Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 18/12/2017

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ

 ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ!!!

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Όλοι οι Σύλλογοι Εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς καταγγέλλουμε ομόφωνα την αντεργατική και παράνομη απόφαση της Τράπεζας, αναφορικά με  την απόσχιση των κλάδων Φύλαξης και Καθαριότητας σε τρίτη εταιρεία, που ουσιαστικά οδηγεί στην απόλυση των συναδέλφων μας.

Σε κοινή σύσκεψη όλων των Συλλόγων σήμερα με το Προεδρείο της ΟΤΟΕ, ζητήσαμε την απόσυρση της ανήθικης αυτής απόφασης της Διοίκησης, και την απαρέγκλιτη τήρηση των συλλογικών συμφωνιών που έχει υπογράψει για την προστασία της απασχόλησης στον κλάδο.

Εκφράζοντας την κοινή μας βούληση, για την αντιμετώπιση και αποτροπή της σημερινής καίριας πρόκλησης για το μέλλον της εργασίας στην Τράπεζα Πειραιώς, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση των οργάνων της ΟΤΟΕ και όλων των Συλλόγων, για την περαιτέρω κλιμάκωση της δράσης μας.

Συνάδελφοι,

Η πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δεν αφορά μόνο τους συναδέλφους φύλακες και καθαρίστριες.

Μας αφορά όλους!! Γιατί σήμερα είναι μόνο η αρχή… Αύριο ενδεχομένως θα είναι η σειρά μας.

Ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις μας στην κοινή προσπάθεια.

Για τη διασφάλιση της σταθερής εργασίας και των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Για τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων

Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (Σ.Ε.Τ.Π.)

Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς (Σ.Ε.Τ.Α.Π)

Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ)

Ενωτικός Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (Ε.Σ.Ε.Τ.Π)

Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας Πειραιώς (Σ.Υ.Γ.Τ.Ε)

Σύλλογος Υπαλλήλων Τραπέζης Πειραιώς – πρ. ΕΤΒΑ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα