Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι στο Intranet της Γενικής Τράπεζας έχει αναρτηθεί η εγκύκλιος ως προς τα «Στεγαστικά Δάνεια Προσωπικού».

Ως εκ τούτου υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους συναδέλφους ότι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους έως την 14/2/2013.

Το Προεδρείο του ΣΥΓΤΕ

Δ. Καλόγηρος , Ι. Νικολαίδης, Χ. Τασσόπουλος, Τ. Μαλικούρης, Κ. Αλεξόπουλος

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα