετήματος δεν ζητήθηκαν από την Κυβέρνηση.

Επισημαίνουμε ότι, η ΟΤΟΕ και ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων ως βασικό κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος με αυξημένες κοινωνικές ευαισθησίες δεν θα μείνει απαθής σε εξελίξεις που θα πλήξουν είτε τους εργαζόμενους στις Τράπεζες, είτε τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, είτε την λειτουργία της οικονομίας.

Η Κυβέρνηση πρέπει να δει με μεγαλύτερη σοβαρότητα και ευθύνη το κορυφαίο αυτό θέμα και να διορθώσει αμέσως τις πρόχειρες και επικίνδυνες διατάξεις του Νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια που μπορεί να γίνουν καθοριστικής σημασίας για τη κοινωνία, για την οικονομία και την ίδια τη χώρα.


ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα