Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

ΣΥΓΤΕ-ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

σας κοινοποιείται κοινή εξώδικη δήλωση τριών (3) Συλλόγων, ΣΕΥΤΠΕ, ΕΣΕΤΠ & ΣΥΓΤΕ, με την οποία απαιτούν τη συμμόρφωση της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς και του ΣΕΤΠ στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, ασκώντας το δικαίωμα συμμετοχής και παρέμβασής τους στην υπογραφή Νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης.

==============================================================================================================================================================================

                                                                                                                                                                                                          

Προς                                                                                                Αθήνα, 17 Μαΐου 2022

  1. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρ. Μεγάλου                                             

  1. Σύλλογο Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς

Υπόψη Διοικητικού Συμβουλίου

Κύριοι,                                              

Με την ανακοίνωση Νο 59 του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΤΠ), ημερομηνίας Παρασκευή 13 Μαΐου 2022  πληροφορηθήκαμε ότι απέστειλε προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού το διεκδικητικό πλαίσιο για  διαπραγμάτευση της επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 2022, που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας στην Τράπεζα Πειραιώς.

Επειδή η σύναψη Ε.Σ.Σ.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς και φέτος, όπως εξάλλου και όλα τα τελευταία χρόνια, γίνεται με μια διαδικασία για την οποία δεν έχουμε καμιά έγκαιρη πληροφόρηση, ώστε να είναι δυνατή η άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Ασκούμε δια της παρούσας το δικαίωμα παρέμβασης στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Τράπεζας και του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς για τη σύναψη  Ε.Σ.Σ.Ε., λαμβανομένου, μεταξύ άλλων, υπόψη ότι  οι Σύλλογοί μας είναι επιχειρησιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις της Τράπεζας και ότι όλα τα μέλη μας (εργαζόμενοι της Τράπεζας) θα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της υπό σύναψη μισθολογικής Ε.Σ.Σ.Ε.

Σας καλούμε να μας πληροφορήσετε, κοινοποιώντας και σε μας την έγγραφη πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις του άρθρου 4 παρ. 2 ν. 1876/90, την ακριβή ημεροχρονολογία, την ώρα και τον τόπο αυτών των διαπραγματεύσεων, όπως άλλωστε και των λοιπών συναντήσεων των εκπροσώπων των μερών, ώστε να επαναλάβουμε την άσκηση του δικαιώματος παρέμβασης.

Σας δηλώνουμε επίσης ότι οποιαδήποτε παράλειψή σας να μας πληροφορήσετε εγκαίρως για το θέμα της παρούσας θα αποτελούσε σκόπιμη προσβολή των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων, την προστασία των οποίων θα ζητήσουμε από τα αρμόδια όργανα.

Επιφυλασσόμαστε επίσης ρητά όλων των δικαιωμάτων μας σε ό,τι αφορά την προβολή σειράς ακυροτήτων που ενδεχομένως θα προκύψουν για την υπό σύναψη Ε.Σ.Σ.Ε.

Τα πρόσωπα που θα μας εκπροσωπήσουν στις διαπραγματεύσεις για την υπό σύναψη Ε.Σ.Σ.Ε. είναι από πλευράς του Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ οι υπογράφοντες την παρούσα Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας Εμμανουήλ Μπεμπένης και Ισίδωρος Γοίλιας, από κοινού ή χωριστά, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Από πλευράς του Ενωτικού Σ.Ε.Τ.Π. τα πρόσωπα που θα μας εκπροσωπήσουν στις διαπραγματεύσεις για την υπό σύναψη Ε.Σ.Σ.Ε. είναι οι υπογράφοντες την παρούσα Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, Γεώργιος Γουγούλης και Αβραάμ Τσιμρόγλου αντίστοιχα καθώς και το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ανδρέας Μαντζαβάς, από κοινού ή χωριστά, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Επίσης, από πλευράς του Σ.Υ.Γ.Τ.Ε τα πρόσωπα που θα μας εκπροσωπήσουν στις διαπραγματεύσεις για την υπό σύναψη Ε.Σ.Σ.Ε. είναι οι υπογράφοντες την παρούσα Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, Πολύζος Θεοφάνης και Δεκούλος Βενετσιάνος αντίστοιχα, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ του Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μπεμπένης Εμμανουήλ Γοίλιας Ισίδωρος

Για το Δ.Σ του Ε.Σ.Ε.Τ.Π

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Γουγούλης Γιώργος Τσιμρόγλου Αβραάμ

Για το Δ.Σ του ΣΥΓΤΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Πολύζος Θεοφάνης Δεκούλος Βενετσιάνος

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα