Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

admin-ajax

ΑΘΗΝΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΓΤΕ, στη συνεδρίαση της 28ης Αυγούστου 2019 και σύμφωνα με το Καταστατικό, αποφάσισε την προκήρυξη Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 

α)  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

β)  Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός της επόμενης περιόδου

γ)   Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του

δ) Καθορισμός ημερομηνιών αρχαιρεσιών για την εκλογή όλων των οργάνων του ΣΥΓΤΕ (Δ.Σ., Εξελεγκτική Επιτροπή, Πρόεδρος ΓΣ, αντιπρόσωποι ΟΤΟΕ και ΕΚΑ)

ε) Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.)

στ) Ψηφοφορία για την επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στη ΓΣΕΕ

ζ)   Οικονομικά Θέματα

η) Θέματα Απεργιακού Ταμείου

Η πρώτη Γενική Συνέλευση ορίζεται ημέρα Τετάρτη 02/10/2019 και ώρα 16:00 μμ στην αίθουσα του ΣΥΓΤΕ  (Σολωμού 20, 2ος όροφος – Αθήνα)

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας :

Ακολουθεί η δεύτερη Γενική Συνέλευση και ορίζεται ημέρα Πέμπτη 10/10/2019 και ώρα 16:00 μμ στην αίθουσα του ΣΥΓΤΕ  (Σολωμού 20, 2ος όροφος – Αθήνα)

Η τρίτη και καταληκτική Γενική Συνέλευση ορίζεται το Σάββατο 19/10/2019 και ώρα 10:30 πμ στην αίθουσα του ΣΥΓΤΕ (Σολωμού 20, 2ος όροφος – Αθήνα)

Η Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει την απαραίτητη απαρτία όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του Καταστατικού του ΣΥΓΤΕ.

 

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Το Δ.Σ. αποφάσισε να καλύψει τα εισιτήρια των συναδέλφων από επαρχία. Για το ύψος της αποζημίωσης θα ενημερωθείτε σε επόμενη ανακοίνωση την οποία θα κοινοποιήσει το σωματείο μετά από  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΣΥΓΤΕ.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

    Ο Προεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

  Φ. Πολύζος                              Δ. Γεωργούλης

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα