Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ. ΤΙΡΚΟ

Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή που αποστείλαμε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΤΕκ. Φ. Τιρκό εν όψει των εξελίξεων ως προς την πιθανή πώληση της Τράπεζάς μας στην Πειραιώς.

Αθήνα, 10/10/2012

Προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΤΕ

κ. Φ. Τιρκό

κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

σας έχουμε αποστείλει δύο επιστολές όπου στην μία αναφερόμαστε στην αποστολή από εσάς επιστολή μας στο Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Συμβούλιο, όπου ζητούσαμε την επίσκεψή μας στο Παρίσι για την παροχή αξιόπιστης και ασφαλούς ενημέρωσής μας σύμφωνα με το δικαίωμα ενημέρωσης και διαβούλευσης (οδηγία 2009/38ΕΚ) μετά τα σενάρια της πιθανής πώληση της Γενικής στην Πειραιώς.

Στην δε δεύτερη , ζητούσαμε να ορίσετε συνάντηση μαζί μας και με τους νόμιμους εκπροσώπους της ΟΤΟΕ , εκπληρώνοντας τις νόμιμες υποχρεώσεις σας απέναντί μας για πλήρη και αναλυτικότερη ενημέρωση που απορρέουν από το π.δ. 178/02 άρθρο 8 παρ. 1, αλλά και από την αντίστοιχη υποχρέωση που απορρέει και από τις προβλέψεις του π.δ. 240/2006 «περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων» σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14ΕΚ.

Επειδή τα θέματα αφορούν το μέλλον όλων των εργαζομένων στην Γενική Τράπεζα, για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας για την διασφάλιση των εισφορών για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας, για την διασφάλιση όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους , για την μονιμοποίηση των συναδέλφων , και επειδή έως και σήμερα καμία ενημέρωση δεν έχουμε από πλευράς σας , ζητούμε όπως προχωρήσετε στην εν λόγω συνάντηση.


.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα