Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

ΟΤΟΕ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΟΤΟΕ

Αθήνα, 5 Μαΐου 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο των συναντήσεων με τις τράπεζες, που αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ για  θέματα εφαρμογής της κλαδικής ΣΣΕ και της εργατικής νομοθεσίας, έγινε στις 2/5/2014  συνάντηση  εκπροσώπων της ΟΤΟΕ με εκπροσώπους της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς και συγκεκριμένα με τους κ.κ. Λεκκάκο Σταύρο Δ/ντα Σύμβουλο και τους κ. Γεωργίου Κων/νο και κα Κασελάκη Ευτυχία Γεν. Διευθυντές.
Κατά τη συνάντηση εκτέθηκαν διεξοδικά από τους εκπροσώπους της ΟΤΟΕ τα προβλήματα εφαρμογής του κλαδικού ωραρίου στις κεντρικές υπηρεσίες και στο δίκτυο των καταστημάτων, των υπερωριών, των  σωρευμένων υπολοίπων κανονικής αδείας, καθώς και ζητήματα εφαρμογής των κλαδικών ΣΣΕ που αφορούν στο μειωμενο ωράριο/σωρευτική άδεια γονέων,  στο επίδομα τοκετού και βρεφονηπιακού σταθμού κλπ, όπως αυτά της μεταφέρθηκαν από Συλλόγους-μέλη της.
Από την πλευρά της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, επισημάνθηκε ότι:
• Το 2014 είναι χρονιά εντατικής προσπάθειας για την ολοκλήρωση του μεγάλου εγχειρήματος της λειτουργικής συγχώνευσης αλλά και της αναγκαίας ομογενοποίησης εξαιρετικά διαφοροποιημένων εργασιακών συνθηκών. ‘Ηδη μέσα σε ελάχιστο σχετικά διάστημα ολοκληρώθηκε μια μεγάλη προσπάθεια απορρόφησης και λειτουργικής ενσωμάτωσης μεγάλου αριθμού Τραπεζών, καταστημάτων, συστημάτων και κτιριακών υποδομών.
• Πολιτική, της Τράπεζας είναι η πιστή τήρηση των συμφωνημένων στην κλαδική ΣΣΕ και η αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης παρατυπίας ή παράλειψης, εφόσον υπάρξει συγκεκριμένη καταγραφή και ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού λ.χ. για τα προβλήματα που αφορούν στα ωράρια μητρότητας, στα επιδόματα τοκετού και βρεφονηπιακού κλπ.
• Ειδικά για το ωράριο, τονίστηκε ότι, πολιτική της Διοίκησης είναι να τηρείται το κανονικό ωράριο, τόσο στις κεντρικές υπηρεσίες όσο και στο δίκτυο των καταστημάτων. Διαφορετικά ωράρια δεν συνιστούν σε καμιά περίπτωση επίσημη πολιτική της Τράπεζας, ούτε βέβαια η διενέργεια


υπερωριών, πέραν των εγκεκριμένων και απολύτως αναγκαίων για συγκεκριμένες ανάγκες, γιατί το δυναμικό των εργαζομένων είναι υπεραρκετό.
• Θα υπάρξει διευθέτηση των σωρευμένων αδειών βάσει σχέδίου της Διοίκησης, ενω σαφής βούλησή της είναι, να δοθούν φέτος όλες οι άδειες στο προσωπικό που έχουν ενδεχόμενα καθυστερήσει καθώς επίσης να τακτοποιηθούν και αιτήματα χορήγησης σωρευτικής γονικής άδειας λόγω μειωμένου ωραρίου.
• Διαβεβαίωσαν, ακόμα, ότι η κεντρική φιλοσοφία  και πολιτική της Τράπεζας εδράζεται στη θετική υποκίνηση των εργαζομένων, στη συνεννόηση και στην ωφέλεια όλων από τα θετικά αποτελέσματα της λειτουργικής ενοποίησης τόσο στη διασφάλιση της απασχόλησης, όσο και των αμοιβών και δεσμεύτηκαν ότι, μεμονωμένες περιπτώσεις αστοχιών και παραλείψεων σε ένα σύνολο 18.000 εργαζομένων θα εξετασθούν και θα αντιμετωπισθούν. 
• Τέλος, δεσμεύτηκαν για νέα συνάντηση με την ΟΤΟΕ, στην οποία θα παρουσιάσουν με συγκεκριμένα στοιχεία τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στην Τράπεζα, στο πλαίσιο της λειτουργικής ενοποίησης για τους εργαζόμενους αλλά και την ίδια την Τράπεζα.
Κλείνοντας, ο Πρόεδρος και οι εκπρόσωποι  της ΟΤΟΕ δήλωσαν ότι:
• Η συνάντηση γίνεται για λόγους που αφορούν στην εφαρμογή όρων της κλαδικής ΣΣΕ συμφωνημένων με τις Τράπεζες αλλά και της εργατικής νομοθεσίας. Οι ειδικές συνθήκες δεν δικαιολογούν παρερμηνείες ή παραβιάσεις των ΣΣΕ, πολλώ μάλλον που αυτές ήδη καθορίζουν σαφή πλαίσια συνεννόησης και ρύθμισης τυχόν ιδιαίτερων αναγκών σε υπηρεσίες και σε μεμονωμένα καταστήματα. 
• Τα προβλήματα που καταγράφουν οι Σύλλογοι-μέλη πρέπει να διερευνώνται και σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι οδηγίες της Διοίκησης (αφού σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν απηχούν τη βούλησή της) θα τηρούνται από όλα τα στελέχη, ώστε οι εργαζόμενοι να μην υφίστανται τις αφόρητες πιέσεις όσων θέλουν να φανούν «βασιλικότεροι του βασιλέως», με συνέπεια την αλόγιστη και συχνά αυθαίρετη και μη αμειβόμενη επιμήκυνση των ωραρίων εργασίας.
• Θεωρούν αυτονόητη και επιβεβλημένη την τήρηση των συμφωνημένων στις Κλαδικές ΣΣΕ, καθώς και όλων όσων ορίζονται στην εργατική νομοθεσία ως απαραίτητες  βάσεις ορθολογικής λειτουργίας  για όλες τις Τράπεζες και προϋπόθεση για την επιτυχή τους ανασύνταξη και ανάπτυξη. 
• Περιμένουν την έμπρακτη τήρηση όσων συζητήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις,  δεδομένου ότι  η ΟΤΟΕ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά, μαζί με τους Συλλόγους-μέλη της, τα προβλήματα και τις εξελίξεις σε κάθε χώρο του κλάδου, ώστε να παρέμβει σε κάθε περίπτωση που αυτό θα κριθεί απαραίτητο.

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                           Σταύρος ΚΟΥΚΟΣ                    Αχιλλέας  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα