Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Ο ΕΟΠΥΥ Λίστα Συνεχών Ερωτήσεων – Απαντήσεων

Ο ΕΟΠΥΥ
Λίστα Συνεχών Ερωτήσεων – Απαντήσεων

Στην προσπάθειά μας για πιο ουσιαστική πληροφόρηση για την λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, συγκεντρώσαμε μια λίστα συχνών ερωτήσεων των ασφαλισμένων.

Σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για όλα τα ζητήματα που παραμένουν κενά αφού επί της ουσίας δεν υπάρχει ουσιαστική αι  υπεύθυνη ενημέρωση από τον ΕΟΠΥΥ και τον φορέα του ΤΑΥΤΕΚΩ.

 • Εάν επιθυμώ επιπλέον πληροφορίες για τον ΕΟΠΥΥ ή θέλω να διατυπώσω παράπονα και καταγγελίες  για  παροχούς υγείας του Οργανισμού , που απευθύνομαι;

Απευθύνομαι στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ Κηφισίας 39 / ΤΚ 151-23 Μαρούσι, fax 2106871789

 • Ασφαλισμένος προσέρχεται στα φαρμακεία του Οργανισμού για να παραλάβει φάρμακο υψηλού κόστους. Θα καταβάλλει συμμετοχή;

Η χορήγηση φαρμάκων από τα Φαρμακεία  του Οργανισμού γίνεται χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου και χωρίς να απαιτείται θεώρηση (εκτός δύο μηνών)

 • Τι ποσότητα φαρμάκου δικαιούται να συνταγογραφήσει ο ιατρός ;

Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται μόνο οι ποσότητες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία 1 μηνός. Ειδικά για χρόνιες παθήσεις μπορεί να εκδίδεται από τους ιατρούς δίμηνη ή τρίμηνη επαναλαμβανόμενη συνταγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά στο ποσοστό συμμετοχής γ ια χορήγηση φαρμάκων;

Το γενικό ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών για φάρμακα ανέρχεται στο 25% της αξίας αυτών . Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες παθήσεων για τις οποίες προβλέπεται ποσοστό 10% και 0% και έχουν γνωστοποιηθεί στους γιατρούς.

 • Σε ποια έντυπα εκδίδουν οι ιατροί τις συνταγές;

Οι ιατροί είτε εκδίδουν ηλεκτρονικές συνταγές ή εάν είναι συμβεβλημένοι με το ΕΟΠΥΥ συνταγογραφούν στο συνταγολόγιο ενιαίου τύπου, εφόσον δεν είναι δυνατόν να συνταγογραφήσουν ηλεκτρονικά. Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφείται από ιατρό  της αντίστοιχης ειδικότητας. Η συνταγή των φαρμάκων μπορεί να εκτελεστεί εντός πέντε  εργάσιμων ημερών , αφού προηγουμένως  έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, όπου τούτο προβλέπεται.

 • Ο οργανισμός έχει δικά του φαρμακεία;

Ναι , τα οποία παρέχουν φάρμακα υψηλού κόστους. Οι θεράποντες ιατροί γνωρίζουν τα παρεχόμενα φάρμακα και κατευθύνουν τους ασφαλισμένους.

 • Τι ισχύει για τα φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα;

Κατ΄εξαίρεση δύναται να αναγνωρίζεται και να καταβάλλεται η αξία ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα γνωματεύουν επιτροπές του Ταμείου. Τα ανωτέρα φάρμακα παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή τα κρατικά νοσοκομεία.

 • Πότε παρέχονται τα φάρμακα;

Τα φάρμακα παρέχονται μόνο εφόσον κυκλοφορούν νόμιμα, υπάρχει έγκριση να χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή ανεξάρτητα από την ονομασία και τη μορφή και περιλαμβάνονται στον ενιαίο κατάλογο των συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων. Φάρμακα που ανήκουν στην αρνητική λίστα , όπως αυτή ισχύει κάθε φορά , δεν αποζημιώνονται.

 • Τι περιλαμβάνει η φαρμακευτική περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ;

Η φαρμακευτική περίθαλψη περιλαμβάνει τα αναγκαία φάρμακα,, σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμα υγειονομικά υλικά .

 • Σε τι θέση δικαιούμαι να νοσηλευθώ σε συμβεβλημένη κλινική;

Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τη νοσηλεία σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές σε τετράκλινο.

 • Που απευθύνομαι ύστερα;

Στις υπηρεσίες που απευθυνόμουν και πριν τις 31/12/11

 • Έχουν δικαίωμα αναγραφής αναρρωτικών αδειών οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί;

Ναι, στα προσωπικά τους συνταγολόγια ή στα αδειολόγια των Υγειονομικών δομών του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ). Αναμένονται σχετικές οδηγίες.

 • Που θα υποβάλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι για μετάβαση στο εξωτερικό;

Στο μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ οι ασφαλισμένοι θα απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των ταμείων, από τα οποία προέρχονται.

 • Εάν εξετασθώ σε μη συμβεβλημένο ιατρό και μου γράψει ορθοπεδικά βοηθήματα, γυαλιά , κλπ, αναγνωρίζεται η δαπάνη;

Όχι , δεν αναγνωρίζεται

 • Εάν εξετασθώ σε μη συμβεβλημένο ιατρό και μου συνταγογραφήσει φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις, την δαπάνη την αναγνωρίζει ο ΕΟΠΥΥ;

Μόνο εάν το φάρμακο και οι εξετάσεις έχουν συνταγογραφηθεί ηλεκτρονικά.

 • Εάν νοσηλευθώ σε μη συμβεβλημένη κλινική θα πάρων πίσω τα χρήματα που πλήρωσα;

Όχι δεν αποδίδεται δαπάνη νοσηλείας σε μη συμβεβλημένη  κλινική.

 • Ποιες είναι οι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές;

Οι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ www.eopyy.gov.gr

 • Σε ποιους ελεγκτές ιατρούς απευθύνομαι;

Όπου απευθυνόμουν έως σήμερα (ηλεκτρονικά παραπεμπτικά και συνταγές δεν απαιτούν θεώρηση) . Όλοι οι ελεγκτές των εντασσόμενων ταμείων ( ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ) μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους  τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ.

 • Που κλείνω ραντεβού για εξετάσεις σε Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ ή σε σχηματισμούς του ΕΣΥ;

Για να κλείσω ραντεβού για εξετάσεις
Α) σε μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ (14554, 14784, 14884, 14900)
Β) σε σχηματισμούς του ΕΣΥ 1535
Για ραντεβού με τα συμβεβλημένα διαγνωστικά εργαστήρια και συμβεβλημένους ιατρούς, ο δικαιούχος επικοινωνεί απ΄ευθείας με τα εργαστήρια ή τους συμβεβλημένους ιατρούς αντίστοιχα.

 • Στις παρακλινικές εξετάσεις υπάρχει συμμετοχή;

Όλες οι παρακλινικές εξετάσεις που προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ πραγματοποιούνται στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ
Χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου εντός των Μονάδων Υγείας του Οργανισμού (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) ή των σχηματισμών του ΕΣΥ.
Με 15% συμμετοχή του δικαιούχου σε συμβεβλημένα με τον Οργανισμό διαγνωστικά εργαστήρια.
Δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση στο δικαιούχο σε μη συμβεβλημένο διαγνωστικό εργαστήριο.

 • Ποιες είναι οι παροχές του ΕΟΠΥΥ για τα νέα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδί;

Στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ παρέχονται δωρεάν οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου όπως ορίζονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.  Σε ότι αφορά τον τοκετό καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό  βοήθημα 900ευρώ, 1200 ευρώ για δίδυμη κύηση και 1600 ευρώ για τρίδυμη κύηση, εφόσον δεν αποδίδεται ΚΕΝ.

 • Τι ισχύει για τον εμβολιασμό παιδιών και ενηλίκων;

Οι εμβολιασμοί των παιδιών και ενηλίκων του εγκεκριμένου Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού (Ε.Π.Ε.) παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ (ιατρική επίσκεψη και εμβόλιο) στους Σταθμούς Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβου (ΙΚΑ) και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες ιατρούς (σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασής τους). Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει ιδιώτη ιατρό μη συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και ο οποίος έχει δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τα εμβόλια  του Ε.Π.Ε συνταγογογραφούνται με 0% συμμετοχή του ασφαλισμένου, αλλά η ιατρική επίσκεψη και η διενέργεια του εμβολίου δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ.

 • Υπάρχει ωράριο στους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ;

Οι γιατροί ακολουθούν το ωράριο του ιατρείου τους.

 • Πού θεωρώ το βιβλιάριό μου;

Δεν χρειάζεται θεώρηση βιβλιαρίου.

 • Τι πρέπει να έχω μαζί μου κατά την επίσκεψή μου στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ;

Το ασφαλιστικό μου βιβλιάριο θεωρημένο για το τρέχον έτος.

 • Εάν επισκεφτώ συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ γιατρό θα πληρώσω επίσκεψη;

Οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ δεν δικαιούνται καμία επιπλέον αμοιβή από τους δικαιούχους, για τους πρώτους 50 ασθενείς που εξετάζουν κάθε εβδομάδα και για τους 200 το μήνα,.

 • Πως κλείνω ραντεβού σε γιατρό του ΕΟΠΥΥ;

Μέσω των αριθμών 14554, 14784, 14884, 14900 (για τις δομές του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ)
Με απευθείας  τηλεφωνική συνεννόηση με τον συμβεβλημένο ιατρό . Θα ενημερώνομαι υποχρεωτικά από αυτόν εκ των προτέρων για το εάν θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση (εάν έχει συμπληρώσει το πλαφόν ή πότε μπορεί να με δεχθεί)

 • Πως μπορώ να βρω την Λίστα των συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών (δ/νση , τηλέφωνο) ή την δ/νση του πλησιέστερου σε εμένα πολυιατρείου/ιατρείου του ΕΟΠΥΥ;

Η Λίστα των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr) στις ιστοσελίδες των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (www.ika.gr) , ΟΑΕΕ (www.oaee.gr) , ΟΠΑΔ (www.opad.gr) ΟΓΑ (www.oga.gr) καθώς και στην Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (www.e-syntagografisi.gr)
Η Διεύθυνση των πολυιατρείων – ιατρείων του ΕΟΠΥΥ ( πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μπορεί να βρεθεί από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ
( http/www.ika.gr/gr/infopages/contact/addresses/my.cfm)

 • Από ποιες ιατρικές υπηρεσίες εξυπηρετούνται οι δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ;

Οι δικαιούχοι εξυπηρετούνται από :
Συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς (http://www.eopyy.gov.gr/MedSupplier/Index)
Μη συμβεβλημένους αλλά πιστοποιημένους για συνταγογράφηση γιατρούς (μόνο για συνταγογράφηση φαρμάκων – εξετάσεων)
Πολυιατρεία και ιατρεία του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
Κέντρα Υγείας , Περιφερειακά και Αγροτικά Ιατρεία
Εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ

 • Υπάρχει Κανονισμός Παροχών;

Υπάρχει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)   ΦΕΚ 2456-3/11/2011 (ιστοσελίδες των ενταχθέντων ταμείων).
Γιατί έγινε;
Με την δημιουργία του ΕΟΠΥΥ επιδιώκεται να εξασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε ενιαίο σύστημα παροχής  υπηρεσιών υγείας, που έχει ως σκοπό την πρόληψη , διατήρηση, προσαγωγή, βελτίωση, αποκατάσταση και προστασία της υγείας των δικαιούχων, όπου και όποτε τις έχουν ανάγκη.

 • Τι είναι το ΕΟΠΥΥ;

Είναι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας , με φιλοδοξία να επαναφέρει τον ασφαλισμένο στο επίκεντρο των υπηρεσιών υγείας.

 • Πως αναγράφονται οι παρακλινικές εξετάσεις στον ΕΟΠΥΥ;

Οι παρακλινικές εξετάσεις στον ΕΟΠΥΥ αναγράφονται :
Σε ηλεκτρονικά παραπεμπτικά (δεν απαιτείται θεώρηση)
Σε χειρόγραφα παραπεμπτικά μόνο από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς (όταν δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα). Αναγράφονται στο μπλοκ παραπεμπτικών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ τις αναγράφει στο συνταγολόγιο του ιατρείου του. Θεωρούνται εντός δέκα (10) ημερών από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, και εκτελούνται εντός μηνός από την θεώρηση (απαιτείται θεώρηση σε ποσά άνω των 100 ευρώ).

 • Ποια είναι τα τηλέφωνα και η διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ από όπου μπορούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες;

Για πληροφορίες οι γιατροί μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα:
2106871770, 210-6871771,210-6871772. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ βρίσκεται στην Κηφισίας 39, ΤΚ. 151-23 Μαρούσι.

 • Εκτελούνται τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά μη συμβεβλημένων γιατρών;

Οι φαρμακοποιοί και τα διαγνωστικά εργαστήρια εκτελούν όλες τις ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές και παραπεμπτικά αντίστοιχα για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα από το αν έχουν εκδοθεί από συμβεβλημένους ή μη γιατρούς.

 • Οι μη συμβεβλημένοι μπορούν να γράφουν υγειονομικό υλικό;

Όχι από την στιγμή που οι μη συμβεβλημένοι έχουν το δικαίωμα μόνο ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δεν μπορούν να γράφουν υγειονομικό υλικό.

 • Μπορούν να δίνουν αναρρωτικές άδειες οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί;

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ίσχυε έως 31/12/2011 στους εντασσόμενους στον ΕΟΠΥΥ φορείς . Αναμένονται σχετικές οδηγίες.

 • Τι σφραγίδα χρησιμοποιούν οι γιατροί στη συνταγογράφηση ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ;

Έως ότου εκδοθούν σφραγίδες με το λογότυπο ΕΟΠΥΥ, οι γιατροί που έχουν δικαίωμα να συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΥ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις σφραγίδες των εντασσομένων ταμείων, νοσοκομείων κλπ ή την ιδιωτική τους σφραγίδα.

 • Που απευθύνονται για έγκριση φαρμάκων, εξετάσεων κλπ οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ;

Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ απευθύνονται όπου απευθυνόντουσαν έως τις 31/12/2011. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελεγκτής ιατρός στον υγειονομικό σχηματισμό που απευθυνόντουσαν, μπορούν να εξυπηρετηθούν από ελεγκτές ιατρούς όλων των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων.

 • Πόσα αντίγραφα εκτυπώνονται από την ηλεκτρονική συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων;

Για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων ισχύει ότι προβλέπεται από τις διατάξεις της Η.Σ. , Νόμος 3892, 4/11/2010 (1 αντίγραφο). Για την ηλεκτρονική αναγραφή εξετάσεων ισχύει ότι αναφέρεται στις οδηγίες του e-diagnosis (2 αντίγραφα)

 • Οι μη κοστολογημένες εξετάσεις αποζημιώνονται;

Όχι , οι μη κοστολογημένες εξετάσεις δεν αποζημιώνονται

 • Τα διαγνωστικά εργαστήρια δέχονται χειρόγραφα παραπεμπτικά από νοσοκομεία;

Όχι, δεν δέχονται χειρόγραφα παραπεμπτικά κρατικών νοσοκομείων και δεν αποζημιώνονται.

 • Πως γράφονται και πως αποζημιώνονται δαπάνες για λογοθεραπείες , εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες;

Οι δαπάνες για λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες, αποζημιώνονται στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 14 και 17 του ΕΚΠΥ. Οι ασφαλισμένοι απευθύνονται στα τμήματα των Ταμείων όπου απευθυνόντουσαν έως τις 31/12/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΥΓΤΕ


.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα