Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

24/04/2023

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος μας στήριξε έμπρακτα τα 2 μέλη μας που προσέφυγαν δικαστικά κατά της Τράπεζας Πειραιώς για την εφαρμογή της Επιχειρησιακής Σύμβασης για τα στεγαστικά τους δάνεια, παρεμβαίνοντας στην δίκη (Προσωρινά Ασφαλιστικά Μέτρα) . Με την αίτησή μας ισχυριστήκαμε ότι όλοι οι υπάλληλοι που έχουν στεγαστικό δάνειο, οποιασδήποτε κατηγορίας δικαιούνται  το επιτόκιο που ορίζεται από την ΣΣΕ, σήμερα 2%.

Υπενθυμίζουμε ότι, η Τράπεζα καταστρατηγεί την Επιχειρησιακή Σύμβαση της 10/11/2022  που υπέγραψε και διαχωρίζει τους εργαζόμενους, με τον ΣΕΤΠ που την συνυπέγραψε να παραμένει θεατήςστο ζήτημα των στεγαστικών δανείων αφού σε άλλους εργαζόμενους εφάρμοσε αυτόματα την διάταξη για την προστασία των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων (ταβάνι 2%)  και σε άλλους όχι, με αποτέλεσμα τα δάνεια τους σήμερα να έχουν φθάσει να εκτοκίζονται με επιτόκιο 4,62% με την πιθανότητα περεταίρω ανόδου.

Κατά τη συζήτηση της Προσωρινής Διαταγής τη Μεγάλη Τετάρτη η Τράπεζα επέμεινε στην άρνηση της να εφαρμόσει για όλους τους εργαζόμενους την Επιχειρησιακή Σύμβαση, προβάλλοντας παράλογα επιχειρήματα για να δικαιολογηθεί. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί ότι ο Αντιπροσωπευτικός Σύλλογος όταν υπέγραψε την Επιχειρησιακή Σύμβαση δεν ήθελε να καλύψει όλα τα στεγαστικά δάνεια όλων των υπαλλήλων αλλά μόνο τα νεότερα δάνεια stuff της Τράπεζας Πειραιώς. Δηλαδή ότι άφησε ηθελημένα εκτός  ρύθμισης τα παλαιότερα δάνεια που έχουν συνάδελφοι από τις συγχωνευμένες τράπεζες.

Ο δικαστής έκανε δεκτή την αίτηση μας και εξέδωσε Προσωρινή Διαταγή προσδιορίζοντας ημερομηνία συζήτησης των Ασφαλιστικών Μέτρων.

Αναφέρουμε το απόσπασμα της Επιχειρησιακής Σύμβασης 10/11/2022 που αφορά στα στεγαστικά δάνεια.

Σύμφωνα με το άρθρο Γ παρ.3 Στεγαστικά Δάνεια:

«Το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων (παλαιών και νέων) που χορηγείται στους εργαζόμενους διαμορφώνεται στο ύψος του επιτοκίου EURIBOR μηνιαίας διάρκειας προσαυξημένο κατά μία μονάδα. Όλοι οι υπόλοιποι όροι χορήγησης αυτής της κατηγορίας παραμένουν ως έχουν. Σε κάθε περίπτωση το επιτόκιο της κατηγορίας αυτής δεν θα υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόμενο στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΟΤΟΕ-Τραπεζών.»

Καλούμε όλα τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στην Τρ.Πειραιώς και την Ομοσπονδία, να παρέμβουν υπέρ των εργαζομένων στην δίκη των Ασφαλιστικών.

Το ζήτημα αφορά όλους τους εργαζόμενους.

Αγωνιζόμαστε για την εφαρμογή της Επιχειρησιακή Σύμβασης.

                     ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα