Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

ΤΑΠΓΤΕ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

logo_002a

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Ενημερωθήκαμε την Παρασκευή 14/12/2018 για συνέργεια του Αντιπροέδρου του ΣΥΓΤΕ με το σωματείο της πρώην Κύπρου, ώστε τα εν ενεργεία και εν αναμονή μέλη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας να προβούν σε δικαστική παρέμβαση για το θέμα της εκκαθάρισης του ΤΑΠΓΤΕ.

Ο ΣΥΓΤE έγκαιρα, αφού ζήτησε στοιχεία από το ΤΑΠΓΤΕ και αφού αξιολογήθηκε η οικονομική κατάσταση του Ταμείου και πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις των μελών στον ΣΥΓΤΕ, προχώρησε και έφερε το θέμα στην Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε για το ΤΑΠΓΤΕ την υποβολή αυτοτελούς αίτησης για την εκκαθάριση του ΤΑΠΓΤΕ, την υποβολή αίτησης για την αναστολή καταβολής των εισφορών των εν ενεργεία μελών στο Ταμείο καθώς και παρέμβαση για την απόκρουση των αιτήσεων που απαιτούσαν να μην προχωρήσει η εκκαθάριση και τέλος την οριστική εκκαθάριση του ΤΑΠΓΤΕ.

Ο ΣΥΓΤΕ, υλοποιώντας αμέσως την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ξεκίνησε τις αναγκαίες και κατάλληλες δικαστικές ενέργειες, αναλαμβάνοντας όλα τα δικαστικά έξοδα, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση των μελών του Συλλόγου.

Αρχικά, το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2018 ο ΣΥΓΤΕ άσκησε παρεμβάσεις σε δίκες για την ανάκληση της προσωρινής διαταγής που ανέστειλε τις κατασχέσεις κατά του ΤΑΠΓΤΕ και κέρδισε. Οι αιτήσεις όσων ζητούσαν να συνεχίσουν τις κατασχέσεις απορρίφθηκαν. Τέλη Αυγούστου κατατέθηκε το πρώτο δικόγραφο για την εκκαθάριση του Ταμείου (αυτοτελής αίτηση εκκαθάρισης) και για την αναστολή εισφορών των εν ενεργεία μελών του ΤΑΠΓΤΕ.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 εκδόθηκε η πρώτη προσωρινή διαταγή που ανέστειλε τις εισφορές των πρώτων 178 συναδέλφων.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 καταθέσαμε επιπλέον δικόγραφο και για άλλους συναδέλφους και με νέα προσωρινή διαταγή αναστάλθηκαν οι εισφορές και γι’ αυτούς. Έτσι με συστηματικές ενέργειες του ΣΥΓΤΕ 200 συνολικά συνάδελφοι έχουν σταματήσει να καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο.

Στις 11/12/2018, μετά από μία αναβολή, εκδικάστηκαν οι αιτήσεις για την εκκαθάριση του ΤΑΠΓΤΕ (τόσο η αίτηση του Ταμείου όσο και η αυτοτελής αίτηση 220 συναδέλφων) και αναμένουμε τα αποτελέσματα.

Ο ΣΥΓΤΕ άσκησε κύρια παρέμβαση στη δίκη, ζητώντας την εκκαθάριση του ΤΑΠΓΤΕ από ορκωτό λογιστή. Η κύρια παρέμβασή μας απεστάλη με ανακοίνωση στους συναδέλφους. Η απόφαση του Δικαστηρίου για την εκκαθάριση του ΤΑΠΓΤΕ  θα εκδοθεί τους επόμενους μήνες. Με την απόφαση αυτή, μόλις το ΤΑΠΓΤΕ τεθεί σε εκκαθάριση, θα σταματήσουν όλα τα μέλη να καταβάλλουν εισφορά, είτε βρίσκονται σε αναστολή είτε όχι, διότι το Ταμείο θα σταματήσει να λειτουργεί.

Ο Σύλλογός μας δεν απέκλεισε κανένα συνάδελφο, αντιθέτως προχώρησε και σε δεύτερη δικαστική πράξη με επιπλέον λίστα συναδέλφων που δεν είχαν προλάβει να συμπεριληφθούν στο δικόγραφο για την αναστολή της καταβολής της εισφοράς τους στο Ταμείο.

Ο Σύλλογος της Κύπρου, αποφάσισε να ασχοληθεί για πρώτη φορά με το θέμα του ΤΑΠΓΤΕ αφού είχε ολοκληρωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης της εκκαθάρισης. Την Παρασκευή 14/12/2018 με ανακοίνωσή του, την οποία απέστειλε και στα μέλη του ΣΥΓΤΕ, έσπευσε να ενεργοποιηθεί,  κυριολεκτικά «κατόπιν εορτής», αντιγράφοντας τις δικές μας ενέργειες, με σκοπό να παραπλανήσει τα μέλη μας και να δημιουργήσει εντυπώσεις προς «άγραν πελατείας».  Αυτή η προσπάθεια αποπροσανατολισμού, ενέχει τον κίνδυνο να οδηγηθούν οι συνάδελφοι σε δύο δικογραφίες δεδομένου ότι η πλειοψηφία των μέχρι σήμερα ενεργών μελών του Ταμείου Αλληλοβοηθείας είναι ήδη διάδικοι στο δικόγραφο που κατέθεσε ο Σύλλογός μας για εκκαθάριση και αναστολή της εισφοράςτο οποίο έχει ήδη εκδικαστεί. Με λίγα λόγια δηλαδή καλούν τα μέλη μας να προχωρήσουν μαζί τους όψιμα σε εκδίκαση για θέματα που έχουν ήδη εκδικαστεί!!! Και όλα αυτά με τη συμβολή του Αντιπροέδρου του ΣΥΓΤΕ.

Οι πράξεις αυτές του μέλους του Δ.Σ. και Αντιπροέδρου του ΣΥΓΤΕ – ενώ δεν συμμετείχε καν στη διαδικασία υπόθεσης ΤΑΠΓΤΕ – ούτε απέστειλε σχετική αίτηση στο σωματείο ως παλαιό μέλος του Ταμείου – είναι πράξεις αντικαταστατικές άνευ αποφάσεως του Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ και δημιουργούν ερωτηματικά και αποπροσανατολισμό στους εργαζόμενους.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

εμπιστευτείτε τον Σύλλογο μας, που ενήργησε βάσει των αποφάσεων που λήφθηκαν ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση. Η πράξη του συναδέλφου είναι ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ και συντελεί στην αποδόμηση αυτών που έχουμε χτίσει μέχρι σήμερα.

Τον καλούμε να παραιτηθεί καθώς μόνο κακό προκαλεί πλέον στον σύλλογο δρώντας ατομικά και χωρίς αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου.

Σημειώνουμε επίσης ότι αυτή η ενέργεια μόνο την ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ και τον ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟ προκάλεσε στους συναδέλφους μας.Κατόπιν αυτού, τα θεσμοθετημένα όργανα του Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ θα ενεργήσουν εφαρμόζοντας το Καταστατικό του Συλλόγου.

Η αναγέννηση του σωματείου μας είναι δεδομένη, βρίσκεται σε ενωτική βάση και εκφράζει πλήρως τα συμφέροντα των εργαζομένων. Το σωματείο της Κύπρου που προσπαθεί να βρει “Δούρειους Ίππους” θα πάρει την απάντηση από τους εργαζόμενους.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όσοι έχετε συμπεριληφθεί στα δικόγραφα για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας με το Σύλλογό μας, μην παραπλανηθείτε και  υπογράψετε και αποστείλετε κανένα έγγραφο σε κανέναν αποδέκτη σωματείου ή άτομο γιατί κινδυνεύετε να είστε διάδικοι για την ίδια υπόθεση σε δύο δικόγραφα.

Πληροφορούμε επίσης τους συναδέλφους που είναι ενεργά μέλη του ΤΑΠΓΤΕ  και εξακολουθούν να καταβάλλουν εισφορές και δεν έχουν συμπεριληφθεί στο δικόγραφο για αναστολή των εισφορών ή να μας ζητήσουν να συμπεριληφθούν σε νέο δικόγραφο ή να αναμένουν την απόφαση του Δικαστηρίου της 11/12/2018 για την εκκαθάριση του ΤΑΠΓΤΕ που θα εκδοθεί εντός των επομένων μηνών.

Συνεχίζουμε τους δικαστικούς αγώνες για την σύμμετρη κατανομή των εισφορών και αναλογία εφάπαξ στο ΤΑΠΓΤΕ προς όλους τους συναδέλφους-μέλη του ΣΥΓΤΕ. Η θετική έκβαση της δίκης στις 7/9/2018 και στις 19/09/2018 είναι ιστορικής σημασίας καθώς είναι κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στα χρονικά και δικαίωσε τον αγώνα του Συλλόγου μας.

Ο δρόμος των δικαστικών διενέξεων για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας θα είναι μακρύς και δύσκολος. Θα είμαστε παρόντες και θα φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και θα έχετε άμεση ενημέρωση.

Συνεργαζόμαστε με ένα νομικό επιτελείο με επικεφαλής της κ. Καίσαρη η οποία είναι καταξιωμένη νομικός με πείρα και με ανάλογη εμπειρία από αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία. Το αποτέλεσμα των κινήσεων στο ΤΑΠΓΤΕ δικαιώνει τη νομική μας επιλογή.

Όσοι συνάδελφοι μέλη του Συλλόγου μας δεν έχετε συμπεριληφθεί στο δικόγραφο για αναστολή, μπορείτε να συμπληρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτουμε και βεβαίως τα μέλη του ΣΥΓΤΕ δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά σε αυτή την διαδικασία.

επισυνάπτουμε το ερωτηματολόγιο καθώς και την εξουσιοδότηση, τα οποία αφού συμπληρωθούν θα πρέπει να αποσταλούν μέσω πρωτοκόλλου (με εσωτερική αλληλογραφία) στον ΣΥΓΤΕ (Σολωμού 20, 10682 Εξάρχεια).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το ΓΝΗΣΙΟ της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομία   ή δικηγόρο.

 Για όσους συναδέλφους βρίσκονται στο σωματείο της πρώην Κύπρου καθώς και σε άλλα σωματεία τους καλούμε να επιστρέψουν για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε μαζί τα δικαιώματα μας.

Υ.Γ Επισυνάπτουμε σχετική αίτηση επανεγγραφής.

Για το Δ.Σ. ΣΥΓΤΕ

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

 Φάνης Πολύζος             Διονύσης Γεωργούλης

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα