Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024

ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ 2024 – ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2023 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι μέλη του ΣΥΓΤΕ,

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για έκδοση ετησίων καρτών ΟΑΣΑ αποφασίστηκε από την ΟΤΟΕ να γίνει συλλογή εκ νέου των εκπρόθεσμων αιτήσεων μέσω των Συλλόγων μελών της.

Οι συνάδελφοι μέλη του ΣΥΓΤΕ που ενδιαφέρονται για έκδοση ετήσιας κάρτας ΟΑΣΑ μπορούν να ακολουθήσουν την διαδικασία που αναφέρεται στην από 10 Νοεμβρίου 2023 ανακοίνωση μας. Επίσης τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στο mail του Συλλόγου info@sygte.gr μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (καταληκτική ημερομηνία).

Επισυνάπτεται το υπόδειγμα της αίτησης.

                          ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥ.Γ.Τ.Ε

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ Ο.Α.Σ.Α.  2024

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ            :_______________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ               :_______________________________________

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ                                 :_______________________________________

Α.Μ.Κ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ΟΑΣΑ            :_______________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ ATHENA CARD                           :________-_______-_______-_______________

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                        :_______________________________________

ΚΑΡΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ:              ( Σημειώστε την επιλογή σας με Χ )

1. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ:    ( 255,00 € )   □

2. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ (ΕΩΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)  (379,00 € )   □

                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

                                                               ………………………….

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα