Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑΠΓΤΕ

logotipo sygte

 

Αθήνα 15/6/2018

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 31/5/2018 απορρίφθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο  η αίτηση μελών (εν αναμονή για το εφάπαξ) του ΤΑΠΓΤΕ, με την οποία ζητούσαν την ανάκληση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Ταμείου και την συνέχιση των κατασχέσεων. Κατά την εκδίκαση έγινε παρέμβαση από τον Σύλλογό μας με την δικηγόρο κα Α. Καίσαρη. Υπενθυμίζουμε ότι η αίτηση για την εκκαθάριση θα εκδικασθεί στις 19/09/2018.

Επίσης στις 4/6/2018 απορρίφθηκε ακόμη μια αίτηση 5 μελών (εν αναμονή για το εφάπαξ) του ΤΑΠΓΤΕ με παρέμβαση πάλι του συλλόγου μας παρουσία της δικηγόρου μας.

Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη του Δ.Σ. ΣΥΓΤΕ ομόφωνα αποφάσισαν για παρέμβαση υπέρ του Ταμείου  με στόχο την δίκαιη κατανομή της περιουσίας του Ταμείου σε όλους τους δικαιούχους και όχι την ανισομερή ικανοποίηση όσων έχουν προχωρήσει σε κατασχέσεις.

Καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία,  το Δ.Σ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας προκήρυξε επαναληπτική τακτική και έκτακτη Γενική συνέλευση με καταληκτική ημερομηνία την 1/9/2018 με θέμα της έκτακτης την «Διάλυση-Εκκαθάριση ΤΑΠΓΤΕ». Το σωματείο θα κινηθεί αυτοτελώς καταθέτοντας αίτηση για την εκκαθάριση του Ταμείου και παρέμβαση για την  αναστολή παρακράτησης των εισφορών των εν ενεργεία μελών που καταβάλλουν υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, διατηρώντας όμως παράλληλα την ιδιότητα του μέλους καθώς έχει έννομο συμφέρον να προστατεύσει τα ενεργά μέλη του που εξακολουθούν να πληρώνουν την εισφορά τους.

Επίσης βάσει απόφασης Δ.Σ.  ΣΥΓΤΕ , την Πέμπτη 31/5/18 στις 12:00 ο Σύλλογος   πραγματοποίησε  συνάντηση  με την Διοίκηση της Τράπεζας εκπροσωπούμενη  από τον Πρόεδρο , τον Γενικό Γραμματέα και μέλη του Προεδρείου (θα υπάρχει κυκλική σειρά των μελών Δ.Σ. για  συναντήσεις ανάλογες)  όπου τέθηκαν τα παρακάτω θέματα :

  • Τέθηκε εκ νέου η επαναφορά του 1% στις μισθοδοσίες μας που είχε ανασταλεί με την Σ.Σ.Ε 12-14 και έπρεπε να είχε επιστραφεί από τις 1/9/2014. Αν η τράπεζα δεν προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση του αναδρομικά  θα προσφύγουμε με αγωγή μας.

 

  • Η ενσωμάτωση των μειώσεων της τελευταίας επιχειρησιακής της Γενικής του 12-14 , καθώς είμαστε από τους συναδέλφους που έχουμε υποστεί από τις μεγαλύτερες μειώσεις.

 

  • Θέμα με τοποθετήσεις μελών μας.

 

  • Θέμα αξιολόγησης , τέθηκαν εκ νέου οι θέσεις του σωματείου μας δηλαδή ότι πρέπει να μην υπάρχει ατομική στοχοθεσία και να διασφαλίζεται η προσωπική συνεισφορά στην ομαδική στοχοθεσία, χωρίς να υπάρχει έμμεσος καταμερισμός ατομικών στόχων από τους προϊσταμένους , να συνδεθεί με τον Οργανισμό Προσωπικού για την , να υπάρχει μηχανισμός ελέγχου της εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης με συμμετοχή των σωματείων και δυνατότητα προσφυγής των συναδέλφων που αξιολογούνται.

 

Στην Επιτροπή Επανεξέτασης των Δελτίων Αξιολόγησης να συμμετέχει και ο εκπρόσωπος του εργαζομένου από το σωματείο που αυτός  ανήκει.

Στα ζητήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή της αξιολόγησης θα επανέλθουμε καθώς από τα αποτελέσματα κρίνεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος.

 

  • Μέριμνα για τους συναδέλφους που προέρχονται από την Γενική Τράπεζα που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΦΑΠΑΞ της τράπεζας .

 

  • Στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των επιχειρησιακών σωματείων ζητήθηκε εκ νέου η συνδρομή της τράπεζας στα πάγια έξοδα του συλλόγου μας , κάτι που όπως απάντησε η Διοίκηση θα εξετάσει και σε σχέση με τα υπόλοιπα σωματεία που έχουν διατυπώσει ανάλογα αιτήματα.

 

  • Παρέμβαση για τις ολιγόωρες άδειες , ζητήθηκε εκ νέου να θεσμοθετηθεί η διαδικασία και η διευθύντρια του Ανθρώπινου Δυναμικού απάντησε ότι θα υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα για όλους τους εργαζόμενους.

 

  • Ζητήσαμε την ανάκληση του όρου της οικειοθελούς παροχής με αποτύπωση της μισθολογικής διαφοράς ως συμβατικής υποχρέωσης του εργοδότη.

 

  • Παρέμβαση για την διαπραγματεύσεις της Σ.Σ.Ε όπου διατυπώσαμε την θέση μας για την άσκηση του δικαιώματος της παρέμβασης στις συλλογικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.5 του ν. 1876/1990.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ του Σ.Υ.Γ.Τ.Ε

                                   Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

                               Πολύζος Θεοφάνης                        Γεωργούλης Διονύσιος

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα