Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Κ.Ε.Ε. 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014Σήμερα, 5 Νοεμβρίου και ώρα 18:10 μμ η Κ.Ε.Ε. συνεδρίασε, κατόπιν διαπίστωσης ότι ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε μέχρι την ώρα έναρξης της συνεδρίασης (18:00 μ.μ.).

Ως εκ τούτου ανακηρύσσονται οι συνδυασμοί, όπως είχαν αναγραφεί στην ανακοίνωση με τους υποψηφίους των παρατάξεων, η οποία είχε κοινοποιηθεί και είχε αναρτηθεί και στο site του Συλλόγου.

Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί στο site του Συλλόγου, θα αποσταλεί με φαξ και θα κοινοποιηθεί ανακοίνωση με όλους τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους των παρατάξεων.

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Αναστάσιος Θεοδωρακάκος, Κων/νος Μαγκαφώσης, Στέλιος Αντωνακάκης, Χρήστος Τσιαμούρτος, Κων/νος Λευθεριώτης

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα