Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Π.Ο.Ν)

Αθήνα 21 Μαρτίου 2024

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ο ΣΥΓΤΕ συνεχίζοντας την συνεργασία του με τον Προμηθευτικό Οργανισμό Ναυτικού (Π.Ο.Ν.) προχωρά στην ανανέωση των καρτών εισόδου και στην έκδοση νέων, δίδοντας σε όλα τα μέλη του Συλλόγου της πρώην Γενικής Τράπεζας, το δικαίωμα πρόσβασης στο Πρατήριο πώλησης καταναλωτικών προϊόντων σε προνομιακές τιμές.

Το Πρατήριο του Προμηθευτικού Οργανισμού Ναυτικού είναι στην Αθήνα (Ιερά Οδός 102Α ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ).

-Όσα μέλη μας διαθέτουν την κάρτα εισόδου στο Π.Ο.Ν θα πρέπει να την αποστείλουν με την εσωτερική αλληλογραφία, μέχρι και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 στα γραφεία του ΣΥΓΤΕ  (Προς τον Σύλλογο Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας-Πειραιώς, Σολωμού 20 Εξάρχεια 106 82 Αθήνα) για Ανανέωση καθώς οι παλαιές κάρτες έχουν λήξει από 31/12/2023.

-Τα μέλη μας που επιθυμούν την έκδοση κάρτας – ειδικής ταυτότητας και αδείας στο Π.Ο.Ν. θα πρέπει να αποστείλουν με την εσωτερική αλληλογραφία μέχρι και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 στα γραφεία του ΣΥΓΤΕ  (Προς τον Σύλλογο Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας-Πειραιώς, Σολωμού 20 Εξάρχεια 106 82 Αθήνα) τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

1.Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται.

Προσοχή:

-Η παράγραφος Α/α της αίτησης θα συμπληρωθεί από τον Σύλλογο.

– Το μέλος υπογράφει στο σημείο της αίτησης κάτω δεξιά ο Δηλών-Αιτών.

-Το σημείο κάτω αριστερά: Ο/Η σφραγίδα φορέα, σφραγίζεται και υπογράφεται από τον Σύλλογο.

2. Δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντα οι οποίες πρέπει να έχουν 3 εκ ύψος και 4 εκ πλάτος.

3.Φωτοτυπία και των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας του μέλους ή των μελών της οικογενείας (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ).

Για κάθε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του ΣΥΓΤΕ: Γραμματεία 210 3811763 – 2164001546 εσωτ.81546 – 2164001717 εσωτ.81717 – τηλ. Προέδρου 2164001736 εσωτ.81736  τηλ. Γενικού Γραμματέα 2164001592 εσωτ.81592.

                                        ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΓΤΕ

                                      Ο Πρόεδρος                         Η Γεν.Γραμματέας

                                   Φάνης Πολύζος                        Ευγενία Τάγαρη

ΣΟΛΩΜΟΥ 20 Τ.Κ 10682 ΑθΗΝΑ,  Τηλ. Επικ.:216 4001736,  216 4001592, 216 4001546, 6971 680163, 6944 359671

e-mail: info@sygte.gr

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα