Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

ΕΞΩΔΙΚΟ-ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ)

ΣΥΓΤΕ-ΕΞΩΔΙΚΟ-ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ)

 

Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2021

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Πρόσφατα η Τράπεζα Πειραιώς πρότεινε σχέδιο Πρόσθετης Πράξης Σύμβασης που αφορούσε στην Τηλεργασία, ενημερώνοντας επιλεκτικά, ορισμένα μόνο από τα επιχειρησιακά σωματεία, αποκλείοντας το δικό μας σωματείο και τα μέλη του, από την δυνατότητα της έγκαιρης ενημέρωσης για το περιεχόμενο και τους όρους αυτής και την δυνατότητα κατάθεσης σχετικής πρότασης.

 

Το σωματείο μας διαμαρτύρεται έντονα και δηλώνει ότι θα ασκεί τα συνδικαλιστικά του δικαιώματα (Ν.1264/82) ανεξαρτήτως της στάσης της Τράπεζας  Πειραιώς.

 

Ως εκ των παραπάνω ο ΣΥΓΤΕ απέστειλε εξώδικο προς την Τράπεζα Πειραιώς το οποίο σας παραθέτουμε για ενημέρωση σας.

 

 

 

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΓΤΕ

 

 

 

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης «Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Γενικής Πειραιώς» (Σ.Υ.Γ.Τ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σολωμού 20), με Α.Φ.Μ. 090162532 της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.

 

ΠΡΟΣ

 

 

Την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμερικής 4), όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.

 

Πρόσφατα επιχειρήσατε την εισαγωγή γενικευμένου συστήματος τηλεργασίας και όπως πληροφορηθήκαμε, στα πλαίσια του σχεδιασμού σας αυτού, απευθυνθήκατε στις 30.12.2020, με e-mail της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, επιλεκτικά σε ορισμένα μόνο από τα επιχειρησιακά σωματεία της Τράπεζας, θέτοντας υπόψη τους το σχέδιο της σύμβασης τηλεργασίας που είχατε συντάξει και ζητώντας τις παρατηρήσεις τους. Από την ως άνω διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης αποκλείσατε το σωματείο μας. Χειριστήκατε ένα εξαιρετικά σημαντικό εργασιακό ζήτημα, λίγο πριν την εκπνοή του έτους, με προχειρότητα και αδικαιολόγητη βιασύνη, αποκλείοντας, επιπλέον, παράνομα το σωματείο μας από την ενημέρωση που παρείχατε σε άλλα σωματεία. Το γεγονός ότι εν τέλει αναγκαστήκατε να υπαναχωρήσετε και ανακαλέσατε την σύμβαση τηλεργασίας δεν αναιρεί, ούτε μειώνει την ευθύνη σας για τον αποκλεισμό του σωματείου μας από την διαδικασία ενημέρωσης.

Η στάση σας αυτή συνιστά παραβίαση από την πλευρά σας της αρχής της ίσης μεταχείρισης των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε βάρος του σωματείου μας. Επιπλέον με την ενέργειά σας αυτή αποκλείσατε τα μέλη του σωματείου μας από την δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης για το περιεχόμενο και τους όρους της προταθείσας σύμβασης και ιδίως από τη δυνατότητα να εκφράσουν έγκαιρα, μέσω της συνδικαλιστικής οργάνωσής τους, τις παρατηρήσεις τους επί των όρων της σύμβασης. Παρείχατε έτσι προνομιακή μεταχείριση σε ορισμένους μόνο από τους εργαζόμενους της Τράπεζας και μάλιστα με αποκλειστικό κριτήριο την ένταξή τους ή μη σε συγκεκριμένη συνδικαλιστική οργάνωση, παραβιάζοντας ακραία τόσο τη θετική, όσο και την αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία.

Γνωρίζετε, εξάλλου, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του Προσαρτήματος Β της από 12.4.2006 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2006-2007, που ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή συλλογική συμφωνία – πλαίσιο για την τηλεργασία, έχετε υποχρέωση να πληροφορήσετε για την εισαγωγή της τηλεργασίας τους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1264/1982 προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σχετικά. Την υποχρέωσή σας αυτή παραβιάσατε, έναντι του σωματείου μας.

Για την παράνομη στάση σας και την ακραία διακριτική μεταχείριση τόσο του σωματείου μας, όσο  – και ιδίως – των εργαζομένων της Τράπεζας που είναι μέλη του σωματείου μας, η οποία πραγματώνει την απαγορευμένη από το άρθρο 14 του ν. 1264/1982 παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, διαμαρτυρόμαστε έντονα. Ο αυθαίρετος αποκλεισμός μας από την ενημέρωση για ένα τόσο σοβαρό εργασιακό ζήτημα, όπως η συμβατική εφαρμογή τηλεργασίας, καταδεικνύει τόσο την ανησυχία σας για την αντίδραση του σωματείου μας έναντι των παράνομων και καταχρηστικών όρων της σύμβασης, όσο και την πρόθεσή σας να επιβάλετε τους όρους αυτούς στους εργαζόμενους χωρίς διαπραγμάτευση. Αναρωτιόμαστε αν η ως άνω διαχείριση ήταν απόφαση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ή αν ήταν απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης ή έστω ήταν σε γνώση της.

Το σωματείο μας δεν πρόκειται να ανεχθεί την παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και την παραβίαση της ίσης μεταχείρισης των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργαζομένων. Ούτε, άλλωστε, θα συναινέσει στην επιβολή καταχρηστικών όρων εργασίας, όπως φάνηκε ότι επεδίωκε η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σας καλούμε, λοιπόν, να επιδείξετε σεβασμό στις νόμιμες διαδικασίες και να τηρείτε τις νόμιμες υποχρεώσεις σας έναντι του σωματείου μας, απέχοντας στο εξής από κάθε ενέργεια που συνιστά δυσμενή διάκριση του σωματείου μας και παρακώλυση της συνδικαλιστικής του δραστηριότητας.

Επιφυλασσόμαστε, τέλος, να προσφύγουμε σε κάθε αρμόδια αρχή και Δικαστήριο για την διασφάλιση της συνδικαλιστικής μας ελευθερίας και την αποκατάσταση της διασαλευθείσας νομιμότητας καθώς και της ζημίας που έχει υποστεί το σωματείο μας από την παράνομη άνιση μεταχείρισή του.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα όπου απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021

Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων Τράπεζας Γενικής Πειραιώς (Σ.Υ.Γ.Τ.Ε.)

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Θεοφάνης Πολύζος Βενετσιάνος Δεκούλος

 

 

Για να μην λαμβάνετε ανακοινώσεις κλικ εδώ,
για να αλλάξετε email κλίκ εδώ.

Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος 

Σολωμού 20, 2ος όροφος
Αθήνα ΤΚ 106 82
Τηλ. 2164001546, 210.3811763, 2164001717
Fax 2164001599

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα