Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

11/04/2023

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Παρά τις εξαγγελίες του CEO της Τράπεζας Πειραιώς, σε παλαιότερη εκδήλωση των σωματείων ΣΕΤΑΠ-ΣΥΓΤΕ (κοπή πίτας 2018) παρουσία συνδικαλιστών του ΣΕΤΠ και άλλων σωματείων, ότι θα εξαλειφθούν οι μισθολογικές διαφορές και ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων, δεδομένου ότι προέρχονται από διαφορετικές τράπεζες (μετά τις συγχωνεύσεις) και θα υπάρχει μια ενιαία επιδοματική πολιτική και γενικότερα ενιαία αντιμετώπιση, σήμερα μετά από μία πενταετία, όχι μόνο διατηρούνται οι ανισότητες αλλά παραμένουν και ενισχύονται.

-Πρώτη περίπτωση εργασιακής ανισότητας:

Η Τράπεζα καταστρατηγεί την Επιχειρησιακή Σύμβαση της 10/11/2022  που υπέγραψε και διαχωρίζει τους εργαζόμενους, με τον ΣΕΤΠ που την συνυπέγραψε να παραμένει θεατής, στο ζήτημα των στεγαστικών δανείων αφού σε άλλους εργαζόμενους εφάρμοσε αυτόματα την διάταξη για την προστασία των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων (ταβάνι 2%)  και σε άλλους όχι, με αποτέλεσμα τα δάνεια τους σήμερα να έχουν φθάσει να εκτοκίζονται με επιτόκιο 4,62% με την πιθανότητα περεταίρω ανόδου.

Συγκεκριμένα:

Η Τράπεζα βάσει της Επιχειρησιακής της 10/11/2022 που συνυπέγραψε με το Αντιπροσωπευτικό Σωματείο, κωδικοποίησε σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4808/2021(πρόσφατη νομοθεσία )το σύνολο των διατάξεων όλων των προγενέστερων Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας.

Καταγράφουμε αποσπάσματα της Επιχειρησιακής της 10/11/2022:

«Με την παρούσα ΕΣΣΕ σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθρου 8 παρ.4 Ν.1876/1990  τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 97 του Ν.4808/2021 έχουν κωδικοποιηθεί όλες οι εν ισχύ διατάξεις των προηγούμενων ΕΣΣΕ».

Σύμφωνα με το άρθρο Γ παρ.3 Στεγαστικά Δάνεια:

«Το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων (παλαιών και νέων) που χορηγείται στους εργαζόμενους διαμορφώνεται στο ύψος του επιτοκίου EURIBOR μηνιαίας διάρκειας προσαυξημένο κατά μία μονάδα. Όλοι οι υπόλοιποι όροι χορήγησης αυτής της κατηγορίας παραμένουν ως έχουν. Σε κάθε περίπτωση το επιτόκιο της κατηγορίας αυτής δεν θα υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόμενο στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΟΤΟΕ-Τραπεζών.»

Παρά την ξεκάθαρη ρύθμιση της παλαιάς επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. 2005 που κωδικοποιήθηκε, ο ΣΕΤΠ άρχισε για άλλη μια φορά το «ξήλωμα». Στην Ανακοίνωση του αριθ.96/08.11.2022 προσπαθεί να περιορίσει τη ρύθμιση : «Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά στα δάνεια EURIBOR +0,85% και τα δάνεια EURIBOR +0,25», ενώ αμέσως μετά στην προσπάθειά του να διασκεδάσει τις εντυπώσεις αναφέρει:

Αφορά όλους τους δανειολήπτες, είτε εργάζονται στην τράπεζα, είτε έχουν μεταφερθεί σε εταιρείες , είτε έχουν αποχωρήσει από την τράπεζα.

Οι εργαζόμενοι που έχουν δανειοδοτηθεί με κάποιο άλλο είδος στεγαστικού δανείου(π.χ στεγαστικό δάνειο προσωπικού από συγχωνευμένη τράπεζα) έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν την μεταφορά του σε αυτά που ρυθμίστηκαν ώστε να έχουν και εκείνοι την προστασία από την αύξηση των επιτοκίων.

Η Τράπεζα από την πλευρά της, αξιοποιώντας το ξήλωμα της ρύθμισης από τον ΣΕΤΠ, προχωράει ένα βήμα παραπάνω και απορρίπτει τις αιτήσεις εργαζομένων για ένταξη στην ρύθμιση, αυτοτελώς ή με μεταφορά των δανειακών προϊόντων τους στην ανωτέρω κατηγορία.

Τελικά ποιος εμπαίζει τους εργαζόμενους; Ο ΣΕΤΠ ή η Τράπεζα; Ή από κοινού και οι δύο;;;

Όπως είναι ήδη γνωστό από προηγούμενη ανακοίνωση μας, μέλη του σωματείου μας, τα δάνεια των οποίων δεν εντάχθηκαν στην συγκεκριμένη ρύθμιση αφού τα αιτήματα τους απορρίφθηκαν από την ΔΑΔ,  έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη.

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν την εκδίκαση της υπόθεσης η Τράπεζα εξέδωσε το Εσωτερικό Σημείωμα 148/06.04.2023 με θέμα «Προνομιακή Τιμολόγηση Εργαζομένων-Υπενθύμιση για όρους και προϋποθέσεις».

Δεν πρόκειται για νέα Eγκύκλιο της Τράπεζας, ούτε για Υπηρεσιακό Σημείωμα που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Οργάνωσης. Φαίνεται να είναι γραμμένο πρόχειρα, ακόμα και η γραμματοσειρά που έχει χρησιμοποιηθεί είναι διαφορετική σε σχέση με άλλα σημειώματα αυτού του τύπου. Δημιουργεί ερωτηματικά το γεγονός ότι, κυκλοφόρησε την δεδομένη στιγμή για να υπενθυμίσει στους εργαζόμενους τους όρους και τις προϋποθέσεις της προνομιακής τιμολόγησης που τους παρέχει η Τράπεζα. Εστιάζει μάλιστα στο προϊόν στεγαστικό δάνειο με επιτόκιο Euribor μηνιαίας διάρκειας, αναφέροντας ότι για το  συγκεκριμένο προϊόν στεγαστικού έχει θεσπιστεί το μέγιστο επιτόκιο το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό της κλαδικής ΣΣΕ σήμερα 2%, προφανώς για να επισημάνει ότι μόνο σε αυτό το προϊόν στεγαστικού δανείου (Euribor μηνιαίας διάρκειας) αφορά η εν λόγω ρύθμιση (ταβάνι 2%) και πάλι μόνο με τους συγκεκριμένους όρους.

Μόνο που η Επιχειρησιακή Σύμβαση δεν θέτει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις για την προστασία των εργαζομένων από την άνοδο των επιτοκίων ούτε αναφέρει ότι το «ταβάνι 2%» αφορά μόνο στο συγκεκριμένο προϊόν στεγαστικού.

Ο ΣΥΓΤΕ δίνει την δικαστική μάχη με τους συναδέλφους μας που έχουν προσφύγει για την εφαρμογή της Επιχειρησιακής Σύμβασης. Ο ΣΥΓΤΕ επίσης έχει καλέσει όλα τα σωματεία της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να παρέμβουν υπέρ των εργαζομένων στην δίκη.

-Δεύτερη περίπτωση εργασιακής ανισότητας αφορά στο επιστημονικό επίδομα για πτυχία του εξωτερικού που σε άλλους εργαζόμενους η Τράπεζα το καταβάλει και σε άλλους όχι. Το ίδιο συμβαίνει και στους αποφοίτους του Deree College που σε άλλους καταβάλει το σχετικό επίδομα και άλλους όχι.

-Τρίτη περίπτωση εργασιακής ανισότητας αφορά στους εργαζόμενους της Γενικής Τράπεζας που υπέστησαν μειώσεις στην μισθοδοσίας τους 2 φορές βάσει της ΠΥΣ6/2012 ενώ οι υπόλοιποι τραπεζοϋπάλληλοι υπέστησαν μειώσεις 1 φορά και η Τράπεζα δεν αποκατέστησε πλήρως την αδικία αλλά εν μέρει.

                            ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα