Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΤΕ ΣΤΙΣ 14/1/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΤΕ ΣΤΙΣ 14/1/2013

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, κυρίες και κύριοι μέτοχοι, αγαπητοί φί- λοι, αγαπητοί συνάδελφοι, που παρευρίσκεστε στη σημερινή Συνέλευση, θέλω να κάνω μια διευκρίνιση κ. Πρόεδρε, ήμουν Πρόεδρος του Συλλόγου μέχρι πρότινος. Διενεργήθη- καν οι αρχαιρεσίες μας πριν από 10 ημέρες, ακόμη δεν έχει εκλεγεί Προεδρείο και ομιλώ ως πλειοψηφών σύμβουλος.

Πράγματι στη σημερινή Γενική Συνέλευση μπορώ να απευθυνθώ στη μητρική μας γλώσσα την ελληνική και να γίνω κατανοητός από εσάς, ανεξάρτητα αν συμφωνήσουμε ή διαφωνήσουμε σε συγκεκριμένα θέματα.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σε αυτό το χώρο, αλλά θα ήθελα κατά τη δική μου ταπεινή άποψη να είχε δοθεί η ευκαιρία για μεγαλύτερη δημοσιότητα και να πραγμα- τοποιηθεί η Γενική Συνέλευση σε ένα ξενοδοχείο, εκτός αν σε αυτή τη φάση δεν το επιλέ- ξατε για άλλους λόγους ώστε να κρατηθεί σε χαμηλούς τόνους.

Βιώσαμε ασφαλώς μια απαράδεκτη πολιτική από τους Γάλλους διοικούντες η οποία ήταν εις βάρος των εργαζομένων αλλά και της Τράπεζας. Δεν το αναφέρω τώρα από αυτό το βήμα αλλά, το είχα καταθέσει και πριν την πώληση της Τράπεζας στους γάλλους τρεις μέρες προ των βουλευτικών εκλογών του ’04, αλλά και κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών που διοικούσαν.

Δυστυχώς δεν άκουσαν τις προτάσεις των εργαζομένων μας έβλεπαν και μας αντιμε- τώπιζαν σαν εχθρούς, δεν μας αγκάλιασαν ποτέ, αλλά παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν, οι εργαζόμενοι έδωσαν και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους καθημερι- νά με ανύπαρκτα μέσα για να σταθεί και να αναπτυχθεί η Τράπεζά μας.

Για όλες τις ζημιές βασικοί υπεύθυνοι ήταν οι Γάλλοι με την στρατηγική και την πολιτι- κή τους αλλά δυστυχώς το μάρμαρο το πληρώσαμε εμείς οι εργαζόμενοι. Η σημερινή Γενι- κή Συνέλευση έχει συγκεκριμένα θέματα αλλά πέρα από αυτά στα οποία θα καταθέσω τις θέσεις μου και τις απόψεις μου όπου αναφέρονται κ. Πρόεδρε, θα πρέπει να μας δοθεί η ευκαιρία και επιγραμματικά να αναφερθώ σε συγκεκριμένους βασικούς άξονες για την πο- ρεία των εργαζομένων και της Τράπεζας.

Ως προς το 1ο θέμα θεωρώ ότι είναι μια σωστή ενέργεια, η σύναψη του ομολογιακού δανείου και η μετατροπή του σε μετοχές, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα ως προς τη ρευ- στότητα ή να βάλετε άλλα χρήματα.

Ως προς το 2ο θέμα περί της ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 350.030.000 ευρώ όπου ασφαλώς μειώνεται η ονομαστική αξία, αλλά δεν μειώνεται ο ΣYΛΛOΓOΣ YΠAΛΛHΛΩN ΓENIKHΣ TPAΠEZHΣ EΛΛAΔOΣ 2 αριθμός των μετοχών, την χαρακτηρίζω κι αυτή θετική ενέργεια διότι γίνεται με απώτερο σκοπό η μετοχή σε τρεις πέντε έξι μήνες να φύγει από το ταμπλό πράγμα που θα ωφελή- σει την Τράπεζα και να μην υπάρχουν σχετικές διαδικασίες που αφορούν την καθημερινό- τητα η οτιδήποτε άλλο, που μπορεί να επηρεάσει την πορεία της.

Ασφαλώς τα άλλα θέματα πλην του θέματος της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. όπου απέχω της θετικής μου ψήφου, στα άλλα δίνω θετική ψήφο όπως και στο τελευταίο θέμα «έγκριση σύμβασης κατ΄άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920 όπου θα είναι τι θα κρατηθεί ή και τι δεν θα κρατηθεί από τα σημεία τα οποία είχαν οι προηγούμενοι διοικούντες, εγώ ζητώ να αρχίσετε μια καινούργια τροχιά με νέες ιδέες, με θέματα τα οποία θα έχει και πρέπει να επι- βληθούν στην Γενική. Ότι αφορά περί συμβάσεων να ενστερνιστούμε τα της Πειραιώς και ότι αφορούσε τα της Σοσιετέ να εκλείψουν.

Θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η εξαγορά της Γενικής Τράπεζας από τον Όμι- λο της Πειραιώς ήταν για εμένα για την Παράταξή μου αλλά και για τους εργαζόμενους στο σύνολο μια λύτρωση σε πρώτη φάση, όταν ξέραμε ότι οι Γάλλοι είχαν πάρει την απόφαση να φύγουν και θα έβαζαν το κλειδί, μη ξέροντας που θα βρεθούμε εμείς.

Επικροτούμε βεβαίως ενέργειες και πολιτικές οι οποίες θα σηματοδοτήσουν τους ερ- γαζόμενους και θα τους κάνει να αισθάνονται ασφαλείς, να αισθάνονται ότι τους αγκαλιά- ζετε και ότι τους περιβάλλετε με το αίσθημα της κοινωνικής ευαισθησίας, της αγάπης και της σιγουριάς.

Η Παράταξή μου κι εγώ ακολουθούμε μια μορφή συνδικαλισμού διαφορετική, η οποία πρέπει και επιβάλλεται να συμβαδίζει με τις ραγδαίες εξελίξεις που υφίσταται σήμερα ο χώρος των Τραπεζών όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως.

Έχουμε μάθει να προτείνουμε θέσεις και απόψεις στον εργοδότη μας. Θέσεις, για το πώς θα κινηθεί η Τράπεζα, αφουγκραζόμενοι αυτά από την ελληνική κοινωνία αλλά και από τους εργαζόμενους. Δεν θα πάψουμε όμως ποτέ να υπερασπιζόμαστε τα κεκτημένα μας αλλά και να διεκδικούμε δίκαια αιτήματα των εργαζομένων με κάθε μέσο και τρόπο.

Είναι σίγουρο ότι η εξαγορά της Γενικής Τράπεζας δεν έγινε επειδή είχε πάρα πολύ με- γάλο ενεργητικό γύρω στα 2,5 δις, έγινε από την πλευρά σας για να δυναμωθεί ο Όμιλος Πειραιώς και ασφαλώς να βάλουν τα συγκεκριμένα χρήματα οι Γάλλοι για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Εγώ θέλω να στηλιτεύσω αρχηγό Κόμματος και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, που είπε στη Βουλή ότι «έδωσαν την ΑΤΕ σε μια χρεοκοπημένη Τράπεζα» δηλαδή την Πει- ραιώς. Για εμένα είναι καταδικαστέος όποιος και να το έλεγε. Ακόμη κι αν αυτός ήταν ο Πρωθυπουργός και που τυγχάνει να ανήκω σε αυτή την πλευρά. Την ίδια αντιμετώπιση θα είχε. Δεν μπορεί κανείς να ρίχνει αυτά τα βέλη για μια Τράπεζα η οποία έχει δείξει δείγμα- τα γραφής.

Εκείνο το οποίο θα πρέπει να ενστερνιστείτε και θα το ενστερνιστείτε, είναι κάτι το οποίο δεν το έκαναν οι προηγούμενοι διοικούντες. Δυστυχώς κινήθηκαν σε λανθασμένο δρόμο. Δεν είδαν την ελληνική πραγματικότητα και τα ελληνικά δεδομένα.

Έχουμε ένα καλό δείκτη φερεγγυότητας, που αν δεν με απατά η μνήμη μου φτάνει στο 17%, υπάρχει μια ρευστότητα στο 25% και όλα αυτά είναι θετικά. Αλλά δεν αρκούν, και για αυτό θέλω να σας θέσω τα εξής εύλογα ερωτήματα. τι ζητά ο Όμιλος από τη Γενική Τρά- 3 πεζα, που θα κινηθεί η Τράπεζα, πως θα πορευτεί η Γενική Τράπεζα. Θα πορευτεί ως έχει δηλαδή και σε επιχειρήσεις και σε ιδιώτες; Έχετε άλλο στόχο; Άλλο σκοπό; Μήπως η Τρά- πεζα θα εξυπηρετεί μια ομάδα μόνο της κοινωνίας; Θα λειτουργεί ως θυγατρική ή ως μια μεγάλη Διεύθυνση που θα απευθύνεται σε μια ομάδα πολιτών;

Πρέπει άμεσα να αλλάξει η δομή των καταστημάτων και των Διευθύνσεων της Διοί- κησης γιατί απέτυχε οικτρά. Να προσαρμοστούμε στο μοντέλο του Ομίλου Πειραιώς και να ξεκαθαρίσει το τοπίο ώστε όλοι μαζί να συνδράμουμε για να αλλάξει αυτή η εικόνα. Πρέ- πει να ενισχυθούν τα καταστήματα με προσωπικό.

Ο στόχος ο δικός μας και θέλω να πιστεύω ότι είναι και δικός σας στόχος είναι σε άμε- ση φάση να μηδενιστούν οι ζημιές της Τράπεζας και να μπούμε σε μία τροχιά ανάπτυξης και κερδοφορίας. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν υπάρχει άλλος, να μην κρυβόμαστε πίσω από τα λόγια.

Να συνθέσουμε όλοι μαζί, να συμβαδίσουμε όλοι μαζί σε μια κοινή πορεία και σε ένα κοινό βηματισμό. Μπορώ να επικροτήσω πραγματικά τη στάση σας στο ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο κρατήσατε τους αξιωματικούς. Δεν φτάνει μόνο αυτό κ. Πρόεδρε. Πρέπει να εκ- πονηθεί ένα πρόγραμμα που να απευθύνεται στις Ένοπλες Δυνάμεις ως προς τις καταθέ- σεις, για τα δάνεια, και να επιστρέψουν, διότι ήταν ένας μεγάλος καταθετικός πελάτης τον οποίο δυστυχώς με τις ενέργειές τους οι προηγούμενοι διοικούντες τους έδιωξαν.

Ο δεύτερος άξονας είναι τα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους. Δεν θα κάνω πλήρη ανάλυση σήμερα, πρέπει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία ίσων ευεργετημάτων σε παροχές (ρυθμίσεις δανείων) των υπαλλήλων της Γενικής με τους υπαλλήλους τους Πειραιώς. Όπως έχουμε τονίσει και στις επιστολές μας αλλά και με απόφαση της ΟΤΟΕ της οποίας τυγχάνω να είμαι μέλος του Προεδρείου αλλά και σε συνάντηση που είχαμε με τον κ. Λεκάκο, αλλά και με τον κ. Μάνο όπου του αναφέραμε τα βασικά θέματα είναι:

• η διασφάλιση της απασχόλησης,

• η διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων,

αλλά και να βοηθηθεί στην εύρεση λύσης για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας.

Πέρα όμως αυτών των θεμάτων υπάρχει και το θέμα επίλυσης σοβαρού θέματος που είναι η μονιμοποίηση συγκεκριμένου αριθμού συναδέλφων με συμβάσεις ορισμένου χρό- νου και προέχει για μας η εκπαίδευση του προσωπικού σε άλλη βάση που δεν υπήρχε μέ- χρι σήμερα. Και πάνω απ’ όλα προέχει να γίνει η αξιολόγηση του προσωπικού με αντικει- μενικά κριτήρια, ώστε να επικρατήσει η αξιοκρατία που τόσο πολύ την θέλουμε όλοι μας.

Πιστεύω ακράδαντα στις δυνατότητες και τις ικανότητες του προσωπικού της Γενικής διότι τους ζω εδώ και 30 χρόνια, έχοντας διαπιστώσει ότι έδωσαν και δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό εργαζόμενοι με ζήλο, υπευθυνότητα, αυταπάρνηση και φιλοτιμία, κρατώντας τους πελάτες με μη ανταγωνιστικά προϊόντα. Και αυτό για μας αποτελεί ηρωι- σμό και τους συγχαίρουμε.

Ανακουφίστηκα και απελευθερώθηκα εκφράζοντας αυτά που πιστεύω εγώ και όλοι οι εργαζόμενοι προς μια νέα Διοίκηση. Από την πλευρά μου ως πλειοψηφών σύμβουλος μετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας και από την Παράταξή μου που έλαβε την αυτοδυναμία, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το έργο που θα είναι προς όφελος των εργαζομένων αλλά και της Τράπεζας.

Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να συνδράμουμε γι’ αυτό τον σκοπό με όλες τις δυνάμεις μας. Εκεί βέβαια που θα θίγονται τα συμφέροντα των εργαζομένων θα μας βρείτε όρθιους και απέναντί σας.

Και οι δυο πλευρές πρέπει και επιβάλλεται να συνεργαστούν. Δεν μπορεί ο εργοδότης από τη μια να τραβάει το σκοινί και ο εργαζόμενος από την άλλη να τραβάει το άλλο σκοινί, κάπου θα κοπεί στη μέση και δεν συμφέρει κανέναν σε αυτή την κρίσιμη φάση. Ούτε μπο- ρούν να επικρατήσουν οι πολιτικές της δεκαετίας του ’80. Εμείς τις έχουμε αποκηρύξει δι- ότι δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα.

Τελειώνοντας απλώς θα ήθελα να ενημερωθώ τι γίνεται κ. Πρόεδρε με το θέμα των Επιτρόπων, όπου από σήμερα νομίζω θα λάβουν τη θέση τους. Θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε στενή συνεργασία; Θα ελέγχουν πάσης φύ- σεως δαπάνες της Τράπεζας, ή ακόμη και τις διαδικασίες των χρηματοπιστωτικών χορη- γήσεων; Δεν γνωρίζω ποιες θα είναι. Θα υπάρχουν υπερεξουσίες; Έχουν οριστικοποιηθεί;

Και βεβαίως θα εξαρτηθεί στις αυξήσεις που θα γίνουν στο μετοχικό κεφάλαιο αν συμ- μετέχουν τουλάχιστον με το 10% από ό,τι γνωρίζω που διάβασα από το Μνημόνιο, διότι αν δεν συμμετέχουν οι ιδιώτες τότε πηγαίνουμε σε μια άλλη φάση, που μπορεί να κάνει χρή- ση το Δημόσιο με τις μετοχές και να πάμε σε μια κρατικοποίηση που αυτή τη στιγμή τουλά- χιστον εγώ και η Παράταξή μου δεν τη θέλουμε.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι θα υπάρχει κρατικοποίηση. Εξάλλου εσείς, ο Όμιλος ανα- κοίνωσε ότι θα εκδώσετε μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο 2,2 αν δεν με απατά η μνήμη μου, το οποίο θα το καλύψει το ΤΧΣ. Οι Επιτροπές αυτές θα λειτουργούν με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Θα έχουν στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΤΧΣ; Διότι έχουμε μεγάλη κατάσταση που έγιναν αυτές οι Επιτροπές στην Αμερική και με τις συγκεκριμένες Τράπεζες που αποδείχτηκαν μετά φούσκες.

Αυτές θα ελέγχουν τις όποιες αναδιαρθρώσεις θα κάνουν οι Τράπεζες; Θα υποβάλ- λουν προτάσεις; Οι συστημικές Τράπεζες μέσα στο τρίμηνο θα πρέπει να δίνουν μια ανα- φορά; Θα γίνεται; Πως θα είναι; Θα ελέγχουν τα δάνεια; Ποια δάνεια; Τα επιτόκια των καταθέσεων;

Αυτά θα πρέπει να τα δείτε διότι εάν είναι κατ’ αυτό τον ασφυκτικό κλοιό τότε δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια η Τράπεζα.

Τελειώνοντας θεωρώ ότι δίνεται η ευκαιρία να αποδειχτεί ακόμη μια φορά ότι έχετε και οράματα αλλά και όνειρα γι’ αυτή την Τράπεζα, διότι της αξίζει το καλύτερο και έχει δυνα- τότητες. Συμβάλλοντας και εσείς με την δική σας στρατηγική και πολιτική η οποία θα εί- ναι προσαρμοσμένη στην σημερινή πραγματικότητα, αλλά και παράλληλα με την φιλική αντιμετώπισή σας προς τους εργαζόμενους των εργαζομένων δίνοντάς τους αυτά που δεν έδωσε η προηγούμενη Διοίκηση να πάει μπροστά και θα πετύχουμε γιατί είμαστε καταδι- κασμένοι να πετύχουμε.

Ευχαριστώ πολύ.

Ο πλειοψηφών σύμβουλος

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα