Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ


logo_002a

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗθΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ 6.3.2019

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

κυκλοφόρησε ο νέος κώδικας δεοντολογίας της Τράπεζας αυτήν την φορά εμπλουτισμένος με παράρτημα για τα πειθαρχικά παραπτώματα. Το σωματείο μας σε πρόσφατη συνάντηση που είχε κατέθεσε στη ΔΑΔ τις διαφοροποιήσεις του, καθώς επίσης επισημάναμε και υποστηρίξαμε τον ισχύοντα Οργανισμό Προσωπικού της πρώην Γενικής Τράπεζας με Αρ.Φεκ.1048/24-9-75.

Η τράπεζα επιχειρεί να επιβάλει μονομερώς ρυθμίσεις για εργασιακά ζητήματα τα οποία ήδη ρυθμίζονται από τους ισχύοντες οργανισμούς προσωπικού, τις συλλογικές συμβάσεις  και το νόμο που υπερισχύουν κάθε εσωτερικής εγκυκλίου ή απόφασης της διοίκησης της τράπεζας. Δυστυχώς η τράπεζα αρνείται να εφαρμόσει τις διατάξεις του οργανισμού. Και επειδή υπάρχει Υ.Δ. παραλαβής και γνωστοποίησης και επειδή θα ζητηθεί η υπογραφή των εργαζομένων και μελών του Συλλόγου μας, επισημαίνουμε στα μέλη μας να αναγράψουν την  παρακάτω επιφύλαξη :

«Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου, ιδίως των δικαιωμάτων μου που απορρέουν από τον από 3-9-1975  Οργανισμό προσωπικού (ΦΕΚ1048/24.9.1975)

Το σωματείο μας , υπερασπίζοντας τον Οργανισμό και την διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλισή τους.

Για το Δ.Σ του ΣΥΓΤΕ

Φ. Πολύζος, Δ. Γεωργούλης, Ε. Τάγαρη, Γ. Ευθυμίου, Β. Δεκούλος,

Ε. Χριστοδουλοπούλου, Α. Καρυδάκης

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα