Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                                                                                                                                                                                                                                      Αθήνα 12 Μαΐου 2020

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την από 14/02/2020 ανακοίνωση μας (επισυνάπτεται) με την οποία εκθέσαμε τις προτάσεις μας για την νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση και ειδικά την πρόταση μας για ένταξη των μελών μας σε ενιαίο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα όπως έχει εξαγγείλει η Τράπεζα για την ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, δηλώνουμε ότι έχουμε όλη την καλή διάθεση να συνεργασθούμε με όλα τα σωματεία ή εάν δεν επιθυμούν ορισμένα σωματεία, με όποιο σωματείο το επιθυμεί, προκειμένου να αγωνισθούμε από κοινού για την υλοποίηση των αιτημάτων μας.

Δεδομένου ότι τα μέλη μας- εργαζόμενοι της πρώην Γενικής Τράπεζας έχουν υποστεί μεγάλες βλαπτικές μεταβολές τόσο οικονομικές όσο και θεσμικές, η θέση μας για συνεργασία με οποιοδήποτε σωματείο ώστε να έχουμε μία αξιοπρεπή νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση είναι αδιαπραγμάτευτη καθώς αυτός είναι και ο ρόλος της ύπαρξής μας ως σωματείο.

Ως εκ των παραπάνω δηλώνουμε παρόντες στον κοινό αγώνα ώστε να υλοποιηθούν τα αιτήματα μας στην νέα επιχειρησιακή Σύμβαση.

Σημειώνουμε ότι ο πρόεδρος του Συλλόγου μας ανταποκρίθηκε στο τηλεφώνημα  προέδρου άλλου Συλλόγου για σύσκεψη των σωματείων με θέμα την υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης αλλά ο Αντιπροσωπευτικός Σύλλογος μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε καμία τέτοιου είδους κίνηση.

Απευθυνόμενοι τόσο στον Αντιπροσωπευτικό Σύλλογο όσο και στην  διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς επαναλαμβάνουμε ότι, με βάση το  αρ. 4 παρ. 5 του ν. 1876/1990, δικαιούμαστε να παρέμβουμε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για αυτό σας καλούμε να εκπληρώσετε τις νόμιμες υποχρεώσεις σας ήτοι, να μας γνωστοποιήσετε τα προς διαπραγμάτευση θέματα  καθώς και να μας προσκαλείτε στις διαπραγματεύσεις και μέχρι το πέρας αυτών, προκειμένου να ασκήσουμε ουσιαστικά τα δικαιώματά μας.

 

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΓΤΕ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τελευταία Άρθρα

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Άρθρα