Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012

Α.Π. 13325

Προς Φαρμακευτικό Σύλλογο της Αθήνας

Υπόψη Προέδρου

κ. Κώστα Λουράντου

Κύριε Πρόεδρε,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από καταγγελίες συναδέλφων μας, ασφαλισμένων στο ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμεία Υγείας ΤΑΑΠΤΓΑΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, ΕΤΒΑ), ότι με εντολή του Συλλόγου σας δεν τους χορηγούνται από τα φαρμακεία της Αθήνας φάρμακα σε εκτέλεση των ηλεκτρονικών συνταγών, λόγω των φημών (!!) δημοσιογραφικών και άλλων των τελευταίων ημερών για ένταξη των Ταμείων Υγείας των Τραπεζοϋπαλλήλων στον ΕΟΠΥΥ.

Όπως γνωρίζετε, τα Ταμεία Υγείας των Τραπεζοϋπαλλήλων είναι ταμειακά τακτοποιημένα ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σύλλογό σας, γεγονός που καθιστά την απόφασή σας τα φαρμακεία της Αθήνας να μην χορηγούν φάρμακα στους ασφαλισμένους τραπεζοϋπαλλήλους, αστήρικτη και ανεξήγητα τιμωρητική, αφού τους στερεί τη δυνατότητα κάλυψης των φαρμακευτικών τους αναγκών.

Επειδή θεωρούμε, ότι αυτή η μεταχείριση των συναδέλφων μας και των οικογενειών τους είναι απαράδεκτη και δημιουργεί εύλογες απορίες και ερωτηματικά για τη σκοπιμότητά της (όταν γίνεται σε μια χρονική στιγμή που η ΟΤΟΕ δίνει μάχη με μελέτες, στοιχεία και νόμιμα επιχειρήματα για την οριστική εξαίρεση των ταμείων μας από τον ΕΟΠΥΥ και τη δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Υγείας Τραπεζοϋπαλλήλων) σας καλούμε να ανακαλέσετε την απόφασή σας και να δώσετε εντολή στα φαρμακεία της Αθήνας να δέχονται τις συνταγές των συναδέλφων μας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, που θα συνεχιστεί αυτή η εχθρική και περίεργη συμπεριφορά εκ μέρους σας, σάς γνωρίζουμε ότι θα αναζητήσουμε όλους τους νόμιμους τρόπους και τις αναγκαίες διαδικασίες για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ελπίζουμε, ότι θα αντιμετωπίσετε άμεσα τη δίκαιη απαίτηση της ΟΤΟΕ και θα μας ενημερώσετε σχετικά, για να μη χρειαστεί να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, που δημιουργεί αντικειμενικά τριβές και προβλήματα στις σχέσεις ασφαλισμένων τραπεζοϋπαλλήλων και φαρμακοποιών, τους οποίους η ΟΤΟΕ θεωρεί πολύτιμους φίλους και συνεργάτες για την αντιμετώπιση των φαρμακευτικών κοινωνικών αναγκών.

Για την ΟΤΟΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ. ΚΟΥΚΟΣ                      Α. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα