Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΥΤΕΚΩ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 13336

Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2012

Προς την

Πρόεδρο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής

Κυρία Ευφροσύνη Κουσκουνά

Κυρία Πρόεδρε,

Με βάσει όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 17, του άρθρου 13, του Ν. 4052/1-3-12 και στις διατάξεις της παρ. 14, του άρθρου 44, του Νόμου 4075/11-4-12, η ΟΤΟΕ σας καταθέτει Αναλογιστική Μελέτη που αφορά στα Ταμεία Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ), με βάση την οποία ζητούμε την αυτοδίκαιη μετατροπή τους σε Τ.Ε.Α.

Την συνημμένη Αναλογιστική Μελέτη θα αναπροσαρμόσουμε σύμφωνα με τις υποδείξεις σας προκειμένου να έχει την έγκρισή σας.

Σύμφωνα με την Αναλογιστική Μελέτη, αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του Ενιαίου Ταμείου για τα επόμενα 40 έτη. Προτιθέμεθα, βάσει τακτικών ετήσιων Αναλογιστικών Μελετών, να προβαίνουμε στις αναγκαίες αλλαγές που θα διευρύνουν περαιτέρω τη βιωσιμότητα του Ταμείου.

Με την βεβαιότητα ότι θα ενεργήσετε άμεσα, δεδομένου, ότι, έχουμε δρομολογήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες που αφορούν την σύσταση του Ταμείου μας, περιμένουμε την απάντησή σας

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ     ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα