Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΕΚ 1048/24-9-75

Ο Οργανισμός Προσωπικού συνομολογήθηκε με την από 3/9/1975 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 41073 Απόφαση του τότε Υπουργού Εργασίας, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1048/ 24.9.1975 και έχει ισχύ νόμου. Η οποιαδήποτε τροποποίησή του μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ μετά από ΣΥΜΦΩΝΙΑ των δύο πλευρών.

Θα πρέπει ακόμη να επισημάνουμε ότι μολονότι ο ισχύων Οργανισμός Προσωπικού έχει υπογραφεί από το έτος 1975, περιέχει πολλές διασφαλίσεις και εγγυήσεις για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.

[vc_btn title=”Διαβάστε εδώ όλον τον Οργανισμό Προσωπικού της Γενικής Τράπεζας” style=”flat” shape=”square” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-text-o” link=”url:http%3A%2F%2Fsygte.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2ForganismosProsopikou_Genikis.pdf||target:%20_blank” add_icon=”true”]