Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ…

Απευθυνόμαστε στα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου Αλληλοβοηθείας και στην Εξελεγκτική Επιτροπή και ζητάμε να μας απαντήσουν ΕΓΓΡΑΦΩΣ αν εφαρμόζεται το Άρθρο 31 παρ. 2 του ΤΑΠΓΤΕ το οποίο αναφέρει συγκεκριμένα : «Το σύνολο των χορηγούμενων δανείων και προκαταβολών εφ’ άπαξ κάθε χρόνο δεν θα υπερβαίνει το 80% των εσόδων πλην εισφορών του προηγούμενου χρόνου».

Εφαρμόζεται το άρθρο;

1. Απαιτούμε να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για τα συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία του Ταμείου. Πόσα είναι τα έσοδα και πόσα τα έξοδα και αν τηρείται το Καταστατικό. Διότι αν δεν τηρείται αναλαμβάνουν μεγάλες ευθύνες. Και δεν θα δεχθούμε παρελκυστική τακτική ως προς την ενημέρωση των ασφαλισμένων.

2. Ενημερώνουμε και καλούμε όλους τους ασφαλισμένους εν ενεργεία που έχουν αιτηθεί έναντι προκαταβολής εφάπαξ ή των βοηθημάτων και συνεχίζουν να είναι εγγεγραμμένοι στο Ταμείο αλλά και τους συναδέλφους που έχουν φύγει ή δεν έχουν κάνει ακόμη αίτηση και σκέφτονται να αιτηθούν (νομιμοποιούνται να το κάνουν και ας γράφουν οι κύριοι του Δ.Σ. του Ταμείου ότι δεν τον δικαιούνται προκαταβολές), να αποστείλουν επιστολή στο Δ.Σ. του Ταμείου να τους απαντήσουν εγγράφως γιατί τους εξαιρούν από την προκαταβολή εφάπαξ – της παράτυπης για εμάς απόφασης – και να τους ενημερώσουν πόσα χρήματα θα πάρουν και πότε θα τα πάρουν.

Το κάλεσμά μας, για να αιτηθούν οι συνάδελφοι τα ανωτέρω απορρέει από το Άρθρο 31 παρ. 5 του Καταστατικού του Ταμείου:

«Το Δ.Σ. του Ταμείου υποχρεούται να αποφασίζει σε κάθε αίτημα του μέλους μέσα σε προθεσμία (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Εφ’ όσον απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών από το μέλος και αυτή γίνει σταδιακά, η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή του τελευταίου δικαιολογητικού».

Συνάδελφοι, εμείς δεν θα πάψουμε να προβάλλουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας για το τόσο σοβαρό θέμα του Ταμείου.

Αφορά όλους τους συναδέλφους. Και έρχονται και άλλες θέσεις και προτάσεις μας. Αναμένουμε απαντήσεις. Όχι μόνο εμείς αλλά και όλοι οι ασφαλισμένοι.

Το προεδρείο του ΣΥΓΤΕ

Μ. Μπακατσούλα, Κ. Κονιστής, Β. Δεκούλος, Γ. Σιαμπάνη, Ε. Χριστοδουλοπούλου

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα