Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Ενημέρωση ασφαλισμένων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ 2019

admin-ajax

ΑΘΗΝΑ 7/6/2019

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ για το έτος 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πρώην-ΤΑΥΤΕΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ ΔΕΗ για συμμετοχή των παιδιών τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2019.

Σας ενημερώνουμε ότι για το τρέχον έτος, στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ ΔΕΗ ) θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Ηλικιακό δικαίωμα συμμετοχής ανά πρώην Φορέα:

 • παιδιά ασφαλισμένων του πρώην Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε –ηλικίας 6-14 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2005 μέχρι και 31-12-2013

 

 • παιδιά ασφαλισμένων του πρώην Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε –ηλικίας 6-15 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2004 μέχρι και 31-12-2013

 

 • παιδιά ασφαλισμένων πρώην Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η. (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ) – ηλικίας 6-15 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2004 μέχρι και 31-12-2013

 

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
 2. α Στο διαδίκτυο www.tayteko.gr βρίσκει αναρτημένα:

1)Αίτηση συμμετοχής.

2)Κάρτα Κατασκηνωτή, προς συμπλήρωση (με πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού) – Υπεύθυνη Δήλωση Προσέλευσης (όχι συμπληρωμένη).

3) Πίνακα Κατασκηνώσεων 2019.

 

2.β Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής του παιδιού γίνεται:

     στα γραφεία των κατά τόπους πρώην φορέων :

 • Χ. Τρικούπη 6-8-10 – 2ος όροφος (για το πρώην ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ δεν απαιτείται φύλλο μισθοδοσίας )

  

   Ωράριο υποβολής αιτήσεων 8.30π.μ.-13.30μ.μ.

 

Ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς οι αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αντίστοιχες διευθύνσεις των κατα τόπους πρώην φορέων.

 

 • Χ. Τρικούπη 6-8-10 Τ.Κ. 10679 (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)

και με την ένδειξη στο φάκελο «αίτηση για κατασκήνωση και περίοδος συμμετοχής»

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή:

 • Αίτηση
 • Κάρτα κατασκηνωτή με φωτογραφία τέκνου
 • Η προέγκριση κράτησης θέσης από την κατασκήνωση με ημερομηνία από την 7/6/2019 (ημερομηνία κατά την οποία αναρτήθηκε στο site του ΕΦΚΑ η έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου)
 • Φύλλο μισθοδοσίας/βεβαίωση εργοδότη ή μηνιαίο φύλλο σύνταξης κατα περίπτωση

 

2.γ  Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

 

Α’ κατασκηνωτική περίοδος 10/06/2019 έως 14/06/2019

Β’ κατασκηνωτική περίοδος 18/06/2019 έως 28/06/2019

Γ’ κατασκηνωτική περίοδος 18/06/2019 έως 28/06/2019

Στις ανωτέρω ημερομηνίες αιτήσεων για τις Β’ και Γ’ κατασκηνωτικές περιόδους, θα πραγματοποιηθούν εγγραφές και για το πρόγραμμα παιδιών με ειδικές δεξιότητες (Δ΄περίοδος) ήτοι 18/06/2019 έως 28/06/2019

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα γίνεται δεκτή καμία αλλαγή ούτε στην κατασκήνωση ούτε στην κατασκηνωτική περίοδο. Επίσης δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση, καθώς θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης στις ανωτέρω ημερομηνίες.

        ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι στις περιπτώσεις που θα αποδεικνύεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία στις Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι ψευδή ή ανακριβή το ΤΑΜΕΙΟ ΟΥΔΕΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

 

3.1. Κατά την αποχώρηση του παιδιού από την κατασκήνωση θα συμπληρώνεται από τον γονέα ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο η υπεύθυνη Δήλωση αποχώρησης από την κατασκήνωση και θα παραδίδεται στην κατασκήνωση προκειμένου να υποβληθεί στο Ταμείο μαζί με τα προβλεπόμενα παραστατικά για την εκκαθάριση της δαπάνης.

3.2. Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του παιδιού, που δεν μπορεί να δικαιολογείται πέραν των (2) διανυκτερεύσεων και εφ’ όσον υπάρχουν λόγοι σοβαροί (ασθένεια – εξετάσεις – σοβαροί οικογενειακοί λόγοι) ο παραλαβών γονέας ή κηδεμόνας υποχρεούται να υπογράφει το ειδικό έντυπο αδείας εξόδου το οποίο θα πρέπει να είναι θεωρημένο και αριθμημένο από την Δ/νση Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ή από την υπηρεσία που έχει υποδείξει αυτή και στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής και κατά την επιστροφή η ημερομηνία επιστροφής.

Διευκρινίζεται ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση στα τηλέφωνα του γραμματείας του Συλλόγου

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210-3811763 , 2164001546 (εσωτ.81546) 2164001717 (εσωτ.81717)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ  – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα