Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2018 – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

logotipo sygte

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2018

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018
Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της χθεσινής μας ανακοίνωσης καθώς και ενημέρωσης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2018.

 

Επισυνάπτουμε :

α) την εγκύκλιο του ΤΑΥΤΕΚΩ για την κατασκηνωτική περίοδο 2018

β) την αίτηση συμμετοχής

γ)  πίνακα κατασκηνώσεων ΕΦΚΑ

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση στα τηλέφωνα του Συλλόγου 210-3811763, 210-3811808.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ  – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πρώην-ΤΑΥΤΕΚΩ         

       ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ ΔΕΗ για συμμετοχή των παιδιών τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα  2018.

 

Σας ενημερώνουμε ότι για το τρέχον έτος, στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τον ΕΦΚΑ (πρώην  ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ ΔΕΗ )  θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Ηλικιακό δικαίωμα συμμετοχής  ανά πρώην Φορέα:

 • παιδιά ασφαλισμένων του πρώην Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε ηλικίας 6-14 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2004 μέχρι και 31-12-2012

 

 • παιδιά ασφαλισμένων του πρώην Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε. ηλικίας 6-15 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2003 μέχρι και 31-12-2012

 

 • παιδιά ασφαλισμένων πρώην Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η. (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)  ηλικίας 6-15 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2003 μέχρι και 31-12-2012

 

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
 2. α Στο διαδίκτυο www.tayteko.gr βρίσκει αναρτημένα:

1)Αίτηση συμμετοχής.

2)Κάρτα Κατασκηνωτή, προς συμπλήρωση (με πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού) –  Υπεύθυνη Δήλωση Προσέλευσης  (όχι συμπληρωμένη).

3)  Πίνακας Κατασκηνώσεων 2018.

 

2.β Υποβολή της αίτησης συμμετοχής του παιδιού γίνεται:

       στα γραφεία των κατά τόπους πρώην φορέων :

 • Πατησίων 54 3ος  όροφος (ΤΑΠ ΟΤΕ)
 • Χ. Τρικούπη 6-8-10  2ος  όροφος(ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)
 • Μυλλέρου 13 3ος  όροφος (ΚΑΠ ΔΕΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ)

 

    Ωράριο υποβολής 8.30π.μ.-13.30μ.μ.

 

Ή αποστέλλονται αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς στις αντίστοιχες διευθύνσεις των φορέων.

 

 • Πατησίων 54 Τ.Κ. 10682 (ΤΑΠ ΟΤΕ)
 • Χ. Τρικούπη 6-8-10 Τ.Κ. 10679 (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)
 • Μυλλέρου 13 Τ.Κ. 10436 (ΚΑΠ ΔΕΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ)

και με την ένδειξη στο φάκελο «αίτηση για κατασκήνωση και περίοδος συμμετοχής»

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή:

 • Αίτηση 
 • Κάρτα κατασκηνωτή με φωτογραφία τέκνου
 • Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου άμεσα ασφαλισμένου
 • Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου έμμεσα ασφαλισμένου παιδιού που      πρόκειται να συμμετάσχει στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα
 • Η προέγγριση κράτησης θέσης από την κατασκήνωση
 • Φύλλο μισθοδοσίας ή μηνιαίο φύλλο σύνταξης κατα περίπτωση

 

2.γ   Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

 

Α’ κατασκηνωτική περίοδος 08/06/2018 έως 14/06/2018

Β’ κατασκηνωτική περίοδος  18/06/2018έως 29/06/2018

Γ’ κατασκηνωτική περίοδος   18/06/2018 έως 29/06/2018

Στις ανωτέρω ημερομηνίες αιτήσεων για τις Β’ και Γ’  κατασκηνωτικές περιόδους, θα πραγματοποιηθούν εγγραφές και για το πρόγραμμα παιδιών με ειδικές δεξιότητες (Δ΄περίοδος) ήτοι  18/06/2018 έως 29/06/2018

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 Μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα γίνεται δεκτή καμία αλλαγή ούτε στην κατασκήνωση ούτε στην κατασκηνωτική περίοδο. Επίσης δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση, καθώς θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης στις ανωτέρω ημερομηνίες.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι στις περιπτώσεις που θα αποδεικνύεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία στις Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι ψευδή ή ανακριβή το ΤΑΜΕΙΟ ΟΥΔΕΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

 

3.1.  Κατά την αποχώρηση του παιδιού από την κατασκήνωση θα συμπληρώνεται από τον γονέα ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο η υπεύθυνη Δήλωση αποχώρησης από την κατασκήνωση και θα παραδίδεται στην κατασκήνωση προκειμένου να υποβληθεί στο Ταμείο μαζί με τα προβλεπόμενα παραστατικά για την εκκαθάριση της δαπάνης.

 

 

3.2. Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του παιδιού, που δεν μπορεί να δικαιολογείται πέραν των (2) διανυκτερεύσεων και εφ’ όσον υπάρχουν λόγοι σοβαροί (ασθένεια – εξετάσεις – σοβαροί οικογενειακοί λόγοι) ο παραλαβών γονέας ή κηδεμόνας υποχρεούται να υπογράφει το ειδικό έντυπο αδείας εξόδου το οποίο θα πρέπει να είναι θεωρημένο και αριθμημένο από την Δ/νση Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ή από την υπηρεσία που έχει υποδείξει αυτή και στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής και κατά την επιστροφή η ημερομηνία επιστροφής.

 

Διευκρινίζεται ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του  ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Η Προϊστάμενη

Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας

 

Καλλιόπη Στελλάκη

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

(Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για περισσότερα από ένα παιδί, χρησιμοποιήστε φωτοτυπία αυτού του εντύπου)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ □ ΚΟΡΙΤΣΙ □   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ_______________

ΑΜΚΑ:______________________

ΕΠΩΝΥΜΟ: _________________________ ΟΝΟΜΑ:___________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ: _______________________________ ΑΡΙΘΜ.:_______
Τ.Κ ___________ ΠΟΛΗ __________________ ΤΗΛΕΦΩΝΟ _____________
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ: _________________________________________

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ:

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:

 

Π Α Τ Ε Ρ Α Σ:

AMKA:__________________________

Μ Η Τ Ε Ρ Α:

AMKA:___________________________

 

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ __________________­__ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ _____________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ______________________ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ _______________________
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ________________________ ΥΠΗΡΕΣΙΑ _________________________
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ___________________
__________ ΤΗΛ.ΕΡΓΑΣ._____________
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ____________________
__________ ΤΗΛ.ΕΡΓΑΣ.______________
ΑΛΛΑ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΗ

 

Επιθυμώ τη συμμετοχή του παιδιού μου σε μία από τις κατωτέρω κατασκηνώσεις με την ακόλουθη σειρά προτίμησης:

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ:

 1. _______________________________ ΠΕΡΙΟΔΟΣ □ (Να συμπληρωθεί Α ή Β ή Γ)

 

 1. _______________________________ ΠΕΡΙΟΔΟΣ □ (Να συμπληρωθεί Α ή Β ή Γ)

 

 1.  _______________________________ ΠΕΡΙΟΔΟΣ □ (Να συμπληρωθεί Α ή Β ή Γ)

□ Δηλώνω υπεύθυνα ότι είναι υγιές και ότι μπορεί να συμμετέχει σε όλα τα αθλήματα.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΙΤΗΣΗΣ ___/____/2018                               Ο ΔΗΛΩΝ ΓΟΝΕΑΣ

 

 

 

 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ
 

 

Φωτογραφία Κατασκηνωτή

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ:
ΦΥΛΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:  

ΠΟΛΗ:

 

ΤΗΛ.:

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΠΟ:                          ΕΩΣ:

 

Ημερομηνία: …./…../2018                                                                              Για τον Ασφαλιστικό Φορέα

 

Ο κηδεμόνας:

Υπογραφή και ολογράφως

 

.………………………………

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

 

Ο/Η Υπογράφων ………………………………………………………………………………………………………………………

ασφαλισμένος στο Ταμείο ……………………………………………………..………………………………………………..

δηλώνω με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του νόμου για ψευδή δήλωση, ότι το παιδί μου ……………………………………………………………………………………………..…………………………

προσήλθε στην κατασκήνωση ……………………………………. ……την Α, Β, Γ περίοδο 2018    την …………………………………………………………………….

Σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων της Δήλωσης το Ταμείο ουδεμία υποχρέωση έχει και η δαπάνη καταβολής του τροφείου βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον κηδεμόνα του παιδιού.

 

Ημερομηνία άφιξης:  …../…../2018

 

Ο Κηδεμόνας

Υπογραφή και ολογράφως

 

 

 

 

(Η κάρτα του κατασκηνωτή παραμένει στην κατασκήνωση. Η Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του παιδιού και υποβάλλεται από την κατασκήνωση στον Ασφαλιστικό Φορέα).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2018

 

  1 « ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΑΜΟΥ»

 

  2 « GREEN CAMP – ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕ.Π.Ε. »

 

3 « SPORT CAMP Α.Ε.»

 

  4 « ΛΕΛΟΥΔΑ – ΛΕΛΟΥΔΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ & ΣΙΑ Ε.Ε. »

 

  5 « ΑΧΑΙΚΟΧΩΡΙΟΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΟ.Ε. »

 

  6 « SPORTS  VILLAGE – Μ. ΑΘΗΤΑΚΗΣ Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. »

 

  7 «ΤΟ ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ   ΜΕΛΙΣΣΙ  Ε.Π.Ε.»

 

  8 « KINDERLAND – ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. »

 

9 « RANCH K. SKOYRAS-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. »

 

10 « Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΩΤΟΦΑΓΩΝ Α.Ε.»

 

11 ΜΑΡΩΝΕΙΑ   ΡΟΔΟΠΗΣ
12 « DELPHICAMPΕ.Π.Ε

 

13 « ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΑ.Ε. VILLAGE PARK »

 

14 « ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. »

 

15 « ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – Π. ΜΑΡΙΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»

 

16 « ΚΑΛΥΒΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. »

 

17 « ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΘΑΣΟΥ Ε.Π.Ε. »

 

18 « ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ – ΧΡ. & ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. »

 

19 « ΚΡΕΤΑCAMP »

 

20 « HAPPYDAYS Α.Ε. »

 

21  
22 « Η  ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  –  ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε .»

 

23  «ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΝΕΑ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ»

 

24 « ΡΟΔΕΑ Ο.Ε. »

 

25 «  FREELAND Ε.Π.Ε .»

 

26 « ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ – ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ Α.Ε. »

 

  « ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ EXPRESS »
27 «YUPPI CAMP – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. »

 

28 « ΤΖΙΟΝΙ SUMMERCAMP – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΖΙΩΝΗ Ο.Ε. »

 

29 « ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ-Μ. ΓΩΓΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. »

 

30 « PITSASCAMP – ΠΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠ Ε.Π.Ε. »

 

31 « SUMMER FUN Ε.Π.Ε.»

 

32 « ΣΑΡΩΝΙΔΑ -ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.»

 

33 «SΚOURAS CAMP-ΑΘΛΗΤΙΚΗΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣΚΟΥΡΑΣΑ.Ε. »

 

34 « ΓΛΑΡΟΙ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε .»

 

35 « O ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜ. ΑΝ. ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε.»

 

36 « OLYMPIACAMP ΑΘ. ΣΤΟΥΦΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. »

 

37 « ΧΑΝΘ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»

 

38 « ΧΑΝ ΠΗΛΙΟΥ »

 

39 « ΤΣΙΚΙΜΠΟΥΜ – ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ »

 

40 « ΤΥΠΕΤΔΙΟΝΥΣΟΣ»
  « ΤΥΠΕΤ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»
  « ΤΥΠΕΤ– ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ»
41 «PINDOS ADVENTURE—ΒΡΑΚΑΣΑΜΟΥΡΗΟΕ»

 

  .

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα