Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Ε.Ε Νο 3

logotipo sygte

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Ε.Ε. Νο 3

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 25ης – 26ης & 27ης Ιουνίου 2018

 

 

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν από συναδέλφους, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε την διαδικασία διασφάλισης και μυστικότητας του Πανελλαδικού Δημοψηφίσματος του Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

  1. Οι φάκελοι επιστροφής μπεζ χρώματος θα παραληφθούν από την Κ.Ε.Ε. από το Τμήμα Πρωτοκόλλου επί της οδού Μεσογείων 109-111 και θα μεταφερθούν από τα μέλη της Κ.Ε.Ε. και από Εκπροσώπους των παρατάξεων – τους οποίους θα καλέσει η Κ.Ε.Ε. – στα γραφεία του ΣΥΓΤΕ (Σολωμού 20, 2ος όροφος) όπου τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Δημοψηφίσματος θα λειτουργούν ως Εκλογικό Κέντρο.

 

  1. Εν συνεχεία, θα καταγράφεται στη κατάσταση ψηφισάντων ο αποστολέας του κάθε φακέλου με την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου, θα διαγράφεται από την κατάσταση μελών του ΣΥΓΤΕ και θα συντάσσεται Ημερήσιο Πρακτικό Παραλαβής.

 

  1. Ο μπεζ φάκελος θα ανοίγεται και ο λευκός σφραγισμένος φάκελος που θα εμπεριέχει τα ψηφοδέλτια, θα ρίχνεται στην κάλπη που θα φυλάσσεται στο Σύλλογο.

 

Το γραφείο στο οποίο θα φυλάσσεται η κάλπη, θα κλειδώνεται με καινούριο λουκέτο και κλειδαριά. Επίσης, η κάλπη θα κλειδώνεται με καινούριο λουκέτο, θα είναι σφραγισμένη με βουλοκέρι και θα ανοίξει μετά την παραλαβή όλων των μπεζ φακέλων επιστροφής. Ένα μέλος της Κ.Ε.Ε. θα έχει τα κλειδιά της κλειδαριάς του γραφείου, άλλο μέλος θα έχει τα κλειδιά του λουκέτου της πόρτας του γραφείου και το τρίτο μέλος της Κ.Ε.Ε. θα έχει τα κλειδιά του λουκέτου της κάλπης.

 

Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων οι εκπρόσωποι των παρατάξεων οφείλουν να είναι παρόντες. Επίσης μπορούν να παραβρίσκονται στην καταμέτρηση όσοι συνάδελφοι επιθυμούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διασφαλίζει τη μυστικότητα και την αντικειμενικότητα του αποτελέσματος.

 

Τα μέλη της Κ.Ε.Ε.

 

Τσιαπάρας Κωνσταντίνος, Μαρίνα Αλεξίου, Εμμανουήλ Στρατινάκης

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα