Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΣΥΓΤΕ

logotipo sygte

 

ΑΘΗΝΑ 29/5/2018

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

H επιτροπή τροποποίησης του καταστατικού ΣΥΓΤΕ αποτελούμενη από τους Φ. Πολύζο, Δ. Γεωργούλη, Γ. Ευθυμίου, Ε. Τάγαρη, Β. Δεκούλο, Ε. Χριστοδουλοπούλου, Α. Καρυδάκη και Η. Σιώρη σε συνεδρίασή τους έφεραν προτάσεις τις οποίες ενέκρινε το Δ.Σ στις 23.5.2018 κατά πλειοψηφία με διαφοροποίηση του μέλους της Δημοκρατικής Συμμαχίας ο οποίος συμφώνησε στα περισσότερα και δήλωσε παρών.

Επισυνάπτουμε τα κείμενα των προτάσεων τα οποία θα έλθουν στην Γενική Συνέλευση για την έγκριση τους από το σώμα ώστε να τεθούν σε πανελλαδική ψηφοφορία.

Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά το Σάββατο   9 Ιουνίου 2018 στην τρίτη και καταληκτική Γενική Συνέλευση  ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του ΣΥΓΤΕ (Σολωμού 20, 2ος όροφος)  όπου χρειάζονται 120 άτομα για να υπάρξει απαρτία και να προχωρήσει η διαδικασία τροποποίησης.

      

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    (Σ.Υ.Γ.Τ.Ε)

Πολυζος Θεοφάνης, Γεωργούλης Διονύσης, Τάγαρη Ευγενία, Καρυδάκης Αρης,

Ευθυμίου Γρηγόρης,  Δεκούλος Βενετσιάνος, Χριστοδουλοπούλου Ελένη

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία – Έδρα – Σκοποί

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία – Έδρα – Σκοποί

Άρθρο 1

Επωνυμία – Έδρα – Σκοποί

Συνίσταται επαγγελματικό (εργασιακό) σωματείο από τους υπαλλήλους της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος, με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας».

Σκοπός αυτού είναι : α) Η μελέτη, η προστασία και η προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών αυτού, β) η πνευματική προαγωγή και ψυχαγωγία αυτών.

 

Άρθρο 1

Επωνυμία- Έδρα – Σκοποί

1. Ο Σύλλογος, ο οποίος συστήθηκε το 1969 με την επωνυμία  «Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας» από τους υπαλλήλους της πρώην Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος, που έχει συγχωνευθεί με την τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», έχει πλέον την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Γενικής Πειραιώς», διατηρώντας τον διακριτικό τίτλο ΣΥΓΤΕ και έχει έδρα την Αθήνα.

2. Ο Σύλλογος αποτελεί συνδικαλιστική οργάνωση κατά την έννοια του άρθρου 1 Ν.1264/82 και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1264/82 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όπως αυτές ισχύουν.

3. Σκοποί του Συλλόγου είναι

α) Η μελέτη,  προάσπιση  και  προαγωγή των ηθικών, επαγγελματικών – εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και ταξικών συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης όχι μόνο μεταξύ των μελών του αλλά και των εργαζομένων γενικότερα.

β) Η δημιουργία ειδικών κεφαλαίων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των μελών του.

γ.) Η προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζόμενους σε συνδυασμό με την προσπάθεια για την εξάλειψη των ανισοτήτων στα ζητήματα της υπηρεσιακής εξέλιξης και αξιοποίησης

 

Άρθρο 2

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών

α) Διαπραγματεύεται και συνάπτει Συλλογικές Συμβάσεις και τον Οργανισμό Προσωπικού με τη Γενική Τράπεζα.

β) Οργανώνει και καθοδηγεί τους αγώνες των εργαζομένων της Τράπεζας για καλυτέρευση των συνθηκών ζωής και εργασίας τους.

γ) Επιδιώκει τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας και τη διεύρυνση των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

δ) Συμπαραστέκεται υλικά και ηθικά στα μέλη του που διώκονται για την αφοσίωσή τους στους σκοπούς του Σωματείου.

ε) Οργανώνει γιορταστικές, ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις με ή χωρίς οικονομικό περιεχόμενο.

στ) Επιδιώκει συνεργασία με την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας και τις άλλες υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και με κάθε άλλη συνδικαλιστική οργάνωση, το Καταστατικό της οποίας δεν έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του παρόντος  Καταστατικού. Με βάση την αρχή: ένα Σωματείο, μία Ομοσπονδία, ένα Εργατικό Κέντρο, μία Συνομοσπονδία.

ζ) Προασπίζει τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις πολιτικές, κοινωνικές και ατομικές ελευθερίες και αγωνίζεται για τη διατήρηση της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

η) Επιδιώκει την ανάπτυξη του Συνδικαλιστικού Κινήματος που να διεκδικεί τη δική του φυσιογνωμία και το δικό του ρόλο, έχοντας συνείδηση πως εκφράζει τους εργαζόμενους και υπερασπίζει τα συμφέροντά τους.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου προβαίνει στη σύσταση βοηθητικών επιτροπών ορισμένου περιεχομένου (Πολιτιστική, Γυναικών, Μελέτης Προβλημάτων κλπ). Συντηρεί Εντευκτήριο, Βιβλιοθήκη, διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα και προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συντελεί στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

 

Άρθρο 2

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών

α) Διαπραγματεύεται και συνάπτει Συλλογικές Συμβάσεις και συμφωνίες με την εργοδότρια Τράπεζα.

β) Οργανώνει και καθοδηγεί τους αγώνες των εργαζομένων της Τράπεζας για καλυτέρευση των συνθηκών ζωής και εργασίας τους.

γ) Επιδιώκει τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας και τη διεύρυνση των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

δ) Συμπαραστέκεται υλικά και ηθικά στα μέλη του που διώκονται για τη συνδικαλιστική τους δραστηριότητα και τη συμμετοχή τους σε αγωνιστικές εκδηλώσεις, καθώς και στα μέλη του που θίγονται από αντεργατικές ενέργειες της Τράπεζας.

ε) Οργανώνει γιορταστικές, ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις με ή χωρίς οικονομικό περιεχόμενο για την εξύψωση του πνευματικού, πολιτιστικού, επαγγελματικού και συνδικαλιστικού επιπέδου των μελών του.

στ) Επιδιώκει συνεργασία με την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας και τις άλλες υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και με κάθε άλλη συνδικαλιστική οργάνωση, το Καταστατικό της οποίας δεν έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του παρόντος  Καταστατικού.

ζ) Προασπίζει τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις πολιτικές, κοινωνικές και ατομικές ελευθερίες και αγωνίζεται για τη διατήρηση της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

η) Επιδιώκει την ανάπτυξη του Συνδικαλιστικού Κινήματος που να διεκδικεί τη δική του φυσιογνωμία και το δικό του ρόλο, έχοντας συνείδηση πως εκφράζει τους εργαζόμενους και υπερασπίζει τα συμφέροντά τους.

θ) Παρεμβαίνει δικαστικά υπέρ των μελών του για την επίτευξη των νόμιμων διεκδικήσεών τους και προσφεύγει στις διοικητικές και δικαστικές αρχές σε περιπτώσεις παραβιάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας που αφορούν στο Σύλλογο ή στα μέλη του.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου προβαίνει στη σύσταση βοηθητικών επιτροπών ορισμένου περιεχομένου (Πολιτιστική, Γυναικών, Μελέτης Προβλημάτων κλπ). Συντηρεί Εντευκτήριο, Βιβλιοθήκη, διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα και προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συντελεί στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Η εκπλήρωση και πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, ανάλογα με τις εκάστοτε αντικειμενικές συνθήκες, προϋποθέσεις, δυνατότητες και ανάγκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

 

Άρθρο 3

Μέλη

Μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να είναι όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκουν, ανεξάρτητα από τον τρόπο εργασίας. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

 

Άρθρο 3

Μέλη

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά Μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να είναι όλοι οι εργαζόμενοι της πρώην Τράπεζας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που πλέον είναι εργαζόμενοι της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», καθώς και οποιοσδήποτε εργαζόμενος της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκει, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη σύμβαση εργασίας του.

Επίτιμα μέλη του Συλλόγου ονομάζονται πρόσωπα που έδρασαν για όφελος του Συλλόγου.

Άρθρο 4

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Μελών

α) Τακτικά μέλη του Συλλόγου γίνονται αυτοδίκαια όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 πρόσωπα, παράλληλα με την πρόσληψή τους και εφ’ όσον δεν δηλώσουν έγγραφα στο Δ.Σ. του Συλλόγου την αντίθετη θέλησή τους.

β) Μέλος του Συλλόγου που είναι και μέλος άλλου πρωτοβάθμιου εργασιακού σωματείου που δρα στο χώρο των Τραπεζών ή στο χώρο της Γενικής Τράπεζας, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου εφ’ όσον παραλείψει να ζητήσει τη διαγραφή του από το άλλο σωματείο. Η διαγραφή αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση.

γ) Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γ.Σ. Δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες της Γ.Σ. να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές του Συλλόγου και να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που επιδιώκεται από το Σύλλογο.

Ειδικότερα δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα έχουν τα μέλη που συμπλήρωσαν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψής τους. Όσοι διέκοψαν τη συνδρομή τους επειδή δεν μισθοδοτούνται για οποιοδήποτε λόγο (στράτευση, γονική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών, δίωξη κλπ) αλλά εξακολουθούν να είναι μέλη του Συλλόγου, θεωρείται ότι είναι ταμειακώς εντάξει.

δ) Επίτιμα μέλη ονομάζονται (μετά από απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία 75%) πρόσωπα που έδρασαν για όφελος του Συλλόγου. Δεν εκλέγουν, ούτε εκλέγονται και δεν συμμετέχουν στις Γ.Σ. στα όργανα και τις επιτροπές του Συλλόγου.

 

Άρθρο 4

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Μελών

α) Πέραν των ήδη υφιστάμενων μελών, τακτικά μέλη του Συλλόγου γίνονται όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 πρόσωπα, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δ.Σ. του Συλλόγου, που αποφασίζει για την έγκρισή της.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορούν να φέρουν οι ανωτέρω την ιδιότητα του μέλους είναι να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, να συγκεντρώνουν τα υπόλοιπα νόμιμα προσόντα, να μην είναι μέλη σε άλλο επιχειρησιακό σωματείο της Τράπεζας Πειραιώς και να αποδέχονται τους σκοπούς του Συλλόγου. Οι ανωτέρω εγγράφονται ως μέλη, εφόσον έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση, με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής από το Δ.Σ., ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση.

β) Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς  και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν την εισφορά τους και να συμμετέχουν στη δράση και να υποστηρίζουν τους σκοπούς του Συλλόγου.

Δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες της Γ.Σ., να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές του Συλλόγου και να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που επιδιώκεται από το Σύλλογο.

Ειδικότερα δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα έχουν τα τακτικά μέλη που συμπλήρωσαν δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους στον Σύλλογο και είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Όσοι διέκοψαν τη συνδρομή τους επειδή δεν μισθοδοτούνται για οποιοδήποτε λόγο (στράτευση, γονική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών, δίωξη κλπ) αλλά εξακολουθούν να είναι μέλη του Συλλόγου, θεωρείται ότι είναι ταμειακώς εντάξει. Επίσης διατηρούν την ιδιότητα του τακτικού μέλους και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και θεωρούνται ότι είναι ταμειακώς εντάξει τα μέλη που απολύθηκαν από την Τράπεζα, εφόσον προσέβαλαν    δικαστικά την πράξη απόλυσης και μέχρι εκδόσεως τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

 

γ) Επίτιμα μέλη ονομάζονται, μετά από απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία 75%, πρόσωπα που έδρασαν για όφελος του Συλλόγου. Δεν εκλέγουν, ούτε εκλέγονται και δεν συμμετέχουν στις Γ.Σ. στα όργανα και τις επιτροπές του Συλλόγου.

 

Άρθρο 5

Πειθαρχικές Ποινές

Κάθε μέλος που δεν τηρεί την πρέπουσα προς την ιδιότητά του σαν μέλος του Συλλόγου διαγωγή, δηλαδή δείξει επιζήμια και ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Συλλόγου συμπεριφορά ή παραβιάζει το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ. τιμωρείται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ..

Οι ποινές που επιβάλλονται ανάλογα με το μέγεθος του σφάλματος είναι οι παρακάτω:

α) προφορική επίπληξη

β) γραπτή επίπληξη

γ) διαγραφή

Το Δ.Σ. πριν πάρει απόφαση για εισήγηση επιβολής ποινής καλεί έγγραφα το μέλος να απολογηθεί εντός 10 ημερών. Το Δ.Σ. υποχρεούται να φέρει τις εισηγήσεις για επιβολή ποινών στην πρώτη Γ.Σ. για συζήτηση και απόφαση.

Άρθρο 5

Πειθαρχικές Ποινές

Κάθε μέλος που δεν τηρεί την πρέπουσα προς την ιδιότητά του σαν μέλος του Συλλόγου διαγωγή, δηλαδή δείξει επιζήμια και ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Συλλόγου συμπεριφορά ή παραβιάζει το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ. τιμωρείται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ..

Οι ποινές που επιβάλλονται ανάλογα με το μέγεθος του σφάλματος είναι οι παρακάτω:

α) προφορική επίπληξη

β) γραπτή επίπληξη

γ) διαγραφή

Το Δ.Σ. πριν πάρει απόφαση για εισήγηση επιβολής ποινής καλεί έγγραφα το μέλος να απολογηθεί εντός 10 ημερών. Το Δ.Σ. υποχρεούται να φέρει τις εισηγήσεις για επιβολή ποινών στην πρώτη Γ.Σ. για συζήτηση και απόφαση.

 

 

Άρθρο 6

Διαγραφές Μελών

Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται εφ’ όσον:

α) Κάνει αίτηση για διαγραφή

β) Καταστεί συνταξιούχος

γ) Καθυστερήσει πάνω από (12) μήνες συνδρομές (ευνόητο είναι ότι μετά την καταβολή όλων των καθυστερούμενων εισφορών επανεγγράφεται).

δ) Διεκόπει η σύμβασή του με την Γενική Τράπεζα της Ελλάδος. Στην περίπτωση που εκκρεμεί δικαστική προσφυγή θεωρείται μέλος μέχρι την τελεσίδικη εκδίκαση της αγωγής που έχει τυχόν εγερθεί για ακυρότητα της διακοπής της σύμβασής του.

ε) Τιμωρηθεί με διαγραφή από τη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 6

Αποχώρηση και Διαγραφή Μελών

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σύλλογο, μετά από αίτησή τους.

Τα μέλη που καθίστανται συνταξιούχοι ή διακόπτεται η σύμβασή τους με την Τράπεζα Πειραιώς, για οποιονδήποτε λόγο, χάνουν αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου και διαγράφονται από το μητρώο των μελών του με διαπιστωτική απόφαση του Δ.Σ. Στην περίπτωση απόλυσης η ιδιότητα του μέλους διατηρείται σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.

 

Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται

α) Με απόφαση του Δ.Σ., εφόσον καθυστερήσει πάνω από 12 μήνες συνδρομές.

β) Εφόσον τιμωρηθεί με διαγραφή από τη Γενική Συνέλευση.

 

Μέλος που αποχωρεί ή διαγράφεται, δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Συλλόγου, ούτε δικαιούται επιστροφής των συνδρομών του.

 

Τα μέλη που διαγράφονται από τον Σύλλογο μπορούν να επανεγγραφούν, μετά από αίτησή τους. Η απόφαση για την επανεγγραφή λαμβάνεται, μετά από στάθμιση όλων των περιστάσεων, από το όργανο και με τη διαδικασία που αποφάσισε τη διαγραφή. Στην περίπτωση διαγραφής λόγω καθυστέρησης συνδρομών για την επανεγγραφή απαιτείται η καταβολή όλων των καθυστερούμενων συνδρομών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Πόροι – Οικονομική Οργάνωση

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Πόροι – Οικονομική Οργάνωση

Άρθρο 7

Τακτικοί Πόροι

Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο του Συλλόγου μηνιαία συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Οι συνδρομές καταβάλλονται στον Ταμία του Συλλόγου με απόδειξη ή παρακρατούνται από το Τμήμα Μισθοδοσίας της Τράπεζας σε πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του Συλλόγου.

Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους για τρεις (3) μήνες δεν μπορούν να πάρουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες. Κάθε μέλος μπορεί όποτε θελήσει να αποχωρήσει από το Σύλλογο με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να διατηρεί το δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής και μέχρι τυχόν τροποποίησή της από τη Γενική Συνέλευση καθορίζεται σε 0,75% επί των μηνιαίων αποδοχών των μελών.

Άρθρο 7

Τακτικοί Πόροι

Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο του Συλλόγου μηνιαία συνδρομή.

Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής καθορίζεται σε ποσοστό 0,55% επί των μηνιαίων αποδοχών των μελών. Το ως άνω ποσοστό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου.

Οι συνδρομές καταβάλλονται στον Ταμία του Συλλόγου με απόδειξη ή παρακρατούνται από το Τμήμα Μισθοδοσίας της Τράπεζας σε πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του Συλλόγου.

Με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου μπορεί να καθορίζονται και άλλοι τρόποι καταβολής της συνδρομής των μελών του Συλλόγου.

Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους για τρεις (3) μήνες δεν μπορούν να πάρουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 8

Έκτακτοι Πόροι

Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, τα έσοδα από την περιουσία και τις εκδηλώσεις του Συλλόγου καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Άρθρο 8

Έκτακτοι Πόροι

Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, τα έσοδα από την περιουσία και τις εκδηλώσεις του Συλλόγου καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

 

Άρθρο 9

Κατανομή Εισφορών – Απεργιακό Ταμείο

Οι εισφορές των μελών κατανέμονται ως εξής:

α) το 75% από τις συνολικές εισφορές των μελών κατατίθενται στο Ταμείο του ΣΥΓΤΕ για κάλυψη των αναγκών λειτουργίας.

β) Το 25% από τις συνολικές εισφορές των μελών κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό που ονομάζεται «Ειδικός Λογαριασμός Αλληλεγγύης των Μελών του ΣΥΓΤΕ – (Απεργιακό Ταμείο) και διατίθεται για οικονομική ενίσχυση των μελών σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων, ανταπεργίας ή σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις που έχουν σχέση με την συνδικαλιστική δραστηριότητα του μέλους.

Η διάθεση των ποσών του Απεργιακού Ταμείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού Κανονισμού που συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 9

Κατανομή Εισφορών – Λογαριασμός Αλληλεγγύης

Οι εισφορές των μελών κατανέμονται ως εξής:

α) το 0,50% επί των μηνιαίων αποδοχών των μελών κατατίθεται στο Ταμείο του ΣΥΓΤΕ για κάλυψη των αναγκών λειτουργίας.

β) Το 0,05% επί των μηνιαίων αποδοχών των μελών κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που ονομάζεται «Ειδικός Λογαριασμός Αλληλεγγύης των Μελών του ΣΥΓΤΕ» και διατίθεται για οικονομική ενίσχυση των μελών σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων, ανταπεργίας ή σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις που έχουν σχέση με την συνδικαλιστική δραστηριότητα του μέλους, για κάλυψη εξόδων για δικαστικές ενέργειες για διεκδίκηση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, καθώς και για την οικονομική ενίσχυση και υποστήριξη των μελών με την παροχή οικονομικών βοηθημάτων.

Η διάθεση των ποσών του Λογαριασμού Αλληλεγγύης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας που συντάσσει και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

 

Άρθρο 10

Οικονομική Οργάνωση

α) Η οικονομική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

β) Εφαρμόζεται η διπλογραφική λογιστική μέθοδος και τα βιβλία που τηρούνται είναι αυτά που καθορίζει ο νόμος και το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

γ) Οι πληρωμές του Συλλόγου γίνονται με επιταγές που εκδίδονται σε βάρος του τηρούμενου λογαριασμού όψεως ή από τον Ταμία.

δ) Για κάθε δαπάνη απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Για κάθε πληρωμή πρέπει να υπάρχουν απαραιτήτως τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο

στ) Για κάθε οικονομική συναλλαγή ο Σύλλογος νομιμοποιείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές συγχρόνως του Προέδρου και του Ταμία, οι οποίοι αποτελούν τα οικονομικά όργανα του Συλλόγου.

ζ) Από τα κεφάλαια του Συλλόγου τα διαθέσιμα κατατίθενται σε έντοκο λογαριασμό στην Γενική Τράπεζα ή επενδύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Τραπεζικά ή Κρατικά Χρεόγραφα τα οποία φυλάσσονται στη Γενική Τράπεζα.  Για τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για το ποσό που διαχειρίζεται ο Ταμίας και για το ποσό που κατατίθεται σε λογαριασμό όψεως.

η) Για αγορά ή πώληση ακινήτου εκτός από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

θ) Για κάθε άλλη επένδυση που δεν αναφέρεται παραπάνω εκτός από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

Άρθρο 10

Οικονομική Οργάνωση

α) Η οικονομική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

β) Εφαρμόζεται η διπλογραφική λογιστική μέθοδος και τα βιβλία που τηρούνται είναι αυτά που καθορίζει ο νόμος και το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

γ) Οι πληρωμές του Συλλόγου γίνονται με επιταγές και με μεταφορές μεταξύ των λογαριασμών που εκδίδονται σε βάρος του τηρούμενου λογαριασμού όψεως ή από τον Ταμία.

δ) Για κάθε δαπάνη απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συστήνεται διαπαραταξιακή οικονομική επιτροπή, με τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε παράταξη που συμμετέχει στο ΔΣ, για μηνιαίο έλεγχο των παραστατικών των εξόδων πριν την έγκριση του Δ.Σ.

ε) Για κάθε πληρωμή πρέπει να υπάρχουν απαραιτήτως τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο

στ) Για κάθε οικονομική συναλλαγή ο Σύλλογος νομιμοποιείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές συγχρόνως του Προέδρου και του Ταμία, οι οποίοι αποτελούν τα οικονομικά όργανα του Συλλόγου.

ζ) Από τα κεφάλαια του Συλλόγου τα διαθέσιμα κατατίθενται σε έντοκο λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς ή άλλη Ελληνική Τράπεζα ή επενδύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Τραπεζικά ή Κρατικά Χρεόγραφα τα οποία φυλάσσονται στην Τράπεζα Πειραιώς.  Για τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για το ποσό που διαχειρίζεται ο Ταμίας και για το ποσό που κατατίθεται σε λογαριασμό όψεως.

η) Για αγορά ή πώληση ακινήτου εκτός από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του παρόντος.

θ) Για κάθε άλλη επένδυση που δεν αναφέρεται παραπάνω εκτός από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 11

Οικονομικές Ενισχύσεις 

Α) Ενίσχυση παρατάξεων

Παρέχεται στις παρατάξεις η δυνατότητα ανάπτυξης της συνδικαλιστικής τους δραστηριότητας με τη χρήση των μέσων που διαθέτει ο Σύλλογος, π.χ. αίθουσα συγκεντρώσεων κ.λπ. καθώς και με οικονομική ενίσχυση  για έκδοση έντυπου υλικού το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Οικονομική ενίσχυση των υποψηφίων

1.       Για την υλοποίηση της αρχής της δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στην παροχή προς τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους των καταλλήλων υλικών και οικονομικών μέσων για την αντιμετώπιση των εκλογικών τους αναγκών και την προβολή των απόψεών τους.

2.       Το δικαίωμα χρήσης των υλικών και οικονομικών μέσων αρχίζει να είναι ισχυρό μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

3.       Την διαχείριση των μέσων και τον τρόπο παροχής τους προς τους υποψηφίους (συνδυασμούς ή μεμονωμένους) αναλαμβάνει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

4.       Σαν υλικά μέσα νοούνται :

α) η λέσχη του Συλλόγου για την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων

β) το τύπωμα των ανακοινώσεων

γ) ο μηχανισμός του Συλλόγου (αντιπρόσωποι Καταστημάτων, ταχυδρομικά έξοδα κλπ) για τη διανομή των ανακοινώσεων

δ) η χρήση των πινάκων ανακοινώσεων του Συλλόγου στα Καταστήματα

5.       Τα οικονομικά μέσα παρέχονται ως εξής :

α) σε συνδυασμούς που καλύπτουν με υποψηφίους όλες τις θέσεις όλων των οργάνων για τις οποίες διεξάγονται οι αρχαιρεσίες, ποσόν χρημάτων που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και που θεωρείται σαν ποσό βάσης.

β) Σε συνδυασμούς που καλύπτουν με υποψηφίους λιγότερες θέσεις από αυτές όλων των οργάνων για τις οποίες διεξάγονται οι αρχαιρεσίες, ποσοστό επί του ποσού βάσης ανάλογο με τον αριθμό των θέσεων που καλύπτουν. 

6.       Τα υλικά μέσα παρέχονται ισότιμα σε όλους τους συνδυασμούς.

7.       Το ποσό βάσης που διατίθεται αποφασίζεται στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο πριν την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση.

8.       Μετά το τέλος των αρχαιρεσιών ο κάθε συνδυασμός που έλαβε χρήματα αποδίδει λογαριασμό στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Τυχόν αχρησιμοποίητο ποσόν επιστρέφεται στο Ταμείο του Συλλόγου.

Γ) Ενίσχυση Μελών για συνδικαλιστικές υποχρεώσεις.

Στα εκλεγμένα μέλη των οργάνων του Συλλόγου (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) των δευτεροβάθμιων οργανώσεων (Συνέδριο ΟΤΟΕ – ΕΚΑ και στα όργανα των Οργανώσεων αυτών) καθώς και σε όλα τα μέλη για συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Συλλόγου  (Γενική Συνέλευση, Πανελλαδικές συνδιασκέψεις κλπ) τους παρέχεται κάθε οικονομική δυνατότητα για εκτέλεση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων. Το ύψος των ενισχύσεων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ενισχύει οικονομικά πολιτιστικές εκδηλώσεις και καθορίζει τον τρόπο και το ύψος της ενίσχυσης.

Άρθρο 11

Οικονομικές Ενισχύσεις

Α) Ενίσχυση παρατάξεων

Παρέχεται στις παρατάξεις η δυνατότητα ανάπτυξης της συνδικαλιστικής τους δραστηριότητας με τη χρήση των υλικών μέσων που διαθέτει ο Σύλλογος, π.χ. αίθουσα συγκεντρώσεων κ.λπ. καθώς και με οικονομική ενίσχυση  για έκδοση έντυπου υλικού, η χορήγηση και  το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν υποβολής γραπτής αίτησης από την ενδιαφερόμενη παράταξη με υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού. Η παράταξη αποδίδει στο Σύλλογο, μετά την πραγματοποίηση των εγκεκριμένων δαπανών λογαριασμό και παραδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά.

Β) Οικονομική ενίσχυση των υποψηφίων

1.       Για την υλοποίηση της αρχής της δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους τη χρήση των υλικών μέσων που διαθέτει ο Σύλλογος για την αντιμετώπιση των εκλογικών τους αναγκών και την προβολή των απόψεών τους, δύναται δε να αποφασίζει και τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων.

2.       Το δικαίωμα χρήσης των υλικών και οικονομικών μέσων αρχίζει να είναι ισχυρό μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

3.       Την διαχείριση των μέσων και τον τρόπο παροχής τους προς τους υποψηφίους (συνδυασμούς ή μεμονωμένους) αναλαμβάνει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

4.       Σαν υλικά μέσα νοούνται :

α) η λέσχη του Συλλόγου για την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων

β) το τύπωμα των ανακοινώσεων και η ανάρτηση στον ιστότοπο στη σελίδα του ΣΥΓΤΕ

γ) ο μηχανισμός του Συλλόγου (αντιπρόσωποι Καταστημάτων, ταχυδρομικά έξοδα κλπ) για τη διανομή των ανακοινώσεων

δ) η χρήση των πινάκων ανακοινώσεων του Συλλόγου στα Καταστήματα

5.       Τα οικονομικά μέσα, εφόσον αποφασιστεί η χορήγησή τους,  παρέχονται ως εξής :

α) σε συνδυασμούς που καλύπτουν με υποψηφίους όλες τις θέσεις όλων των οργάνων για τις οποίες διεξάγονται οι αρχαιρεσίες, ποσό χρημάτων που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και που θεωρείται σαν ποσό βάσης.

β) Σε συνδυασμούς που καλύπτουν με υποψηφίους λιγότερες θέσεις όλων των οργάνων για τις οποίες διεξάγονται οι αρχαιρεσίες, ποσοστό επί του ποσού βάσης ανάλογο με τον αριθμό των θέσεων που καλύπτουν.

6.        Τα υλικά μέσα παρέχονται ισότιμα σε όλους τους συνδυασμούς.

7.        Το ποσό βάσης που διατίθεται αποφασίζεται στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο πριν την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση.

8.       Μετά το τέλος των αρχαιρεσιών ο κάθε συνδυασμός που έλαβε χρήματα αποδίδει λογαριασμό στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Τυχόν αχρησιμοποίητο ποσόν επιστρέφεται στο Ταμείο του Συλλόγου.

Γ) Ενίσχυση Μελών για συνδικαλιστικές υποχρεώσεις.

Στα εκλεγμένα μέλη των οργάνων του Συλλόγου (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) των δευτεροβάθμιων οργανώσεων (Συνέδριο ΟΤΟΕ – ΕΚΑ και στα όργανα των Οργανώσεων αυτών) καθώς και σε όλα τα μέλη για συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Συλλόγου  (Γενική Συνέλευση, Πανελλαδικές συνδιασκέψεις κλπ) μπορεί να τους παρέχεται οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των εξόδων εκτέλεσης των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων. Η χορήγηση και το ύψος των ενισχύσεων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ενισχύει οικονομικά πολιτιστικές εκδηλώσεις και καθορίζει τον τρόπο και το ύψος της ενίσχυσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Όργανα του Συλλόγου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Όργανα του Συλλόγου

 

Άρθρο 12

Γενικά

α) Ο Σύλλογος διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο (2) χρόνια.

β) Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με τη φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου και κωλυόμενου αυτού με τον επόμενο στη σειρά, εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο.

γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τους νόμους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζαν ή εφ’ όσον ήταν παρόντα διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερα του ενός από τα παρακάτω αξιώματα : Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Ταμίας.

ε) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει.

στ) Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται με ανακοίνωση στα μέλη του Συλλόγου μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.

ζ) Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορέσει να συγκροτηθεί σε σώμα, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την 1η συνεδρίαση, τότε, υποχρεωτικά συγκροτείται σε σώμα προσωρινά, σύμφωνα με την σειρά επιτυχίας του κάθε συνδυασμού καταλαμβάνοντας τα αξιώματα με την παρακάτω σειρά (κυκλικά) : Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Αναπληρωτής Γραμματέας, Έφορος και σύμφωνα με τις προτάσεις των συνδυασμών όσο αφορά την ανάληψη των αξιωμάτων από τον κάθε σύμβουλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει συγκροτηθεί σε σώμα με τον τρόπο αυτό δύναται να παραμείνει για διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερών.

Σε περίπτωση που και σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχει συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, αιρετά σε σώμα, τότε αυτό προκηρύσσει υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση, μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες για διενέργεια αρχαιρεσιών.

η) Σε περίπτωση παραίτησης ανεξάρτητου υποψήφιου ή κάποιου μέλους που έχει εκλεγεί με κάποιο συνδυασμό και των επιλαχόντων από το ίδιο ψηφοδέλτιο, τότε γίνεται αναπλήρωση των κενουμένων θέσεων, από τους  υπολοίπους συνδυασμούς με ανακατανομή των εδρών από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία δύναται να ζητήσει και την παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου.

Αυτά ισχύουν σε περίπτωση παραίτησης μέχρι τεσσάρων (4) μελών. Εάν υπάρξει ταυτόχρονη παραίτηση πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τότε υποχρεωτικά κινείται η διαδικασία των αρχαιρεσιών.

 

Άρθρο 12

Γενικά

α) Ο Σύλλογος διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία (3) χρόνια.

β) Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με τη φροντίδα του  συμβούλου που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τον συνδυασμό που πλειοψήφησε και, εάν δεν υπάρχουν συνδυασμοί, του συμβούλου που πλειοψήφησε και κωλυόμενου αυτού από τον επόμενο στη σειρά, εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο. Σε περίπτωση αδράνειας των προαναφερθέντων τη συνεδρίαση συγκαλεί οποιοσδήποτε από τους συμβούλους. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερα του ενός από τα παρακάτω αξιώματα : Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Ταμίας.

γ) Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται με ανακοίνωση στα μέλη του Συλλόγου μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.

δ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τους νόμους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζαν ή εφ’ όσον ήταν παρόντα διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει.

στ) Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορέσει να συγκροτηθεί σε σώμα μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την 1η συνεδρίαση, τότε, υποχρεωτικά συγκροτείται σε σώμα προσωρινά, σύμφωνα με την σειρά επιτυχίας του κάθε συνδυασμού καταλαμβάνοντας τα αξιώματα με την παρακάτω σειρά (κυκλικά): Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Αναπληρωτής Γραμματέας, Έφορος και σύμφωνα με τις προτάσεις των συνδυασμών όσο αφορά την ανάληψη των αξιωμάτων από τον κάθε σύμβουλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει συγκροτηθεί σε σώμα με τον τρόπο αυτό δύναται να παραμείνει για διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερών.

Σε περίπτωση που και σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχει συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, αιρετά σε σώμα, τότε αυτό προκηρύσσει υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση, μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες για διενέργεια αρχαιρεσιών.

ζ) Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του ΔΣ από το αξίωμά του συγκαλείται το ΔΣ για την κάλυψη με μυστική ψηφοφορία του αξιώματος από τα υπόλοιπα μέλη. Για το αξίωμα που κενώθηκε έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και μέλος του ΔΣ που κατέχει ήδη άλλο αξίωμα, οπότε, σε περίπτωση εκλογής του και εφόσον δεν επιτρέπεται να κατέχει και τα δύο αξιώματα, θεωρείται ότι παραιτείται από το αξίωμα που ήδη κατείχε και διενεργείται στη συνέχεια μυστική ψηφοφορία για την κάλυψη και του αξιώματος αυτού. Στην περίπτωση παραίτησης του Προέδρου από το αξίωμά του εφαρμόζονται σχετικά με τη σύγκληση του ΔΣ και τη διεύθυνση της συνεδρίασης τα οριζόμενα στην παράγραφο β) του παρόντος. Σε περίπτωση παραίτησης περισσοτέρων μελών του ΔΣ από τα αξιώματά τους και αδυναμίας ανασυγκρότησης του ΔΣ σε σώμα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο στ) του παρόντος.

η) Με απόφαση του ΔΣ μπορεί να ανακατανεμηθούν τα αξιώματα και να ανασυγκροτηθεί το ΔΣ.

θ) Το Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει τη Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση  του Συλλόγου εντός δέκα (10) ημερών από την συγκρότησή του σε σώμα, παρουσία του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με πρωτόκολλο  παράδοσης και παραλαβής.

Η θητεία του  ΔΣ αρχίζει από την επόμενη της ανάδειξής του από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με τη σύνταξη και τη δημοσίευση του πρακτικού ανακήρυξης από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και λήγει την τελευταία μέρα της τριετίας.

ι)  Σε περίπτωση που ενώ έχει λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, δεν έχουν προκηρυχθεί οι αρχαιρεσίες, η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται για χρονικό διάστημα ενός μηνός, το δε απερχόμενο ΔΣ νόμιμα συγκαλεί την εκλογοαπολογιστική ΓΣ.

ια) Σε περίπτωση έκπτωσης, θανάτου ή αποχώρησης για οποιοδήποτε λόγο μέλους του ΔΣ, τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο κατά τη σειρά της επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου ή σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου το πρώτο κατά τη σειρά της επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου ή εάν έμεινε κενή η θέση ανεξάρτητου συμβούλου, τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός του ψηφοδελτίου που πλειοψήφησε.

ιβ) Αν για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν μέλη του Δ.Σ. και δεν υπάρχουν ανα­πληρωματικά μέλη, το Δ.Σ. λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη του εφόσον αυτά δεν είναι λιγότερα από πέντε (5). Αν τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. είναι λιγότερα από πέντε (5) τα υπόλοιπα μέλη αποτελούν προ­σω­ρινή διοίκηση του Σωματείου και οφείλουν να προκηρύξουν αρχαιρεσίες μέσα σε προθεσμία ενός μηνός.

ιγ) Σε περίπτωση παραίτησης ολόκληρου του Δ.Σ. τα μέλη του οφείλουν να προκηρύξουν αρχαιρεσίες και να συγκαλέσουν μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την παραίτησή τους έκτακτη εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Η προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου μετά την παραίτηση ολόκληρου του Δ.Σ. περιέρχεται στην Εξελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που τα παραιτηθέντα μέλη του ΔΣ δεν συγκάλεσαν την εκλογοαπολογιστική ΓΣ, την συγκαλεί η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 13

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, προσλαμβάνει το απαραίτητο για τη λειτουργία προσωπικό, παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν τα μέλη του συλλόγου, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, εφαρμόζει το Καταστατικό, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των οποίων καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, ετοιμάζει τη Διοικητική καθώς και την ταμιακή λογοδοσία τους και τις υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.

β) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα στα Γραφεία του Συλλόγου, μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και που αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται στα μέλη τουλάχιστον δύο μέρες νωρίτερα.

γ) Έκτακτα το Δ.Σ. συνεδριάζει εφ’ όσον παραστεί ανάγκη ή το ζητήσουν 4 τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτησή τους στην οποία να αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

δ)  Στις συνεδριάσεις κρατούνται Πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον στη συνεδρίαση είναι παρόντα τουλάχιστον (5) μέλη και οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ε) Τα μέλη του Δ.Σ. εάν απουσιάσουν αδικαιολόγητα από τρεις κατά σειρά τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, παραπέμπονται στην πρώτη Γενική Συνέλευση με απόφαση του Δ.Σ. με το ερώτημα της έκπτωσής τους από μέλη του Δ.Σ..

στ) Το Δ.Σ. λογοδοτεί στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών ή στην γι΄αυτό το λόγο συγκληθείσα έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ζ) Σε περίπτωση καταψηφίσεως του απολογισμού του Δ.Σ. τότε αυτό προκηρύσσει γενική συνέλευση το αργότερο μέσα σε 10 μέρες για την προκήρυξη αρχαιρεσιών.

η) Σε περίπτωση υποβολής μομφής εναντίον του Δ.Σ. και έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο παύει αυτόματα να ασκεί τα καθήκοντά του, εκλέγεται από την ίδια Γενική Συνέλευση 5μελής προσωρινή διοικούσα επιτροπή με Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία, που καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση και μοναδικό σκοπό έχει την προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης μέσα σε 10 ημέρες, για την εκλογή κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών.

θ) Σε περίπτωση υποβολής μομφής εναντίον μελών του Δ.Σ. και έγκρισής της από την Γενική Συνέλευση, τότε αυτά εκπίπτουν από μέλη του Δ.Σ. και αναπληρώνονται από τους υπολοίπους του ψηφοδελτίου που εκλέχθηκαν.

ι) Μέσα στα καθήκοντα του Δ.Σ. είναι και η συγκρότηση επιτροπών με συγκεκριμένο περιεχόμενο (πολιτιστική, τύπου, γυναικών κλπ) για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου.

ια) Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές. Μπορεί όμως το Δ.Σ. να αποφασίζει ανάλογα με τα θέματα και κλειστές συνεδριάσεις με παρουσία όμως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ιβ) Το Δ.Σ. του Συλλόγου υποδεικνύει ή διορίζει τα μέλη που εκπροσωπούν το σύνολο ή το Δ.Σ. στα υπηρεσιακά συμβούλια της Τράπεζας, στις διοικήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών του προσωπικού, στους συνεταιρισμούς κλπ., τα οποία υποχρεούνται να ενημερώνουν ανελλιπώς το Δ.Σ., ακολουθώντας απόλυτα τις οδηγίες κατευθύνσεις και αποφάσεις του, εφόσον στα όργανα αυτά δεν ορίζεται άλλος τρόπος εκλογής τους.

 

Άρθρο 13

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, προσλαμβάνει το απαραίτητο για τη λειτουργία προσωπικό, παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν τα μέλη του συλλόγου, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, εφαρμόζει το Καταστατικό, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των οποίων καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, ετοιμάζει τη Διοικητική καθώς και την ταμιακή λογοδοσία τους και τις υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.

β) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα στα Γραφεία του Συλλόγου, μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου που αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στα μέλη τουλάχιστον δύο μέρες νωρίτερα. Σύντμηση της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η οποία αιτιολογείται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Το Δ.Σ., με απόφασή του, μπορεί να ορίζει συγκεκριμένες ημέρες για τις τακτικές συνεδριάσεις του. Πρόσκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ημερομηνίες τακτές, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του.

γ) Έκτακτα το Δ.Σ. συνεδριάζει εφ’ όσον παραστεί ανάγκη ή το ζητήσουν 4 τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτησή τους στην οποία να αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης να ορίσει συνεδρίαση με τα θέματα που αναγράφονται σε αυτήν. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τα θέματα αυτά αναγράφονται πρώτα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης τακτικής συνεδρίασης.

δ) Στις συνεδριάσεις κρατούνται Πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον στη συνεδρίαση είναι παρόντα τουλάχιστον (5) μέλη και οι αποφάσεις του παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.  Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι ψηφοφορίες στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι φανερές, εκτός αν αφορούν σε προσωπικά θέματα, οπότε δύναται να διενεργηθεί μυστική ψηφοφορία κατά την κρίση του Προέδρου. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει.

ε) Η συζήτηση των θεμάτων γίνεται κατά τη σειρά αναγραφής των στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβάλλει τη σειρά αυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη συζήτηση θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως, εφόσον χαρακτηρίζεται από τον Πρόεδρο ή από την πλειοψηφία των παρόντων μελών ως επείγον. Ο  Πρόεδρος δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή δικηγόρο ή ιδιώτη ή νομικό πρόσωπο προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων σε σχέση με τα συζητούμενα θέματα. Τα πρόσωπα αυτά αποχωρούν πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

στ) Τα μέλη του Δ.Σ. εάν απουσιάσουν αδικαιολόγητα από τρεις κατά σειρά τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, παραπέμπονται στην πρώτη Γενική Συνέλευση με απόφαση του Δ.Σ. με το ερώτημα της έκπτωσής τους από μέλη του Δ.Σ..

ζ) Το Δ.Σ. λογοδοτεί στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών ή στην γι΄αυτό το λόγο συγκληθείσα έκτακτη Γενική Συνέλευση.

η) Σε περίπτωση καταψηφίσεως του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. τότε αυτό προκηρύσσει αρχαιρεσίες και συγκαλεί εκλογική γενική συνέλευση το αργότερο μέσα σε 10 μέρες.

θ) Σε περίπτωση υποβολής μομφής εναντίον του Δ.Σ. και έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση, τότε το Δ.Σ. παύει αυτόματα να ασκεί τα καθήκοντά του. Η Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τη μομφή εκλέγει απευθείας Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και καθορίζει την ημερομηνία αυτών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν προκηρυχθούν οι νέες αρχαιρεσίες, η Διοίκηση του Συλλόγου περιέρχεται στην Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες συγκαλεί Γενική Συνέλευση προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση υποβολής μομφής εναντίον ορισμένων μελών του Δ.Σ. και έγκρισής της από την Γενική Συνέλευση, τότε αυτά εκπίπτουν από μέλη του Δ.Σ. και αναπληρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος.

ι) Μέσα στα καθήκοντα του Δ.Σ. είναι και η συγκρότηση επιτροπών με συγκεκριμένο περιεχόμενο (πολιτιστική, τύπου, γυναικών κλπ) για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου.

ια) Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές. Μπορεί όμως το Δ.Σ. να αποφασίζει ανάλογα με τα θέματα και κλειστές συνεδριάσεις με παρουσία όμως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ιβ) Το Δ.Σ. του Συλλόγου υποδεικνύει ή διορίζει τα μέλη που εκπροσωπούν το σύνολο ή το Δ.Σ. στα υπηρεσιακά συμβούλια της Τράπεζας, στις διοικήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών του προσωπικού, στους συνεταιρισμούς κλπ., τα οποία υποχρεούνται να ενημερώνουν ανελλιπώς το Δ.Σ., ακολουθώντας απόλυτα τις οδηγίες κατευθύνσεις και αποφάσεις του, εφόσον στα όργανα αυτά δεν ορίζεται άλλος τρόπος εκλογής τους.

Άρθρο 14

Καθήκοντα Εκτελεστικών Οργάνων

1. Καθήκοντα Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις με τις αρχές και τα Δικαστήρια. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, διευθύνει τις συζητήσεις, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία ή τον Έφορο, ανάλογα με το είδος του εγγράφου, όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμών και όλες τις αποδείξεις που αφορούν το Σύλλογο. Φροντίζει για την εφαρμογή των κανονισμών και μπορεί κάθε στιγμή να ελέγχει την κάθε είδους περιουσία του Συλλόγου γνωστοποιώντας το αποτέλεσμα του ελέγχου στο Δ.Σ.

Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Υποχρεούται να ειδοποιεί για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τα θέματα που θα συζητηθούν, τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2. Καθήκοντα Αντιπροέδρου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα γενικά καθήκοντά του. Επιπροσθέτως είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των συλλογικών συμβάσεων, του οργανισμού και όποιων άλλων συμβάσεων έχουν υπογραφεί.

3. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας κρατάει τη σφραγίδα και το αρχείο του Συλλόγου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και το μητρώο των μελών καθώς και το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Φροντίζει για την διακίνηση του εντύπου υλικού.

Κρατάει την αλληλογραφία και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων.

4. Καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του. Επιπροσθέτως είναι υπεύθυνος για τα ζητήματα της περιφερειακής οργάνωσης.

5. Καθήκοντα Ταμία. Ο Ταμίας εισπράττει τις εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του Συλλόγου και κάνει όλες τις πληρωμές μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ. και μέσα στα όρια του προϋπολογισμού.

Τηρεί το βιβλίο του Ταμείου και ότι άλλο χρειάζεται και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου έχοντας το δικαίωμα να κρατάει για τις τρέχουσες δαπάνες, ποσό το ύψος του οποίου καθορίζει το Δ.Σ.

Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον Ταμία με έγκριση του Δ.Σ. με επιταγές που φέρνουνε τις  υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία ή με ειδικά εντάλματα.

Τα τυχόν κατατεθειμένα στην Τράπεζα για φύλαξη χρεόγραφα του Συλλόγου μπορούν να ρευστοποιηθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου και με την ίδια όπως και στις χρηματικές αναλήψεις διαδικασία.

Στην αρχή κάθε μήνα ο Ταμίας υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα, στο τέλος δε του χρόνου, τον απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του Συλλόγου.

Ο Ταμίας υποβάλλει κάθε χρόνο μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών τον ισολογισμό του περασμένου χρόνου και τον προϋπολογισμό του επόμενου μαζί με την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έγκριση.

Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την μέσα στα όρια του προϋπολογισμού διενέργεια των πληρωμών και ευθύνεται για κάθε υπέρβασή του. Από την ειδική αυτή ευθύνη, απαλλάσσεται εφόσον η υπέρβαση δικαιολογείται από τα πράγματα και θεωρείται αναγκαία, μετά από έγκριση του Δ.Σ.

Σε αυτήν την περίπτωση την ευθύνη για την υπέρβαση φέρνει ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται μέσα σε 8 ημέρες.

Σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

6. Καθήκοντα Εφόρου.  Ο Έφορος έχει την εποπτεία των κτηρίων του Συλλόγου, της Λέσχης, των αιθουσών ψυχαγωγίας της βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου.

Μεριμνά για την τήρηση της τάξης σε αυτά καθώς και για την τακτοποίηση και καλή συντήρηση των επίπλων, των βιβλίων και άλλων ειδών των οποίων τηρεί κατάλογο. Επίσης φροντίζει για την διενέργεια διαλέξεων και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για την διοργάνωση εκδρομών, καθώς και για κάθε εκδήλωση η οποία μπορεί να συμβάλλει στην εξύψωση του πνευματικού επιπέδου και την ψυχαγωγία των μελών.

Ο Έφορος προΐσταται της Πολιτιστικής Επιτροπής του Συλλόγου. Σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

 

Άρθρο 14

Καθήκοντα Εκτελεστικών Οργάνων

1. Καθήκοντα Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις με τις αρχές και τα Δικαστήρια. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, διευθύνει τις συζητήσεις, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία ή τον Έφορο, ανάλογα με το είδος του εγγράφου, όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμών και όλες τις αποδείξεις που αφορούν το Σύλλογο. Φροντίζει για την εφαρμογή των κανονισμών και μπορεί κάθε στιγμή να ελέγχει την κάθε είδους περιουσία του Συλλόγου γνωστοποιώντας το αποτέλεσμα του ελέγχου στο Δ.Σ.

Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Υποχρεούται να ειδοποιεί για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τα θέματα που θα συζητηθούν, τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2. Καθήκοντα Αντιπροέδρου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα γενικά καθήκοντά του. Επιπροσθέτως είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των συλλογικών συμβάσεων, του οργανισμού και όποιων άλλων συμβάσεων έχουν υπογραφεί.

3. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας κρατάει τη σφραγίδα και το αρχείο του Συλλόγου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και το μητρώο των μελών καθώς και το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Φροντίζει για την διακίνηση του εντύπου υλικού.

Κρατάει την αλληλογραφία και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων.

4. Καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του.

5. Καθήκοντα Ταμία. Ο Ταμίας εισπράττει τις εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του Συλλόγου και κάνει όλες τις πληρωμές μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ. και μέσα στα όρια του προϋπολογισμού.

Τηρεί το βιβλίο του Ταμείου και ότι άλλο χρειάζεται και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου έχοντας το δικαίωμα να κρατάει για τις τρέχουσες δαπάνες, ποσό το ύψος του οποίου καθορίζει το Δ.Σ.

Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον Ταμία με έγκριση του Δ.Σ. με επιταγές που φέρνουνε τις  υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία ή με ειδικά εντάλματα ή με μεταφορές μεταξύ των λογαριασμών.

Τα τυχόν κατατεθειμένα στην Τράπεζα για φύλαξη χρεόγραφα του Συλλόγου μπορούν να ρευστοποιηθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου και με την ίδια όπως και στις χρηματικές αναλήψεις διαδικασία.

Στην αρχή κάθε μήνα ο Ταμίας υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα, στο τέλος δε του χρόνου, τον απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του Συλλόγου.

Ο Ταμίας υποβάλλει το Α τετράμηνο κάθε έτους  μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών τον ισολογισμό του περασμένου χρόνου και τον προϋπολογισμό του επόμενου μαζί με την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έγκριση.

Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την μέσα στα όρια του προϋπολογισμού διενέργεια των πληρωμών και ευθύνεται για κάθε υπέρβασή του. Από την ειδική αυτή ευθύνη, απαλλάσσεται εφόσον η υπέρβαση δικαιολογείται από τα πράγματα και θεωρείται αναγκαία, μετά από έγκριση του Δ.Σ.

Σε αυτήν την περίπτωση την ευθύνη για την υπέρβαση φέρνει ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται μέσα σε 8 ημέρες.

Σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

6. Καθήκοντα Εφόρου.  Ο Έφορος έχει την εποπτεία των κτηρίων του Συλλόγου, της Λέσχης, των αιθουσών ψυχαγωγίας της βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου.

Μεριμνά για την τήρηση της τάξης σε αυτά καθώς και για την τακτοποίηση και καλή συντήρηση των επίπλων, των βιβλίων και άλλων ειδών των οποίων τηρεί κατάλογο. Επίσης φροντίζει για την διενέργεια διαλέξεων και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για την διοργάνωση εκδρομών, καθώς και για κάθε εκδήλωση η οποία μπορεί να συμβάλλει στην εξύψωση του πνευματικού επιπέδου και την ψυχαγωγία των μελών.

Ο Έφορος προΐσταται της Πολιτιστικής Επιτροπής του Συλλόγου. Σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

 

Άρθρο 15

Εξελεγκτική Επιτροπή

Ο έλεγχος και η εποπτεία του Δ.Σ. ασκείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία, ιδίως δε ελέγχει εάν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση.

Παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λαμβάνει λόγο σε οποιοδήποτε θέμα χωρίς ψήφο. Παρευρίσκεται δε υποχρεωτικά χωρίς ψήφο, πάντα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. που συζητούνται πειθαρχικά παραπτώματα καθώς και σε συζήτηση σε περίπτωση αίτησης του 1/20 των μελών για σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Συγκαλεί Γενική Συνέλευση στην περίπτωση που ορίζει το Καταστατικό στο άρθρο 18. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία στη σύνταξη της έκθεσης μπορεί το ένα ή και τα τρία μέλη να συντάξουν χωριστές εκθέσεις.

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Πρόεδροι Γενικών Συνελεύσεων.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ανά τετράμηνο ασκεί έλεγχο επί της διαχείρισης, οικονομικής και λειτουργικής και συντάσσει μια πρόχειρη έκθεση την οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου Πρακτικών.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση που έχει διαπιστώσει ανωμαλίες στη διαχείριση και στη διοίκηση του Συλλόγου, ζητά με αίτησή της τη Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η αίτηση αυτή είναι έγκυρη εάν υπογράφεται από δύο τουλάχιστον μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης. Εάν δεν προκηρυχθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τότε η Εξελεγκτική Επιτροπή προκηρύσσει μόνη της Γενική Συνέλευση, με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της αίτησης, διαφορετικά οι αποφάσεις είναι άκυρες.

 

Άρθρο 15

Εξελεγκτική Επιτροπή

Ο έλεγχος και η εποπτεία του Δ.Σ. ασκείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία, ιδίως δε ελέγχει εάν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία στη σύνταξη της έκθεσης μπορεί το ένα ή και τα τρία μέλη να συντάξουν χωριστές εκθέσεις.

Παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λαμβάνει λόγο σε οποιοδήποτε θέμα χωρίς ψήφο. Παρευρίσκεται δε υποχρεωτικά χωρίς ψήφο, πάντα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. που συζητούνται πειθαρχικά παραπτώματα καθώς και σε συζήτηση σε περίπτωση αίτησης του 1/10 των μελών για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Συγκαλεί Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που ορίζει το Καταστατικό.

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Πρόεδροι Γενικών Συνελεύσεων.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή το πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους και πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση ασκεί έλεγχο της διαχείρισης, οικονομικής και λειτουργικής και συντάσσει έκθεση την οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου Πρακτικών.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση που έχει διαπιστώσει ανωμαλίες στη διαχείριση και στη διοίκηση του Συλλόγου, ζητά με αίτησή της τη Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η αίτηση αυτή είναι έγκυρη εάν υπογράφεται από δύο τουλάχιστον μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης. Εάν δεν προκηρυχθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τότε η Εξελεγκτική Επιτροπή προκηρύσσει μόνη της Γενική Συνέλευση, με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της αίτησης, διαφορετικά οι αποφάσεις είναι άκυρες.

 

Άρθρο 16

Πρόεδρος Γενικών Συνελεύσεων

Ο Πρόεδρος Γενικών Συνελεύσεων εκλέγεται από τα μέλη με Πανελλαδική ψηφοφορία και προεδρεύει επί όλων των Τακτικών και Έκτακτων Συνελεύσεων του Συλλόγου, βοηθούμενος από 3μελή Γραμματεία που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

 

   

Άρθρο 16

Πρόεδρος Γενικών Συνελεύσεων

Ο Πρόεδρος Γενικών Συνελεύσεων εκλέγεται κατά τις αρχαιρεσίες, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, για θητεία που διαρκεί ως την εκλογή του επόμενου Δ.Σ. Προεδρεύει επί όλων των Τακτικών και Έκτακτων Συνελεύσεων του Συλλόγου, βοηθούμενος από 3μελή Γραμματεία που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος Γενικών Συνελεύσεων δεν μπορεί να είναι μέλος του ΔΣ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή αντιπρόσωπος στις οργανώσεις ανώτερου βαθμού.

 

Άρθρο 17

Γενικές Συνελεύσεις

Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών, είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού για θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της καθώς και για όλα τα θέματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για περιπτώσεις όπου υπάρχει ασάφεια του Καταστατικού. Για τη συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση απαιτείται η οικονομική τακτοποίηση και η τήρηση των καταστατικών υποχρεώσεων.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος ο οποίος εκλέγεται σε Πανελλαδική ψηφοφορία, όπως αναφέρεται στο οικείο άρθρο.

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, όταν είναι παρόν το 1/3 τουλάχιστον του αριθμού των μελών της περιοχής της έδρας (Αθήνα, Πειραιάς, Περίχωρα).

Αν η πρώτη Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία, γίνεται νέα μέσα σε δέκα το πολύ μέρες και με ποσοστό απαρτίας το 1/4 των παραπάνω αναφερόμενων μελών. Αν και σε αυτή τη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται άλλη μέσα σε δέκα (10) ημέρες που έχει απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τουλάχιστον 120 μέλη.  

Τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με προσκλήσεις, τοιχοκολλημένες στα γραφεία του Συλλόγου και στους πίνακες των Καταστημάτων, καθώς και με ανακοίνωση που διανέμεται στα μέλη 8 ημέρες πριν την σύγκλιση και αναφέρονται σε αυτήν υποχρεωτικά ο χρόνος και ο τόπος σύγκλισης, καθώς και τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

 

Άρθρο 17 

Γενικές Συνελεύσεις

Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών, είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού για θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της καθώς και για όλα τα θέματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για περιπτώσεις όπου υπάρχει ασάφεια του Καταστατικού. Για τη συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση απαιτείται η οικονομική τακτοποίηση και η τήρηση των καταστατικών υποχρεώσεων.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος ο οποίος εκλέγεται, όπως αναφέρεται στο οικείο άρθρο.

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, όταν είναι παρόν το 1/6 τουλάχιστον του αριθμού των μελών της περιοχής της έδρας (Αθήνα, Πειραιάς, Περίχωρα).

Αν η πρώτη Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία, γίνεται νέα μέσα σε δύο μέχρι δέκα το πολύ μέρες και με ποσοστό απαρτίας το 1/10 των παραπάνω αναφερόμενων μελών. Αν και σε αυτή τη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται άλλη μέσα σε δύο μέχρι δέκα (10) ημέρες που έχει απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τουλάχιστον 20 μέλη.

Τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με προσκλήσεις, τοιχοκολλημένες στα γραφεία του Συλλόγου και στους πίνακες των Καταστημάτων, καθώς και με ανακοίνωση που διανέμεται στα μέλη με ανακοίνωση ή με ανάρτηση στο διαδίκτυο  ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με SMS ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο 8 ημέρες πριν την σύγκληση.  Στην πρόσκληση αναφέρονται ο χρόνος και ο τόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, πρώτης και τυχόν επαναληπτικών, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Προσθήκη νέων θεμάτων σε τυχόν προσκλήσεις για δεύτερη ή τρίτη Συνέλευση απαγορεύεται.

 

Άρθρο 18

Διαδικασία Γενικών Συνελεύσεων

   Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο, το μήνα Φεβρουάριο, με θέματα :

α) Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του.

β) Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός της επόμενης περιόδου.

γ) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ) Ότι άλλο θέμα προταθεί από το 1/20 τουλάχιστον των μελών και υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης και

ε) Σε περίπτωση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης τίθεται σαν θέμα ο καθορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών και εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται :

α) Όπου και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού.

β) Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο.

γ) Μετά από αίτηση του 1/20 των μελών.

Στην περίπτωση της παραγράφου (γ) τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης γνωστοποιούνται παράλληλα με την αίτηση σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αίτηση. Εάν το Δ.Σ. δεν το πράξει, τότε την συγκαλεί η Ε.Ε. με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σε αυτές τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, δεν συζητείται κανένα άλλο θέμα, εκτός από εκείνα για τα οποία έχει προκηρυχθεί η Γενική Συνέλευση.

3. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τη διαδικασία. Εφαρμόζει την ημερήσια διάταξη, ανοίγει κατάλογο ομιλητών, βάζει τις προτάσεις σε ψηφοφορία, υπογράφει τα Πρακτικά και γενικά είναι υπεύθυνο για την ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

4. Για κάθε μετατροπή της διαδικασίας καθώς και για το χρόνο ομιλιών, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση κατά την έναρξή της. Οι προτάσεις για ψήφιση είναι γραπτές.

5. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, με μυστική ψηφοφορία ή με ανάταση του χεριού. Ποτέ όμως διά βοής. Ψηφοφορίες που αναφέρονται σε εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων σε θέματα εμπιστοσύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, κήρυξη απεργίας, αλλαγή επωνυμίας, τροποποίηση Καταστατικού καθώς και ίδρυση ή συμμετοχή σε Ένωση, είναι πάντα μυστικές.

6. Για να εγκριθεί πρόταση μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών αυτού, από τη Γενική Συνέλευση, χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, με την προϋπόθεση, ότι αυτοί είναι τουλάχιστον το 1/4 του αριθμού των μελών της έδρας του σωματείου (Αθήνα, Πειραιάς, Περίχωρα).

7. Στην περίπτωση διάλυσης του σωματείου ή τροποποίησης του Καταστατικού, απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

 

Άρθρο 18

Διαδικασία Γενικών Συνελεύσεων

1. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, με θέματα :

α) Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του.

β) Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός της επόμενης περιόδου.

γ) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ) Άλλα θέματα που αποφασίζει το ΔΣ.

ε) Ότι άλλο θέμα προταθεί από το 1/15 τουλάχιστον των μελών και υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.

ε) Σε περίπτωση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης τίθεται σαν θέμα ο καθορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών και η εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται :

α) Όπου και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού.

β) Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο.

γ) Μετά από αίτηση του 1/10 των μελών.

Στην περίπτωση της παραγράφου (γ) τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης γνωστοποιούνται παράλληλα με την αίτηση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αίτηση. Εάν το Δ.Σ. δεν το πράξει, τότε την συγκαλεί η Ε.Ε. με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σε αυτές τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, δεν συζητείται κανένα άλλο θέμα, εκτός από εκείνα για τα οποία έχει προκηρυχθεί η Γενική Συνέλευση.

3. Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τη διαδικασία. Εφαρμόζει την ημερήσια διάταξη, ανοίγει κατάλογο ομιλητών, βάζει τις προτάσεις σε ψηφοφορία, υπογράφει τα Πρακτικά και γενικά είναι υπεύθυνο για την ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

4. Για κάθε μετατροπή της διαδικασίας καθώς και για το χρόνο ομιλιών, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση κατά την έναρξή της. Οι προτάσεις για ψήφιση είναι γραπτές.

5. Οι αποφάσεις παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία ή με ονομαστική κλήση ή με ανάταση του χεριού, ποτέ όμως με βοή. Ψηφοφορίες που αναφέρονται σε εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων, στην επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση σε τριτοβάθμια, σε θέματα εμπιστοσύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, κήρυξη απεργίας, τροποποίηση Καταστατικού, εκποίηση ακίνητης περιουσίας καθώς και συγχώνευση, ίδρυση ή συμμετοχή σε ένωση, είναι πάντα μυστικές.

6. Για να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση πρόταση μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών αυτού χρειάζεται απαρτία τουλάχιστον  1/4 του αριθμού των μελών της έδρας του σωματείου (Αθήνα, Πειραιάς, Περίχωρα) και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

7. Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση του σωματείου, την τύχη της περιουσίας του μετά τη διάλυσή του, την τροποποίηση του Καταστατικού, την συγχώνευση ή ένωση ή την εκποίηση ακίνητων του απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Αρχαιρεσίες

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Αρχαιρεσίες

Άρθρο 19

Αρχαιρεσίες

1. Από τις αρχαιρεσίες εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή, ο Πρόεδρος Γ.Σ. και οι αντιπρόσωποι των Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων (ΟΤΟΕ – ΕΚΑ) με διετή θητεία.

2. Τις αρχαιρεσίες διενεργεί 5μελής Κ.Ε.Ε. που εκλέγεται από τη Γ.Σ. παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου με ανάταση της χειρός. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται και δύο αναπληρωματικοί

Η Γ.Σ. μπορεί μετά από σχετική πρόταση να εγκρίνει τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή της Κ.Ε.Ε.

3. α) Οι αρχαιρεσίες γίνονται ταυτόχρονα για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και τους αντιπροσώπους δευτεροβάθμιων οργανώσεων με Ενιαίο Ψηφοδέλτιο.

β) Η εκλογή για Πρόεδρο Γ.Σ. γίνεται με κοινό ψηφοδέλτιο στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι και οι οποίοι δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι σε άλλο όργανο του Συλλόγου.

4. Κάθε μέλος του Συλλόγου ψηφίζει όσους υποψήφιους επιθυμεί μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών που εκλέγονται στο κάθε όργανο του Συλλόγου ή στους αντιπροσώπους για τη δευτεροβάθμια οργάνωση με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου.

5. Υποψήφιος δεν μπορεί να εκλεγεί σε περισσότερα από ένα όργανα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που έχει εκλεγεί σε περισσότερα όργανα, με δήλωσή του, που υποβάλλεται προς την Κ.Ε.Ε. μέχρι την πρώτη σύγκλιση του Δ.Σ. επιλέγει το αξίωμα που επιθυμεί να καταλάβει.

Σε περίπτωση που υποψήφιος παραλείψει να υποβάλει τη δήλωση, τότε η Κ.Ε.Ε. ανακηρύσσει αυτόν σαν επιτυχόντα για το αξίωμα που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Η εκλογή υποψηφίου για οποιοδήποτε όργανο του Συλλόγου, συνεπάγεται και τη διαγραφή του από τους πίνακες των επιλαχόντων των άλλων οργάνων του Συλλόγου.

6. Ο χρόνος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις ημέρες  και οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ταυτόχρονα στην επαρχία και στο λεκανοπέδιο Αττικής. Οι αρχαιρεσίες για τα Καταστήματα Αθήνας – Πειραιά και Περιχώρων, γίνονται στα γραφεία του Συλλόγου. (Μπορεί η Γ.Σ. να ορίσει συμπληρωματικά εκλογικά κέντρα στην περίπτωση που δεν επαρκούν). Για την Επαρχεία γίνονται στα καταστήματα την πρώτη μέρα των αρχαιρεσιών  από τις κατά τόπους Εφορευτικές Επιτροπές. Αν τα μέλη που υπηρετούν σε ένα κατάστημα είναι λιγότερα από 5, τότε αυτά ψηφίζουν στο κοντινότερο κατάστημα.

7. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με το σύστημα της απλής αναλογικής, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

8.α) Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται μέσα σε 35 μέρες μετά την τακτική Γ.Σ. του έτους που συμπληρώνεται η διετής θητεία των οργάνων.

β)  Αρχαιρεσίες, επίσης, διεξάγονται όταν παρίσταται ανάγκη για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού.

9. α) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δέχεται μέσα σε 15 ημέρες από τη Γ.Σ. αιτήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων. Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι σε κανένα όργανο. Προκειμένου περί συνδυασμών υποχρεούνται αυτοί με δήλωσή τους να γνωστοποιούν τους υποψηφίους που θα περιληφθούν στο ψηφοδέλτιό τους.

β) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων καταρτίζει μέσα σε 2 ημέρες κατάλογο με τους υποψηφίους, τον οποίο γνωστοποιεί με ανακοίνωση προς τα μέλη και αν μέσα σε τρεις μέρες δεν υπάρξει ένσταση επί του καταλόγου, προβαίνει στην ανακήρυξή τους.

10. α) Το Δ.Σ. καταρτίζει 20 ημέρες προ των αρχαιρεσιών ονομαστικό κατάλογο αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, τον οποίο υπογράφει και τοιχοκολλά στα Γραφεία του Συλλόγου και αντίγραφο αυτού παραδίδει στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

β) Τυχόν ενστάσεις επί του ονομαστικού καταλόγου υποβάλλονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

11. Στα επαρχιακά καταστήματα εκλέγεται μεταξύ των μελών 10 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία των εκλογών 3μελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία γνωστοποιείται με έγγραφο στην Κεντρική Εφορευτικής Επιτροπή. Η τοπική Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για τον διορισμό δικαστικού αντιπροσώπου.

12. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για το διορισμό δικαστικού αντιπροσώπου, ο οποίος παρίσταται κατά τις ημέρες των αρχαιρεσιών και στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και προεδρεύει αυτής. Ακόμη, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

13. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται στην ψηφοδόχο, η οποία είναι σφραγισμένη με ισπανικό κερί.

14. Μετά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, οι τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές φροντίζουν  για την αυθημερόν αποστολή των ψηφοδελτίων στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, τα οποία ενσωματώνονται με αυτά του λεκανοπεδίου Αττικής. Η Κ.Ε.Ε. εφόσον έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φάκελοι της επαρχίας προβαίνει στην άμεση διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων. Αν την 15η μέρα από το τέλος των αρχαιρεσιών δεν έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φάκελοι από την επαρχία, τότε η Κ.Ε.Ε. προχωρεί στη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων.

15. Όταν τελειώσει η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συντάσσεται πρωτόκολλο, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των ψήφων κάθε συνδυασμού κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων. Υπογράφεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων παραδίδεται μαζί με τα Πρακτικά στο Δ.Σ. του Συλλόγου.

 

Άρθρο 19

Αρχαιρεσίες

1. Από τις αρχαιρεσίες εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή, ο Πρόεδρος Γ.Σ. και οι αντιπρόσωποι των Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων (ΟΤΟΕ – ΕΚΑ) με τριετή θητεία.

2. Τις αρχαιρεσίες διενεργεί 3μελής Κ.Ε.Ε. που εκλέγεται από τη Γ.Σ. παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου με μυστική ψηφοφορία. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται και δύο αναπληρωματικοί. Της ΚΕΕ  προεδρεύει νόμιμα διοριζόμενος Δικαστικός Αντιπρόσωπος, ως τέταρτο μέλος. Κανένας υποψήφιος δεν δύναται να μετέχει της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η εκλεγομένη Κ.Ε.Ε. διενεργεί επίσης όλες τις ψηφοφορίες δι’ αλληλογραφίας, οι οποίες θα λάβουν χώρα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος.

3. α) Οι αρχαιρεσίες για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και τους αντιπροσώπους δευτεροβάθμιων οργανώσεων διεξάγονται με ψηφοδέλτια συνδυασμών ή μεμονωμένων υπο­ψηφίων και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Εάν δεν υπάρξει κανένας συνδυασμός ή παράταξη ή μετά από συμφωνία όλων των παρατάξεων, οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

β) Η εκλογή για Πρόεδρο Γ.Σ. γίνεται με κοινό ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι και οι οποίοι δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι σε άλλο όργανο του Συλλόγου.

4. Κάθε μέλος του Συλλόγου ψηφίζει με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου όσους υποψήφιους επιθυμεί μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών που εκλέγονται στο κάθε όργανο του Συλλόγου και για τους αντιπροσώπους μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των αντιπροσώπων που εκλέγονται με βάση τη συνολική δύναμη των μελών του σωματείου.

5. Υποψήφιος δεν μπορεί να εκλεγεί σε περισσότερα από ένα όργανα του Συλλόγου, πλην των αντιπροσώπων στις οργανώσεις ανώτερου βαθμού. Σε περίπτωση που έχει εκλεγεί σε περισσότερα όργανα, με δήλωσή του, που υποβάλλεται προς την Κ.Ε.Ε. μέχρι την πρώτη σύγκληση του Δ.Σ. επιλέγει το αξίωμα που επιθυμεί να καταλάβει.

Σε περίπτωση που υποψήφιος παραλείψει να υποβάλει τη δήλωση, τότε η Κ.Ε.Ε. ανακηρύσσει αυτόν σαν επιτυχόντα για το αξίωμα που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Η εκλογή υποψηφίου για οποιοδήποτε όργανο του Συλλόγου, συνεπάγεται και τη διαγραφή του από τους πίνακες των επιλαχόντων των άλλων οργάνων του Συλλόγου.

6. Οι αρχαιρεσίες διαρκούν  5 έως 10 ημέρες. Μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό διεξάγονται και στην επαρχία και στο λεκανοπέδιο Αττικής. Η Κ.Ε.Ε. ορίζει τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών σύμφωνα τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι αρχαιρεσίες για τα Καταστήματα Αθήνας, Πειραιά και Περιχώρων, γίνονται στα γραφεία του Συλλόγου. Η ΚΕΕ μπορεί να ορίσει συμπληρωματικά εκλογικά κέντρα στην περίπτωση που δεν επαρκούν. Για την Επαρχία γίνονται σε ένα ή περισσότερα κεντρικά καταστήματα ανά νομό, σύμφωνα με την απόφαση της ΚΕΕ.

7. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με το σύστημα της απλής αναλογικής, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

8. α) Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται μέσα σε 35 μέρες από τότε που συμπληρώνεται η τριετής θητεία των οργάνων. Αν οι αρχαιρεσίες δεν έχουν διενεργηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας η θητεία του απερχόμενου ΔΣ παρατείνεται ως την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών και την εκλογή του νέου ΔΣ και το ανώτερο για ένα μήνα.

β) Αρχαιρεσίες επίσης διεξάγονται όταν παρίσταται ανάγκη για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού.

9. α) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δέχεται μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. αιτήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων. Προκειμένου περί συνδυασμών υποχρεούνται αυτοί με δήλωσή τους να γνωστοποιούν τους υποψηφίους που θα περιληφθούν στο ψηφοδέλτιό τους.

β) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, προβαίνει εντός 3 ημερών στην ανακήρυξη των υποψηφίων για τα διάφορα αξιώματα. Κατάλογος των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ή σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου των ανακηρυχθέντων υποψηφίων για κάθε όργανο και για τους αντιπροσώπους τοιχοκολλάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Σωματείου και ανακοινώνεται στα μέλη του σωματείου με κάθε πρόσφορο τρόπο.

10. α) Το Δ.Σ. καταρτίζει 20 ημέρες προ των αρχαιρεσιών ονομαστικό κατάλογο αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, τον οποίο υπογράφει και τοιχοκολλά στα Γραφεία του Συλλόγου και αντίγραφο αυτού παραδίδει στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

β) Τυχόν ενστάσεις επί του ονομαστικού καταλόγου υποβάλλονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

11. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για το διορισμό δικαστικού αντιπροσώπου, ο οποίος παρίσταται κατά τις ημέρες των αρχαιρεσιών και στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και προεδρεύει αυτής. Ακόμα, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

12. Οι αρχαιρεσίες στα καταστήματα της επαρχίας ή στα τυχόν συμπληρωματικά κέντρα της περιοχής Αθηνών διενεργούνται με την ευθύνη τριμελούς τοπικής εφορευτικής επιτροπής που ορίζεται από την ΚΕΕ. Της τοπικής εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος για το διορισμό του οποίου φροντίζει η ΚΕΕ. Αν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση τριμελούς τοπικής εφορευτικής επιτροπής οι αρχαιρεσίες μπορούν να γίνουν από τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Οι εκλογικές καταστάσεις μελών και το λοιπό εκλογικό υλικό στέλνονται με μέριμνα της Κ.Ε.Ε στις κατά τόπους Τ.Ε.Ε. Πρέπει απαραιτήτως οι ψηφίζοντες να υπογράψουν στις καταστάσεις μελών του Συλλόγου, που συντάσσονται ειδικά προς τούτο από την Κ.Ε.Ε., ενώ ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος να μονογράφει το φάκελο πριν ριφθεί στην ψηφοδόχο.

13. Οι αρχαιρεσίες μπορεί να γίνουν την ίδια ημέρα σε περισσότερα εκλογικά κέντρα – καταστήματα από μία εφορευτική επιτροπή και έναν δικαστικό αντιπρόσωπο, που θα μεταφέρουν τη σφραγισμένη κάλπη στα καταστήματα. Ο ακριβής τόπος και χρόνος και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί αποφασίζονται από την ΚΕΕ.

14. Οι Τ.Ε.Ε. στο τέλος της ψηφοφορίας συντάσσουν πρωτόκολλο το οποίο μονογράφεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και μαζί με τους μονογραφημένους από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο φακέλους ψηφοφορίας εσωκλείονται σε μεγάλους ταχυδρομικούς φακέλους, που επίσης  σφραγίζονται και  υπογράφονται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και αποστέλλονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος  φροντίζει  για την αυθημερόν αποστολή των ψηφοδελτίων στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, τα οποία ενσωματώνονται με αυτά του λεκανοπεδίου Αττικής. Σε περίπτωση που η ίδια εφορευτική επιτροπή διεξάγει τις εκλογές σε περισσότερα εκλογικά κέντρα την ίδια μέρα ακολουθείται η ίδια διαδικασία για κάθε εκλογικό κέντρο – κατάστημα.

15. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, οι ψηφοφόροι ρίχνουν τα ψηφοδέλτια στην κάλπη, η οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένη με λουκέτο και αν αυτό είναι εφικτό και σφραγισμένη με ισπανικό κερί.

16. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αρχαιρεσιών στην Αττική,  η  Κ.Ε.Ε. σφραγίζει την κάλπη, έτσι ώστε να φράσσεται το μέρος από το όποιο ρίπτονται οι φάκελοι με τα εσώκλειστα ψηφοδέλτια. Η κάλπη κλειδώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, φυλάσσεται δε με ευθύνη της Κ.Ε.Ε. μέχρι την άφιξη των φακέλων ψηφοφορίας των Καταστημάτων της περιφέρειας.

17. Η Κ.Ε.Ε., μετά την άφιξη και συγκέντρωση στην έδρα του Συλλόγου του συνόλου των φακέλων των Καταστημάτων της περιφέρειας και το αργότερο εντός 5 ημερών από το τέλος των αρχαιρεσιών, προβαίνει στην καταμέτρηση και διαλογή των ψηφοδελτίων. Οι ταχυδρομικοί φάκελοι ανοίγονται παρουσία πάντοτε του Δικαστικού Αντιπροσώπου και γίνεται έλεγχος αν οι φάκελοι ψηφοφορίας με τα εσώκλειστα ψηφοδέλτια συμφωνούν αριθμητικώς με τον αναγραφόμενο αριθμό στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας και έχουν επίσης μονογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου, οπότε τοποθετούνται  στην κάλπη της Κ.Ε.Ε.

18. Στη συνέχεια γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων, παρουσία των υποψηφίων, μετά το πέρας της οποίας η Κ.Ε.Ε. ανακηρύσσει τους επιτυχόντες τακτικούς και αναπληρωματικούς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέο άρθρο

Άρθρο 20

Εκλογικό Σύστημα

1. Οι εκλογές διεξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως ορίζει ο νόμος 1264/1982 και οι έδρες των συλλογικών οργάνων και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων. Το πηλίκο της διαίρεσης παραλειπόμενου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

2. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι  είναι οι υποψήφιοί του.

3. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τα παραπάνω κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστον έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

4.  Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των παραπάνω κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

5. Όταν οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και πλειοψηφικό σύστημα στα ψηφοδέλτια αναγράφονται όλα τα ονόματα υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά, εκλέγονται δε κατά σειρά επιτυχίας όσοι έλαβαν περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή παρουσία των  ενδιαφερόμενων.

6. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και αναπληρωματικά. Αν εφαρμόστηκε ενιαίο ψηφοδέλτιο και πλειοψηφικό σύστημα αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατά τη σειρά της κατάταξής τους με βάση τον αριθμό των ψήφων που πήρε ο καθένας. Αν εφαρμόστηκε το σύστημα της απλής αναλογικής η ανακήρυξη των αναπληρωματικών γίνεται ξεχωριστά για κάθε συνδυασμό και με βάση τον αριθμό ψήφων του κάθε υποψηφίου.

7. Συντάσσονται πρακτικά διαλογής ψηφοδελτίων και ανάδειξης επιτυχόντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών, καθώς και πρωτόκολλο ψηφοφορίας, τα οποία, με το τέλος της διαδικασίας και των εργασιών της Κ.Ε.Ε., παραδίδονται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο στο οικείο Πρωτοδικείο, φωτοαντίγραφα δε αυτών παραδίδονται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου. Στη συνέχεια, εκδίδεται από την Κ.Ε.Ε ανακοίνωση προς τα μέλη του Συλλόγου, με την οποία γνωστοποιείται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

8. Το νέο Δ.Σ. υποχρεούται να φυλάξει μαζί με το πρωτόκολλο και το μητρώο και τα ψηφοδέλτια καθώς και τους ταχυδρομικούς φακέλους των ψηφοδελτίων της περιφέρειας, για όσο διάστημα υπάρχει εκ του νόμου προθεσμία προσβολής των αρχαιρεσιών και σε περίπτωση προσβολής των μέχρι τελεσίδικης αποφάσεως.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέο άρθρο

Άρθρο 21

Πανελλαδική ψηφοφορία

1. Η Γενική Συνέλευση με κοινή απαρτία και πλειοψηφία ή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη διεξαγωγή Πανελλαδικής ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας όλων των μελών του συλλόγου ή τη διεξαγωγή ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας μόνο των μελών του συλλόγου που διαμένουν στην επαρχία και σε δήμους της εκλογικής περιφέρειας του Υπολοίπου Αττικής για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα.

2. Για τη λήψη απόφασης για τα θέματα του άρθρου 18 παρ. 7 απαιτείται συμμετοχή στην Πανελλαδική ψηφοφορία του 50% των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του συλλόγου και απόφαση των ¾ των μελών που ψήφισαν.

3. Η διαδικασία της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας διεξάγεται με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκτύπωση των ψηφοδελτίων στέλνει σε όλα τα παραπάνω μέλη ταχυδρομικά 1 φάκελο, ο οποίος περιέχει : α.) 1 φάκελο επιστροφής με εκτυπωμένο το όνομα του μέλους στη θέση του αποστολέα και στη θέση του παραλήπτη την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, β.) 1 φάκελο ψηφοφορίας με τη σφραγίδα του Συλλόγου, γ.) τα ψηφοδέλτια και μαζί ένα λευκό ψηφοδέλτιο του ίδιου μεγέθους και δ.) έντυπο με τις οδηγίες και τις αποφάσεις της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ψηφοφορία.

4. Τα μέλη ψηφίζουν σύμφωνα με τις οδηγίες, εσωκλείουν στο φάκελο ψηφοφορίας το ψηφοδέλτιό τους και τον κλείνουν. Στη συνέχεια βάζουν στο φάκελο επιστροφής τον κλειστό φάκελο ψηφοφορίας και τον στέλνουν ταχυδρομικά ή με την εσωτερική αλληλογραφία της Τράπεζας στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

5. Η τελευταία ημέρα αποστολής των φακέλων ορίζεται με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα και με την απόφαση της ΓΣ ή του ΔΣ. Η Κ.Ε.Ε. μετά τη λήξη της ψηφοφορίας παραλαμβάνει τους φακέλους που έχουν έρθει, τους οποίους μεταφέρει στο χώρο διαλογής των ψήφων. Στην περίπτωση που έχει διεξαχθεί και ψηφοφορία στην έδρα του συλλόγου οι φάκελοι της Αθήνας και της περιφέρειας, αναμιγνύονται πριν ανοιχθούν και καταμετρούνται στη συνέχεια. Η καταμέτρηση των ψήφων και η εξαγωγή του αποτελέσματος της ψηφοφορίας γίνεται σε συ­νεδρίαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο αποτελεί απόφαση Γ.Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Περιφεριακή Οργάνωση

 

Καταργείται
Άρθρο 20

Περιφεριακή οργάνωση

(να αντιγραφεί το άρθρο)

 

 

Καταργείται

Άρθρο 21

    Αντιπρόσωποι καταστημάτων

   (να αντιγραφεί το άρθρο)

 

Καταργείται
Άρθρο 22

Νομαρχιακά Συμβούλια

(να αντιγραφεί το άρθρο)

 

Καταργείται
Άρθρο 23

Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Εκλεγμένων Αντιπροσώπων (Π.Σ.Ε.Α.)

(να αντιγραφεί το άρθρο)

 

Καταργείται
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Γενικές Διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ (πρώην Ζ)

Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 24

Ο Σύλλογος διατηρώντας την οργανωτική, διοικητική και οικονομική του αυτοτέλεια αποτελεί τμήμα της ΟΤΟΕ και του ΕΚΑ, μελών της ΓΣΕΕ.

 

Άρθρο 22           (πρώην άρθρο 24 – αναριθμείται)

Ο Σύλλογος διατηρώντας την οργανωτική, διοικητική και οικονομική του αυτοτέλεια αποτελεί τμήμα της ΟΤΟΕ και του ΕΚΑ, μελών της ΓΣΕΕ.

Με απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης μπορεί να προσχωρεί σε οργανώσεις ανώτερου βαθμού ή να αποχωρεί από αυτές.

 

Άρθρο 25

Η σφραγίδα του Συλλόγου ορίζεται από το Δ.Σ. και φέρει εντός κύκλου την επωνυμία αυτού, στο μέσον δε την 30 Σεπτεμβρίου 1969, ημέρα ιδρύσεως του Συλλόγου. Το σύμβολο του Συλλόγου είναι η κεφαλή του ΕΡΜΗ περιβαλλόμενη από την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

 

Άρθρο 23                    (πρώην άρθρο 25 – αναριθμείται)

Η σφραγίδα του Συλλόγου ορίζεται από το Δ.Σ. και φέρει εντός κύκλου την επωνυμία αυτού, στο μέσον δε την ένδειξη «30 Σεπτεμβρίου 1969», ήτοι την ημερομηνία ιδρύσεως του Συλλόγου. Το σύμβολο του Συλλόγου είναι η κεφαλή του Ερμή περιβαλλόμενη από την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

 

Άρθρο 26

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του περιέρχεται στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού της Γενικής Τράπεζας και απαγορεύεται οπωσδήποτε η διανομή της μεταξύ των μελών. Αφού διαλυθεί ο Σύλλογος, το αρχείο του παραδίδεται στην ΟΤΟΕ.

Ο Σύλλογος διαλύεται εάν παραμείνουν λιγώτερα από είκοσι (20) μέλη ή αν το αποφασίσει η Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7, ειδικώς γι’ αυτό συγκαλούμενη. Εάν είκοσι (20) τακτικά μέλη διαφωνούν με τη διάλυση, ο Σύλλογος δε διαλύεται.

Σε περίπτωση συγχώνευσης ή ένωσης τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο νέο Σωματείο που δημιουργείται.

 

 

Άρθρο 24                      (πρώην άρθρο 26 – αναριθμείται)

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του περιέρχεται στο Σύλλογο Συνταξιούχων της πρώην Γενικής Τράπεζας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει και τη διάλυση του. Αφού διαλυθεί ο Σύλλογος, το αρχείο του παραδίδεται στην ΟΤΟΕ.

Για τη διάλυση του Συλλόγου και την τύχη του αρχείου και της περιουσίας του η απόφαση μπορεί να ληφθεί με ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος, η διενέργεια της οποίας αποφασίζεται με κοινή απαρτία και πλειοψηφία από Γ.Σ. συγκαλούμενη ειδικά προς το σκοπό αυτό.

Σε καμιά περίπτωση, η περιουσία του Συλλόγου δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του.

Μετά τη λήψη της απόφασης για τη διάλυσή του, ο Σύλλογος περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθάρισης και θεωρείται ότι λειτουργεί μόνον για το σκοπό και τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Σε κάθε έγγραφο του Συλλόγου πρέπει να σημειώνεται ότι αυτός βρίσκεται σε εκκαθάριση. Η εκκαθάριση ενεργείται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο.

Σε περίπτωση συγχώνευσης ή ένωσης τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο νέο Σωματείο που δημιουργείται, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τη συγχώνευση.

 

  Άρθρο 25                    (νέο άρθρο)

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ή τους εσωτερικούς κανονισμούς του Συλλόγου,  ρυθμίζεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος, τις σχετικές αποφάσεις των Γ.Σ. και των νόμων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Μεταβατική Διάταξη

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ (πρώην Η)

Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 27

Οι διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στον αριθμό των οργάνων του Συλλόγου έχουν εφαρμογή από τις πρώτες αρχαιρεσίες μετά την ισχύ του παρόντος Καταστατικού.

 

Άρθρο 26                      (πρώην άρθρο 27 – αναριθμείται)

Η διάταξη που αναφέρεται στη διάρκεια της θητείας των οργάνων του Συλλόγου έχει εφαρμογή από τις πρώτες αρχαιρεσίες μετά την ισχύ του παρόντος Καταστατικού.

  Άρθρο 27                  (νέο άρθρο)

Το παρόν Καταστατικό,  συντάχθηκε αρχικά από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου και εγκρίθηκε νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 1941/1969 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίστηκε ο Σύλλογος. Στη συνέχεια, τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. 5412/1972, 3237/1975 και 1995/1976 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η τελευταία τροποποίηση αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση που συνήλθε την 18.4.1991 και καθόρισε ημερομηνία Πανελλαδικής Ψηφοφορίας για την έγκριση των προτεινόμενων τροποποιήσεων την 15η, 16η και 17η Μαΐου 1991 και εγκρίθηκε με την απόφαση 3361/1991 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Τροποποιείται δε εκ νέου και ανασυντάσσεται με  την απόφαση της ΓΣ της ___________και την Πανελλαδική Ψηφοφορία της —————— και θα ισχύει από την έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο Αθηνών και την καταχώρησή του στο σχετικό βιβλίο των Σωματείων.

 

 

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

 

ΑΡΘΡΟ 1

Ο ΣΥΓΤΕ διατηρεί έντοκο λογαριασμό με τίτλο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΓΤΕ.

Σκοπός του Λογαριασμού είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του ΣΥΓΤΕ σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων, ανταπεργίας ή σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις που έχουν σχέση με την συνδικαλιστική δραστηριότητα του μέλους, η αντιμετώπιση των αυξημένων δαπανών σε περιπτώσεις δικαστικών ενεργειών για διεκδίκηση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και η οικονομική ενίσχυση και υποστήριξη των μελών με την παροχή οικονομικών βοηθημάτων.

Με την αντιμετώπιση των οικονομικών αναγκών των εργαζομένων εξαιτίας απεργιών, ανταπεργιών και συνδικαλιστικών διώξεων, επιδιώκεται η στήριξη των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων και διεκδικήσεων και δεν καταργείται η ταξική συνείδηση των εργαζομένων. Με την ενίσχυση σε περίπτωση δικαστικών ενεργειών υποστηρίζεται η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν  λόγω της συγχώνευσης με την Τράπεζα Πειραιώς ή που θα προκύψουν στο μέλλον λόγω της Πολιτικής της Τράπεζας ή από άλλες επιχειρηματικές κινήσεις συγχωνεύσεις , αναδιαρθρώσεις, εξαγορές, μειώσεις προσωπικού καθώς και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων τους στις εργασιακές σχέσεις και στην λειτουργία του συλλόγου όσον αφορά διεκδίκηση εργασιακών δικαιωμάτων. Με την οικονομική ενίσχυση και υποστήριξη των μελών του Συλλόγου στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης εκφράζεται η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών και ενισχύεται η συλλογική συνείδηση.

ΑΡΘΡΟ 2

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΓΤΕ έχει αποκλειστικά την τελική ευθύνη για την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας και τη διαχείριση των πόρων του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης Μελών ΣΥΓΤΕ.

Μελετά κάθε σοβαρό ζήτημα που έχει σχέση με τις ανάγκες των μελών του και διαφυλάσσει  σε κάθε περίπτωση τη σωστή εφαρμογή του Κανονισμού.

α) Το Δ.Σ. με απόφασή του, αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, συγκροτεί διαπαραταξιακή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο από κάθε συνδικαλιστική παράταξη που εκπροσωπείται στο Δ.Σ. Η επιτροπή ονομάζεται Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης Μελών ΣΥΓΤΕ  και είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση των πόρων του Λογαριασμού  στα πλαίσια αυτού του Κανονισμού.

β) Στην επιτροπή συμμετέχει επιπλέον των παραπάνω μελών της, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος συγκαλεί την Επιτροπή και προεδρεύει στις εργασίες της. Σε περίπτωση ισοψηφίας των μελών της Επιτροπής, η ψήφος του Προέδρου καθορίζει το αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 3

Πόροι  του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης Μελών ΣΥΓΤΕ είναι :

α) Το 0,05% επί των μηνιαίων αποδοχών των μελών του ΣΥΓΤΕ, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, που παρακρατείται από τη μισθοδοσία τους από την Τράπεζα και μεταφέρεται στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλεγγύης.

β) Κάθε προσφορά των μελών του Συλλόγου, άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων ή άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, γίνονται αποδεκτές χωρίς όρους.

γ) Τα έσοδα που προέρχονται χωρίς όρους από άλλη πηγή.

δ) Πολιτιστικές εκδηλώσεις για την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης.

Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει κι άλλους τρόπους απόκτησης των αναγκαίων κεφαλαίων για την εκπλήρωση των σκοπών του Λογαριασμού Αλληλεγγύης.

ΑΡΘΡΟ 4

 1. Οικονομική Ενίσχυση δικαιούνται μόνο όσοι είναι μέλη του ΣΥΓΤΕ και έχουν συνολικά 2 έτη συμμετοχής στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλεγγύης με καταβολή της προβλεπόμενης εισφοράς.
 2. Στην περίπτωση παλαιών μελών του ΣΥΓΤΕ που επανεγγράφονται προσμετράται για την απόκτηση του δικαιώματος οικονομικής ενίσχυσης και ο χρόνος της προηγούμενης συμμετοχής στον ΣΥΓΤΕ και τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλεγγύης (Απεργιακό Ταμείο).

ΑΡΘΡΟ 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Χορηγείται στα μέλη του ΣΥΓΤΕ οικονομική ενίσχυση στην περίπτωση συμμετοχής τους σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται για κάθε ημέρα απεργίας για την οποία παρακρατήθηκαν αποδοχές από την Τράπεζα.

Σε περίπτωση απεργίας διάρκειας περισσοτέρων συνεχόμενων ημερών ισχύουν τα εξής :

Α). Οικονομική ενίσχυση δικαιούνται τα μέλη του ΣΥΓΤΕ εφόσον συμμετείχαν σε όλες τις ημέρες της απεργίας.

Β.) Σε περίπτωση που δεν συμμετείχαν σε όλες τις ημέρες της απεργίας λόγω ασθενείας δικαιούνται οικονομική ενίσχυση για τις υπόλοιπες ημέρες που συμμετείχαν στην απεργία.

Γ.) Σε περίπτωση που ο συνάδελφος κατά την έναρξη της απεργίας βρίσκεται ήδη σε κανονική άδεια μπορεί να του δοθεί οικονομική ενίσχυση για τις υπόλοιπες μέρες που συμμετείχε στην απεργία, μετά από πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης του Απεργιακού Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

Σε περιπτώσεις απόλυσης από την Τράπεζα μέλους του ΣΥΓΤΕ, που σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου γίνεται για συνδικαλιστικούς λόγους, δίνεται οικονομική ενίσχυση επί 3μηνο ίση με το ποσό του επιδόματος ανεργίας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης επιστρέφεται στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης σε περίπτωση που ο απολυθείς λάβει οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης ή μισθών υπερημερίας από την Τράπεζα (πλην της αποζημίωσης απόλυσης).

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

 1. Η ενίσχυση βασίζεται σε κοινωνικά κριτήρια και είναι ποσοστό επί του 30ου κλιμακίου του Κύριου Προσωπικού του Ενιαίου Μισθολογίου:

α) για κάθε μέλος του ΣΥΓΤΕ που δεν έχει προστατευόμενο μέλος της οικογενείας του, δίνεται ενίσχυση 4% για κάθε μέρα απεργίας.

β) για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος δίνεται ενίσχυση 0,3%

γ) Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται όσα έχουν Κύρια Ασφάλιση στο ΤΑΑΠΤΠΓΑ

 1. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται ως εξής:

Υποβάλλεται από το μέλος υπεύθυνη δήλωση όπου αναγράφονται η ημέρα / ημέρες απεργίας, και προσκομίζεται δικαιολογητικό  απόκομμα της μισθοδοσίας όπου φαίνεται η παρακράτηση  και το βιβλιάριο υγείας του για τα εξαρτώμενα μέλη.

Επίσης υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που θα καθορίζει κάθε φορά η Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Αλληλεγγύης για τις περιπτώσεις ασθένειας και άδειας σε πολυήμερες απεργίες.

Η Γραμματεία συντάσσει κατάσταση με τα παρακάτω στοιχεία :

 1. Το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους.
 2. Τον αριθμό του μητρώου του.
 3. Τον αριθμό των προστατευόμενων μελών του.
 4. Το σύνολο των ημερών απεργίας του.
 5. Το ποσό των χρημάτων που παρακρατήθηκαν.

Η κατάσταση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στην Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Αλληλεγγύης, η οποία καθορίζει το ποσό ενίσχυσης που δικαιούται κάθε μέλος και καταθέτει τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε μέλους.

Σε περίπτωση απεργίας διαρκείας και εφ’ όσον δεν υπάρχει εκκαθάριση μισθοδοσίας καταβάλλεται ενίσχυση με την επιφύλαξη της εκκαθάρισης της μισθοδοσίας μετά την έκδοσή της, αμέσως μετά τη λήξη της απεργίας.

ΑΡΘΡΟ 8

Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης δεν καλύπτει το συνολικό ποσό που απαιτείται για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε όλα τα δικαιούμενα μέλη του Συλλόγου, το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι αρμόδιο για τη λήψη της κατάλληλης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 1. Στο τέλος κάθε έτους αν το υπόλοιπο του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης καλύπτει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για απεργία ή ανταπεργία με ποσό από 80.000 € έως 150.000€ το ΔΣ του ΣΥΓΤΕ θα μπορεί να αποφασίζει τη χορήγηση εφάπαξ ετήσιου οικονομικού βοηθήματος – ενίσχυσης σε όλα τα μέλη του ΣΥΓΤΕ που έχουν δικαίωμα σε παροχές από τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.
 2. Η παρεχόμενη σε κάθε μέλος οικονομική ενίσχυση θα είναι ποσοστό επί της συνολικής ετήσιας συνδρομής και εισφοράς του μέλους προς τον ΣΥΓΤΕ και τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλεγγύης με ανώτατο όριο το συνολικό ποσό αυτής. Το ποσοστό θα είναι το ίδιο για όλα τα δικαιούχα μέλη.
 3. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα καθορίζεται από το ΔΣ του ΣΥΓΤΕ με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Το ΔΣ του ΣΥΓΤΕ θα συνεκτιμά για τη λήψη της απόφασής του το διαθέσιμο υπόλοιπο του Λογαριασμού Αλληλεγγύης, τον αριθμό των δικαιούχων μελών, τις γενικότερες οικονομικές και εργασιακές συνθήκες και τις πιθανές ανάγκες λόγω συνδικαλιστικής δράσης.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 1. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα καταβάλλεται στα μέλη το 1ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους.
 2. Η καταβολή θα γίνεται ως εξής:

Ο Ταμίας του ΣΥΓΤΕ συντάσσει στις αρχές του έτους κατάσταση με τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους

β) Τον αριθμό μητρώου του.

γ) Το συνολικό ποσό που κατέβαλε κάθε μέλος το προηγούμενο έτος για συνδρομή προς τον ΣΥΓΤΕ και για εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλεγγύης μελών ΣΥΓΤΕ.

δ) Τα συνολικά έτη συμμετοχής κάθε μέλους στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλεγγύης μελών ΣΥΓΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης υπολογίζει το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που δικαιούται κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου και τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΣΥΓΤΕ, και καταθέτει τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε μέλους .

ΑΡΘΡΟ 11

 1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου είναι δυνατή η μεταφορά ποσών από το Σύλλογο προς τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλεγγύης προς ενίσχυση του τελευταίου.
 2. Με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου μπορεί να διατίθενται ποσά από τον Λογαριασμό Αλληλεγγύης προς τον Σύλλογο για την κάλυψη εξόδων για δικαστικές ενέργειες για διεκδίκηση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων (προσφυγές, αγωγές κλπ)

 

ΑΡΘΡΟ 12

Το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι υποχρεωμένο να παρουσιάζει πλήρη απεικόνιση της κίνησης και του υπολοίπου του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης μαζί με τον Ισολογισμό του Συλλόγου κάθε χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 13

Για την τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε τακτική συνεδρίαση του με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 14

Σε περίπτωση συγχώνευσης με άλλο σωματείο συνεχίζεται η ενίσχυση των μελών με βάση τον παρόντα κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 15

Με απόφαση του Δ.Σ του Συλλόγου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που μπορεί να καταβάλλεται στα μέλη του συλλόγου σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων με την εργοδότρια τράπεζα ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΑΡΘΡΟ 16

Ο τροποποιημένος αυτός κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στη συνεδρίαση της 23-5-2018 και θα ισχύσει μετά την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με την τροποποίηση του καταστατικού του ΣΥΓΤΕ.

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΓΤΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ

ΑΓΩΝΑΣ

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

ΤΩΝ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΕΩΝ

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

                                                                                                                                         Η ΜΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 2018

  .

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα