Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ 650.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52

Σύνταξη με χαμηλό όριο ηλικίας που ξεκινά από τα 52 μπορούν να κατοχυρώσουν χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ επιλέγοντας τις προϋποθέσεις του 2011 ή του 2012. Μάλιστα για πολλούς υπάρχουν κρυφά «μπόνους» που έχουν να κάνουν με την μείωση των ποινών πρόωρης εξόδου, την αποφυγή περικοπών λόγω Μνημονίου , καθώς και με την δυνατότητα απασχόλησης χωρίς αναστολή ή περιορισμό της σύνταξής τους.
Τις ευκαιρίες αυτές μπορούν να αξιοποιήσουν περίπου 650.000  «παλαιοί» μέχρι το 1992 – ασφαλισμένοι. Όσοι επιλέγουν την έξοδο με χαμηλά όρια ηλικίας μπορούν να βγουν κερδισμένοι με 3-1 κρυφά δώρα.

 1. Γλιτώνουν τις περικοπές του Μνημονίου που ισχύουν για συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ καθώς παίρνουν μειωμένη σύνταξη (κύρια ή επικουρική) που συνήθως είναι κάτω από 1.000 ευρώ.
 2. μπορούν εφόσον είναι κάτω από 65 ετών να εργαστούν ξανά και να ζητήσουν μετέπειτα νέο υπολογισμό της σύνταξής τους με επιπλέον χρόνο ασφάλισης , άρα και μεγαλύτερο ποσό.
 3. όσοι είναι άνω των 55 ετών μπορούν να ασκήσουν επίσης επάγγελμα ή εργασία, χωρίς να έχουν αναστολή σύνταξης. Επιπλέον αν το ποσό σύνταξης είναι μέχρι 990 ευρώ δεν υπόκεινται στις μειώσεις που  ισχύουν για τους συνταξιούχους που δηλώνουν ότι εργάζονται καθώς οι περιορισμοί αφορούν στο τμήμα σύνταξης που υπερβαίνει τα 990 ευρώ.

Το τέταρτο μπόνους έχει να κάνει με την ποινή εξόδου στην μειωμένη σύνταξη. Αυτή είναι 6% στο ποσό που φτάνει στο 30% εφόσον υπολείπονται 5 χρόνια από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη που ισχύει κάθε φορά. Όμως για χιλιάδες ασφαλισμένους ισχύει βάσει νόμου μικρότερη ποινή , καθώς η απόσταση στα όρια ηλικίας για πλήρη και μειωμένη σύνταξη  δεν είναι πάντα 5 έτη αλλά πέφτει ακόμα και στα  2  έτη ή και στον ένα χρόνο. Που σημαίνει ότι η ποινή εξόδου μπορεί να περιοριστεί από το 30% στο 6%

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μητέρα με ανήλικο τέκνο βγαίνει σε σύνταξη με προϋποθέσεις του 2011. Η έξοδος στα 52 αντί στα 57 για μητέρες που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις του 2011 (ανήλικο παιδί και 5.500 ημέρες) έχει ποινή 30%. Επειδή όμως το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι εξίσου χαμηλό (57) πολλές ασφαλισμένες μπορούν να επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν κοντά στην ηλικία αυτή , περιορίζοντας έτσι την ποινή εξόδου από το 30% στο 12% η 6%.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

Σύνταξη το 2014

Ημέρες ασφάλισης

Αποδοχές

Κύρια σύνταξη

4.500

1.250

477

5.500

1.500

605

6.100

1.650

667

7.500

1.800

810

10.500

2.800

1416

10.800

2.900

1420

 

 

 

 

 

 

 

Έτος συνταξιο
δότησης

Ημέρες ασφάλισης

Ημέρες ασφάλισης ως το 2010

Ημέρες ασφάλισης από 2011 έως τη συνταξ/τηση

Τμήμα σύνταξης έως το 2010 (ευρώ)

Τμήμα σύνταξης από 2011(ευρώ)

Αναλογία βασικής (360 ευρώ)

Σύνολο σύνταξης (ευρώ)*

2015

6100

4900

1200

442

37

70

527

2015

7500

6600

900

806

54

43

867

2015

9100

9000

1100

1196

74

44

1173

2017

11,100

9300

1800

1533

210

58

1357

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνταξη από 1ης /1/2015

*ποσά μετά τις μειώσεις και την κράτηση ασθένειας.

ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 1. Σύνταξη στα 52 για μητέρες.

Απαραίτητη προϋπόθεση να είχαν ανήλικο παιδί όταν συμπλήρωσαν τις 5.500 ημέρες ασφάλισης. Αναγνωρίζονται πλασματικά έτη για να συμπληρωθούν οι 5.500 ημέρες το 2011 και το 2012 και όχι για το 2010. ασφαλισμένη που είχε 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο παιδί παίρνει μειωμένη σύνταξη στα 52 και πλήρη στα 57. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ως πλασματικό το χρόνο λόγω τέκνων εφόσον συνταξιοδοτούνται ως μητέρες με ανήλικο παιδί.
Παράθυρο για σύνταξη και στα  50: σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ που δεν έχει τροποποιηθεί, όσες είχαν παιδί που έγινε 18 ετών χωρίς να έχουν 5.500 ημέρες μπορούν να ανατρέξουν μια 10ετία πριν από την ενηλικίωση και να προσθέσουν χρόνο ανεργίας ή και ασθενείας ώστε να συμπληρώσουν τις 5.500 ημέρες ενόσω το παιδί τους ήταν ακόμη ανήλικο. Η εγκύκλιος αυτή αφορά όσες συνταξιοδοτούνται με τις προϋποθέσεις του 2010, δηλαδή για σύνταξη στα 55 (πλήρη) ή στα 50 (μειωμένη)

Μητέρες ασφαλισμένες μέχρι το 1992

Κατοχύρωση ορίου ηλικίας με 5.500 ημ. ασφάλισης και ανήλικο

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Πλήρης

μειωμένη

Έως το 2010

55

50

2011

57

52

2012

60

55

2013-2014

67

62

 

 1. Σύνταξη στα 55 για γυναίκες στα βαρέα.

Οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και εργάζονται σε ειδικότητες που ανήκουν στον κανονισμό με τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα συνταξιοδοτούνται με ευνοϊκές προϋποθέσεις και κατοχυρώνουν το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνουν τις 4.500 ημέρες, εκ των οποίων οι 3.600 ημέρες στα βαρέα επαγγέλματα και από αυτά οι 1.000 ημέρες μέσα στα τελευταία 13 χρόνια.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που έχει 4.500 ένσημα έως το 2010, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα, κατοχυρώνει σύνταξη στα 55, ακόμη κι αν υποβάλει αίτηση μετά το 2013.           Με 4.500 ημέρες το 2012, εκ των οποίων οι 3.600 στα βαρέα , παίρνει σύνταξη όποτε γίνει 57 ετών.
Μπόνους παιδιών: Από το 2011 και μετά αναγνωρίζεται χρόνος παιδιών κατ΄ εξαίρεση για τις ασφαλισμένες στα βαρέα για να συμπληρωθούν οι 4.500 ημέρες ασφάλισης, εφόσον υπάρχουν οι 3.600 στα βαρέα. Η αναγνώριση δηλαδή αφορά στις 900 ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται από τις 3.600 μέχρι τις 4.500

 

Γυναίκες με 3.600 ημέρες βαρέα (ασφαλισμένες μέχρι το 1992)

Κατοχύρωση ορίου ηλικίας με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 3.600 στα βαρέα

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Έως το 2010

55

2011

56

2012

57

2013-2014

62

 

 1. Άνδρες – γυναίκες από τα 53 με βαρέα

Άνδρες – γυναίκες με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, βγαίνουν με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει τη χρονιά που συμπληρώνουν τις 10.500 ημέρες, εκ των οποίων οι 7.500 με «βαρέα» οποτεδήποτε.   Ασφαλισμένος , λοιπόν, που το 2010 έχει αυτές τις προϋποθέσεις δικαιούται πλήρη σύνταξη όταν κλείσει το 55ο έτος και μειωμένη στα 53. Με 10.500 ημέρες σύνολο το 2014, εκ των οποίων οι 7.500 στα βαρέα , βγαίνει σε σύνταξη όταν κλείσει τα 59 και 6 μήνες (για μειωμένη) ή σε ηλικία 61 ετών και 6 μήνες με πλήρη σύνταξη.

Άνδρες – γυναίκες με 7.500 στα βαρέα (ασφαλισμένοι πριν και μετά το 1992

Συνολικός χρόνος για σύνταξη: 10.500 ημέρες

Όριο συνταξιοδότησης

Πλήρης

μειωμένη

Έως το 2010

55

53

2011

55,9 μήνες

53,9

2012

56,6

54,6

2013

60,9

58,9

2014

61,6

59,6

2015

62

60

 

 1. Στα 55 γυναίκες με 10.000 ημέρες

Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν συμπληρώνουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης. Προσοχή όμως γιατί κατά την συνταξιοδότηση θα πρέπει να έχουν επιπλέον από 400 έως και 2.000 ημέρες. Για μειωμένη σύνταξη , απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης, κάθε έτος , την αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξη.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ασφαλισμένη που συμπλήρωσε τις 10.000 ημέρες ασφάλισης έως το 2010 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 55 ( μειωμένη) . Ασφαλισμένη που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες το 2012 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί μόλις γίνει 56 ετών και 6 μηνών με μειωμένη. Θα πρέπει όμως να έχει συνολικά 10.800 ημέρες και 100 ημέρες κάθε έτος από το 2009 έως το 2013 (500 συνολικά) από πραγματική εργασία. Για τις 100 συνυπολογίζεται και ο χρόνος από επιδοτούμενη ανεργία . Αν δεν έχει τις 100 ανά έτος θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη όταν κλείσει το 58ο έτος και 6 μήνες.

Γυναίκες με 10.000 ημέρες (ασφαλισμένες μέχρι το 1992)

Κατοχύρωση ορίου ηλικίας με  10.000 ημέρες ασφάλισης

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Σύνολο ημερών ασφάλισης για συνταξιοδότηση

 

Πλήρης

 

Μειωμένη

Έως το 2010

57

55

10.000

2011

58

56

10.400

2012

58,5

56,5

10.800

2013

 

62

60

 

12.000

2014

60,5

2015

61

2016

61,5

2017

Κατάργηση μειωμένης

 

 1. Στα 58 με 10.500 ημέρες

Άνδρες και γυναίκες που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ κατοχυρώνουν σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος που συμπληρώνουν τις 10.500 ημέρες ασφάλισης. Όσοι συμπλήρωσαν τις 10.500 ημέρες έως το 2010 στο ΙΚΑ ή και με διαδοχική στο ΙΚΑ κατοχυρώνουν σύνταξη μόλις κλείσουν το 58ο έτος της ηλικίας τους. Από το 2011 αυξάνεται συνολικός χρόνος ασφάλισης πέραν των 10.500 ημερών και κατά τη συνταξιοδότηση πρέπει να έχουν επιπλέον 300 έως 1.500 ημέρες. Έτσι ασφαλισμένος που συμπληρώνει 10.500 ημέρες το 2011 στο ΙΚΑ (χωρίς διαδοχική) μπορεί να υποβάλλει αίτηση για σύνταξη στα 58 αλλά θα πρέπει κατά την συνταξιοδότηση να έχει 10.500 ημέρες συνολικά. Όσοι και όσες συμπληρώνουν τις 10.500 ημέρες το 2012 κατοχυρώνουν την έξοδο για σύνταξη στα 59 αλλά με συνολικό χρόνο ασφάλισης 11.100 ημέρες κατά την συνταξιοδότηση. Με 10.500 ημέρες από το 2013 σύνταξη στα 62 με συνολικό χρόνο 12.000 ημερών ασφάλισης για όλους (παλαιούς και νέους μετά το 1993 ασφαλισμένους)
Διπλό μπόνους στα 58 με πλασματικά και προσαύξηση σύνταξης.
Από τα πλασματικά έτη ο στρατός για τους άνδρες και ο χρόνος ανεργίας για άνδρες και γυναίκες είναι οι μόνοι χρόνοι που μπορούν να αναγνωριστούν για να συμπληρωθούν οι 10.500 ημέρες το 2010 και να κατοχυρωθεί ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 58ο έτος.
Από το 2011 οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο από σπουδές, παιδιά, στρατό ανεργία , κενά ασφάλισης κλπ τόσο όσο χρειάζονται για να συμπληρωθούν οι 10.500 ημέρες αλλά και ο συνολικός χρόνος που πρέπει να έχουν κατά την συνταξιοδότηση (10.800 ‘η 11.100 ημέρες). Με τον τρόπο αυτό « κλειδώνουν» τα 58 ή τα 59 για σύνταξη και με προσαύξηση σύνταξης λόγω αναγνώρισης πλασματικού χρόνου πέραν των 10.500 ημερών.

Άνδρες – γυναίκες με 10.500 ημέρες
(ασφαλισμένοι πριν και μετά το 1993)

Κατοχύρωση ορίου ηλικίας με 10.500 ημέρες ασφάλισης

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Σύνολο ημερών ασφάλισης για συνταξιοδότηση

Έως το 2010

58

10.500

2011

58

10.800

2012

59

11.100

2013-2014

62

12.000

 

8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΙΚΑ: Τι ισχύει για τα πλασματικά έτη

Πλασματικούς χρόνους δύο και τριών ταχυτήτων μπορούν να αναγνωρίσουν οι ασφαλισμένοι για να κατοχυρώσουν τα χαμηλά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, αλλά και για να έχουν προσαύξησης στην σύνταξή τους.
Σύμφωνα με τις τελευταίες μεταβολές που έχουν επέλθει, για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου στο ΙΚΑ ισχύουν τα εξής:

 1. οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με τα κατώτατα όρια, (τουλάχιστον 4.500 ημέρες για γήρατος στα 62 ή στα 67) μπορούν αν αναγνωρίσουν μόνο χρόνο ανεργίας και ασθένειας (γυναίκες και άνδρες) και επιπλέον τη θητεία οι άνδρες. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται χρησιμοποιείται κυρίως για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (συμπλήρωση 4.500 ημερών).
 2. οι γυναίκες που συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2010 και κατοχυρώνουν πλήρη σύνταξη στα 60 μπορούν να αναγνωρίσουν μόνο χρόνο από ανεργία ή ασθένεια , που είναι και δωρεάν , για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.
 3. οι ασφαλισμένες που συμπληρώνουν το 55ο ή το 60ο έτος μετά την 1η/1/2011 και έχουν ήδη 3.600 ημέρες μπορούν να αναγνωρίσουν και χρόνο σπουδών , παιδιών , γονικής άδειας κλπ. για να συμπληρώσουν τις 4.500 ημέρες.
 4. γυναίκες με 3.600 ένσημα στα βαρέα που συνταξιοδοτούνται με προϋποθέσεις που ισχύουν από το 2011 και μετά αναγνωρίζουν κατ΄ εξαίρεση το χρόνο παιδιών. Η αναγνώριση αφορά τις 900 ημέρες – εκτός βαρέων – για να συμπληρωθούν οι 4.500 ημέρες. Για σύνταξη με προϋποθέσεις του 2010 αναγνωρίζεται χρόνος ανεργίας και ασθενείας.
 5. άνδρες που συνταξιοδοτούνται με 10.000 ημέρες μπορούν να αναγνωρίσουν μόνο θητεία, ανεργία και ασθένεια.
 6. μητέρες με ανήλικο δεν μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο λόγω παιδιών, παρά μόνο αν δεν συνταξιοδττηθούν με διατάξεις ανήλικου παιδιού.
 7. άνδρες και γυναίκες με 7.500 στα βαρέα αναγνωρίζουν ασθένεια, ανεργία και επιπλέον την θητεία οι άνδρες για σύνταξη με προϋποθέσεις του 2010, ενώ για σύνταξη με τα όρια ηλικίας από το 2011 και μετά αναγνωρίζονται χρόνος παιδιών, γονικής άδειας, σπουδών, κενό ασφάλισης κλπ. ΠΡΟΣΟΧΗ: η αναγνώριση αφορά μόνο στο χρόνο που υπολείπεται έως τις 10.500 ημέρες.
 8. άνδρες – γυναίκες που συνταξιοδοτούνται στα 58 αναγνωρίζουν ασθένεια , ανεργία και επιπλέον θητεία οι άνδρες για να συμπληρωθούν 10.500 ημέρες το 2010. Από το 2011 και μετά μπορούν να αναγνωρίσουν χρόνο παιδιών, σπουδών, γονική άδεια, κενά ασφάλισης, χρόνο απεργίας, ασθένεια και ανεργία (δωρεάν έως 300+300 ημέρες για κάθε αιτία) για να συμ0ληρώουν είτε τις 10.500 ημέρες είτε μέχρι τις 11.100 για να συνταξιοδοτηθούν στα 58 ή στα 59 και με προσαύξηση σύνταξης.

Πως τα πλασματικά ρίχνουν τα όρια ηλικίας.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αξιοποιήσουν πλασματικούς χρόνους για να συμπληρώσουν είτε τις 4.500 ημέρες για σύνταξη είτε τις 10.000 , 10.500, 10.800, 11.100, και 12.000 ημέρες ανάλογα με τις προϋποθέσεις του έτους που συνταξιοδοτούνται. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν το 2011 τουλάχιστον 3.600 ημέρες από πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση.
Οι  πλασματικοί χρόνοι αναγνωρίζονται με αναδρομικότητα ώστε ο ασφαλισμένος να συμπληρώσει το χρόνο ασφάλισης είτε του 2011 είτε του 2012 είτε του 2013 και να συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας που ισχύουν για τα έτη αυτά. Για σύνταξη με προϋποθέσεις του 2011 αναγνωρίζονται μέχρι 1.200 ημέρες , για το 2012 μέχρι 1.500, για το 2013 μέχρι 1.800 και από το 2014 και μετά μέχρι 2.100 μέρες.

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΣΤΑ 60 ΚΑΙ ΠΑΝΩ

 1. Γυναίκες με σύνταξη στα 60

Γυναίκες ασφαλισμένες πριν από το 1993 που συμπλήρωσαν το 55ο έτος με 4.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2010 κατοχυρώνουν την έξοδο με πλήρη στα 60. Από το 2011 και μετά η κατοχύρωση του ορίου ηλικίας ισχύει ξεχωριστά ανά περίπτωση. Και οι ασφαλισμένες συνταξιοδοτούνται  με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος που συμπληρώνουν είτε το 55ο της ηλικίας τους για μειωμένη είτε το 60ο έτος για πλήρη. Έτσι μια ασφαλισμένη που έκλεισε το 60ο έτος το 2011 κατοχυρώνει την έξοδο με πλήρη σύνταξη στα 61. Αν είχε κλείσει τα 55 το 2011 κατοχυρώνει μόνο μειωμένη σύνταξη όταν γίνει 56. επίσης, ασφαλισμένη που συμπλήρωσε το 55ο έτος της ηλικίας της το 2012 κατοχύρωσε την έξοδο με μειωμένη σύνταξη στα 57. Ενώ για πλήρη σύνταξη θα πρέπει να περιμένει το 67ο έτος , επειδή θα συμπληρώσει τα 60 μετά το 2013.
Α. Η παγίδα από τα 55 στα 62 ή στα 67: ασφαλισμένη που γίνεται 55 ετών το 2014 θα βγεί με μειωμένη  σύνταξη στα 62, δηλαδή με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνει το 55ο έτος εφόσον έχει και τις 4.500 ημέρες ασφάλισης. Για πλήρη σύνταξη η ασφαλισμένη που γίνεται 55 ετών το 2014 θα περιμένει να φτάσει στα 67. Φορτώνεται δηλαδή 7 χρόνια επάνω στο όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη και θα χρειαστεί να περιμένει 12 χρόνια για να πάρει πλήρη σύνταξη.
Β. Ρύθμιση – σωσίβιο για σύνταξη με ένσημα ανεργίας: στις προϋποθέσεις για σύνταξη, δηλαδή στις 100 ημέρες ανά έτος την τελευταία προ της συνταξιοδότησης 5ετία , συνυπολογίζεται και χρόνος ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι για μία από τις 5 χρονιές οι ασφαλισμένες μπορούν να συνυπολογίσουν για τις 100 ημέρες το χρόνο που επιδοτήθηκαν ως άνεργες. Η διάταξη ισχύει για σύνταξη και με τις προϋποθέσεις του 2010, αλλά και για προϋποθέσεις που ισχύουν από το 2011 και μετά. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που ήταν 55 ετών το 2010 και είχε 4.500 ημέρες με διαστήματα επιδοτούμενης ανεργίας μπορεί να συνυπολογίσει στις 100 ημέρες ανά έτος το χρόνο ανεργίας. Έτσι , θα κατοχυρώσει πλήρη σύνταξη στα 60 που δεν θα μπορούσε να το πετύχει σε καμία άλλη περίπτωση.

 

Γυναίκες ασφαλισμένες μέχρι το 1992 (σύνταξη με 4.500 ημέρες)

Προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Προϋποθέσεις για μειωμένη

Πλήρης

Μειωμένη

Συμπληρωμένο το 55ο έτος ως το 2010

60

55

Συμπληρωμένο το 55ο έτος ως το 2010

Συμπληρωμένο το 60ο έτος το 2011

61

56

Συμπληρωμένο το 55ο έτος το 2011

Συμπληρωμένο το 60ο έτος το 2012

62

57

Συμπληρωμένο το 55ο έτος το 2012

Συμπληρωμένο το 60ο έτος από 1/1/2013

67

62

Συμπληρωμένο το 55ο έτος από 1/1/2013

 1. Στα 60 για άνδρες με 10.000 ημέρες ασφάλισης

Οι άνδρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 στο ΙΚΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης. Για μειωμένη απαιτούνται 100 ημέρες, κάθε έτος, την αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης. Έτσι ένας ασφαλισμένος που συμπλήρωσε ως το 2010 τις 10.000 ημέρες βγαίνει με μειωμένη μόλις γίνει 60 ετών και με πλήρη μόλις κλείσει τα 62. Αν συμπληρώνει τις 10.000 μέρες το 2012 θα συνταξιοδοτηθεί στα 63,6 μήνες για πλήρη και στα 60 με μειωμένη.
Παράθυρο για έξοδο και στα 58: όσοι έχουν 9.500 ημέρες ως το 2011 συμφέρει να αναγνωρίσουν με πλασματικούς χρόνους 1.300 ημέρες ώστε να βγουν στην σύνταξη στα 58 με 10.800 ημέρες.

Άνδρες με 10.000 ημέρες (ασφαλισμένοι μέχρι το 1992)

Συνολικός χρόνος για σύνταξη: 10.000 ημέρες

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Πλήρης

μειωμένη

Έως το 2010

62

 

60

2011

63

2012

63,5

2013-2014

67

62

 1. Στα 62 για άνδρες με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Όσοι συμπλήρωσαν τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012 και είχαν κλείσει ταυτόχρονα το 60ο ή το 65ο έτος έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα. Όσοι είχαν ήδη 4.500 ημέρες ως το 2012 αλλά δεν ήταν 60 ή 65 ετών θα συνταξιοδοτηθούν με τα όρια ηλικίας που ισχύουν από το 2013 και μετά, δηλαδή στα 62 για μειωμένη σύνταξη ή στα 67 για πλήρη.
Πλασματικός χρόνος για τις 4.500 μέρες: για αυτή την κατηγορία οι μόνοι χρόνοι που αναγνωρίζονται είναι της ανεργίας (ή ασθενείας) χωρίς εξαγορά και η στρατιωτική θητεία κατόπιν εξαγοράς για να συμπληρωθούν οι 4.500 ημέρες. Για μειωμένη απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την 5ετία προ της συνταξιοδότησης. Σε αυτές συνυπολογίζεται και η ανεργία για το έτος που δεν συμπληρώνονται οι 100 ημέρες.

Άνδρες με 4.500 ημέρες (ασφαλισμένοι πριν η μετά το 1992)

4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο όριο ηλικίας

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Πλήρης

μειωμένη

Έως 2012

65

60

Από 1/1/2013

67

62

 

 1. Στα 62 για άνδρες με 3.600 στα βαρέα μετά το 2013

Οι άνδρες που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ένσημα εκ των οποίων 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα δεν έχουν κατοχύρωση ορίου ηλικίας – όπως οι γυναίκες – και βγαίνουν στην σύνταξη μόνο εφόσον συμπληρώνουν και την ηλικία συνταξιοδότησης, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.
Χωρίς κατοχύρωση: ασφαλισμένος που έχει το 2012 τις 4.500 ημέρες εκ των οποίων οι 3.600 στα βαρέα αλλά είναι 58 ετών , θα βγει στην σύνταξη όχι όταν κλείσει τα 60, αλλά με το όριο ηλικίας που ισχύει από το 2013, δηλαδή στο 62ο έτος. Φορτώνεται δηλαδή 2 επιπλέον έτη. Σημειωτέον ότι από τις 3.600 στα βαρέα, οι 1.000 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα 13 τελευταία χρόνια.

Άνδρες με 3.600 στα βαρέα (ασφαλισμένοι πριν από το 1993)

4.500 ημέρες ασφάλισης για σύνταξη και συμπληρωμένο όριο ηλικίας

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Έως το 2012

60

Από 1/1/2013

62

 1. Στα 60 για άνδρες – γυναίκες με βαρέα στους ΟΤΑ

Για την συνταξιοδότηση θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 4.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 3.600 σε υπηρεσίες υγιεινής – καθαριότητας των δήμων και από αυτές τις 1.000 τα 13 τελευταία χρόνια , ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει και την ηλικία συνταξιοδότησης.
Χωρίς κατοχύρωση: ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει 4.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012 (με 3.600 βαρέα) στην υπηρεσία καθαριότητας δήμου η περιφέρειας και είναι σήμερα 58 ετών , θα βγει στην σύνταξη στα 60. ασφαλισμένη , η οποία θα συμπληρώσει τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης στις ως άνω εργασίες μετά το 2013, θα δικαιωθεί σύνταξης επίσης στα 60. Αντίθετα , ασφαλισμένος ο οποίος είχε 4.500 (και 3600 στα βαρέα) ως το 2012 και ταυτόχρονα ήταν 58 ετών μπορεί να συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε γιατί το δικαίωμά του έχει θεμελιωθεί από το 2012.

Άνδρες – γυναίκες με 3.600 βαρέα στους ΟΤΑ και οικοδόμοι

4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο όριο ηλικίας

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Έως το 2012

58

Από 1/1/2013

60

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΑ 62 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1993

Για τους νέους από το 1993 και μετά ασφαλισμένους τα όρια ηλικίας είναι ενιαία σε όλα τα Ταμεία. Έτσι:
Για σύνταξη γήρατος απαιτούνται τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο όριο ηλικίας που είναι το 67ο έτος για πλήρη σύνταξη και το 62ο έτος για μειωμένη. Για την μειωμένη θα πρέπει να υπάρχουν συνολικά 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία προ του έτους συνταξιοδότησης 5ετία.
Για πλήρη σύνταξη στα 62 απαιτούνται 12.000 ημέρες ασφάλισης.
Για σύνταξη με βαρέα ένσημα το όριο ηλικίας είναι 62 για άνδρες και γυναίκες , ενώ για τους εργαζόμενους σε υπόγειες στοές (λιγνιτωρυχεία, μεταλλεία) το όριο ηλικίας για σύνταξη είναι 52 για μειωμένη και 57 για πλήρη.
Αδικία για τις μητέρες: η συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικο παιδί ουσιαστικά έχει καταργηθεί για τις νέες από το 1993 και μετά ασφαλισμένες καθώς θα πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα τρεις προϋποθέσεις κατά την συνταξιοδότηση: α) 6.000 ημέρες ασφάλισης, β) ανήλικο παιδί , γ) συμπληρωμένο όριο ηλικίας. Γυναίκα που ασφαλίστηκε μετά την 1/1/1993 και είναι σήμερα 55 ετών με 6.000 ημέρες ασφάλισης και με ανήλικο παιδί, δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου καθώς ο νόμος προβλέπει ότι θα πρέπει να είναι και 62 ετών για να πάρει έστω και μειωμένη. Αν ήταν ασφαλισμένη πριν από το 1993, θα έβγαινε στα 55 της στην σύνταξη καθώς θα επαρκούσαν οι δύο προϋποθέσεις (χρόνος ασφάλισης και ανήλικο τέκνο) για να κατοχυρώσει χαμηλό όριο ηλικίας. Η διάταξη αυτή αδικεί κατάφωρα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενες γυναίκες σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που είχαν την «ατυχία» να ασφαλιστούν μετά το 1993 χωρίς να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όμως ως μητέρες ανήλικου παιδιού παρά μόνο μετά τα 62! Για αυτό και επιβάλλεται να επανεξεταστεί.

 

 

Μητέρες ασφαλισμένες από 1/1/1993 και μετά

6.000 ημέρες ασφάλισης, ανήλικο παιδί, και συμπληρωμένο το όριο ηλικίας

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Πλήρης

μειωμένη

67

62

Άνδρες – γυναίκες ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και μετά με 4.500 – 12.000 ημέρες

4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το όριο ηλικίας

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Πλήρης σύνταξη

μειωμένη

67

62*

4.500 ημέρες εκ των οποίων 3.375 σε μεταλλεία λιγνιτωρυχεία

57

52

4.500 ημέρες εκ των οποίων 3.375 στα βαρέα

62

12.000 ημέρες ασφάλισης

62

* για μειωμένη απαιτούνται 750 ημέρες την τελευταία 5ετία προ του έτους συνταξιοδότησης

ΣΤΑ 67 ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ

Οι ασφαλισμένοι που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή από το Δημόσιο – εκτός από τους συνταξιούχους του ΟΓΑ – δικαιούνται , εφόσον ασφαλίστηκαν ως εργαζόμενοι συνταξιούχοι στο ΙΚΑ , δεύτερη σύνταξη στα 67. Απαίτηση να συμπληρώνουν 6.000 ημέρες ασφάλισης. Αν συμπληρώνουν 4.800 ημέρες , θα πάρουν την σύνταξη μειωμένη κατά 50%.

 

 

ΠΟΙΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
ΠΟΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΠΑΓΙΔΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΝΑΙ ΜΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΑ 4.500 ΕΝΣΗΜΑ ΤΟ 2010 (3.600ΒΑΕ) ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ 55 ΦΕΤΟΣ , ΤΟ 56Ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΤΟ 57Ο ΓΙΑ ΤΟ 2012

 

Η έκθεση του ΔΝΤ για την Ελληνική οικονομία, καθώς και οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος που εισηγήθηκε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών τον περασμένο μήνα και το οποίο ψηφίστηκε από την εθνική αντιπροσωπεία , προβλέπουν μείωση των δαπανών για συντάξεις κατά τα επόμενα χρόνια.
Αυτό σημαίνει ότι:
Α) οι εν λόγω περικοπές θα ισχύσουν από το 2015 και μετά
Β) δεν θα αφορούν μόνο τις επικουρικές συντάξεις , αφού αυτές περιορίζονται μόλις στο 14% της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης ( άρα πρέπει να εξαφανιστούν προκειμένου να επηρεάσουν κάπως σημαντικά την συνολική δαπάνη.
Γ) δεν προβλέπονται νέα ισοπεδωτικά μέτρα (καθολικό- ενιαίο κούρεμα των συντάξεων)
Τα ανώτερα δεδομένα παραπέμπουν σε παραμετρικές παρεμβάσεις. Δηλαδή , αλλαγές στα όρια ηλικίας και το ποσοστό αναπληρώσεις (τρόπος υπολογισμού της σύνταξης) καθώς και παρεμβάσεις επί συντάξεων , οι οποίες δεν αντικρίζονται σε καταβληθείσες εισφορές. Επ΄ αυτού ως παράδειγμα αναφέρονται οι συντάξεις του ΟΑΕΕ, κυρίως δε για τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΕΒΕ.
Αναλύοντας τα ανωτέρω δεδομένα, εντοπίζονται κίνδυνοι και υψηλά ρίσκα σε ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται προ των συμβατικών ορίων ηλικίας. Όπως αυτά τα όρια έχουν θεσπιστεί και είναι το 62ο έτος και μάλιστα με 40 έτη ασφάλισης ή το 67ο έτος με λιγότερα ένσημα.
Σε αυτό το περιβάλλον, όπως γίνεται κατανοητό, ελλοχεύει ο κίνδυνος ανατροπών στις κατηγορίες εκείνες των ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται:

 1. με ευνοϊκά όρια ως μητέρες (ΙΚΑ) ή γονείς (δημόσιο) με ανήλικα τέκνα.
 2. οι ασφαλισμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά.
 3. οι ένστολοι όλων των κλάδων.
 4. όσοι βγαίνουν με πρόωρη και μειωμένη σύνταξη

για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες , στην περίπτωση που αυξηθούν τα όρια ηλικίας, ενδέχεται να προβλεφθούν στάδια συνταξιοδοτικής ωρίμανσης, δηλαδή να μην αυξηθούν εφάπαξ τα όρια και ανέλθουν στα σημερινά επίπεδα.

Ωστόσο, η καταγεγραμμένη εμπειρία από το πρόσφατο παρελθόν δεν συνηγορεί υπέρ αυτής της άποψης. Τον Νοέμβριο του 2012 αποφασίστηκε ότι σε λιγότερο από ενάμιση μήνα, από την 1/1/2013 δηλαδή , όλα τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας να αυξηθούν κατά δύο έως 5 έτη. Εφάπαξ, χωρίς σταδιακή προσέγγιση, χωρίς να γίνουν σεβαστά τα ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, χωρίς περίοδο προσαρμογής. Κάτι ανάλογο δεν αποκλείεται και στην παρούσα συγκυρία, στο βαθμό που οι πολιτικές εξελίξεις το επιτρέψουν και οι δανειστές εμείνουν στην ίδια αδιέξοδη πολιτική περιοριστικών και αντιαναπτυξιακών πολιτικών.
Ποιοι όμως είναι εκείνοι που κινδυνεύουν να βιώσουν μία απρόβλεπτη ανατροπή σε βάρος των συνταξιοδοτικού και  οικογενειακού τους προγραμματισμού; Για να έχετε μια σαφή εικόνα για τους μελλοντικούς κινδύνους και αναλόγως να δράσετε έχουμε ετοιμάσει έναν αναλυτικό κατάλογο με τους ασφαλισμένους που έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν κινδυνεύουν ανεξαρτήτως των σχέ—————————————————————————————————- όλων εκείνων που θεωρούσαν δεδομένο το (μελλοντικό) ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης. Πλην, εις μάτην.

Θεμελιωμένο και κατοχυρωμένο δικαίωμα
Ακλόνητο στις προσδοκίες τους για πρόωρη έξοδο από την εργασία και τη λήψη της σύνταξης θα πρέπει να θεωρούνται όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και με βάσει την εγκύκλιο Φ. 800000/οικ/27040/1798 του υπουργείου Εργασίας του Νοεμβρίου του 2012, «θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα υφίσταται , όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται) που απαιτούνται για την συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος. Κατοχυρωμένο δικαίωμα είναι η δυνατότητα των ασφαλισμένων να συνταξιοδοτηθούν (δηλαδή να κλειδώσουν) με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας. Και ως γνωστόν, η Ελληνική έννομος τάξης δέχεται μόνο τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Όχι τα κατοχυρωμένα. Τα οποία ανετράπησαν το 2012 και δεν αμφισβητήθηκαν δικαστικά.
Κατά συνέπεια:

 1. θεμελίωσαν: οι μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ (ακόμη και οι ασφαλισμένες των ειδικών ταμείων ΔΕΚΟ και τραπεζών οι οποίες δεν έχουν 25ετία και , αναγκαστικά , ακολουθούν τις διατάξεις του ΙΚΑ) που είχαν ανήλικο τα έτη 2010-12 και 5.500 ένσημα (6.000 οι ασφαλισμένες μετά την 1/1/1993) μαζί με τα πλασματικά (μόνο από 200 ένσημα για ασθένεια και επιδοτούμενη ανεργία κατά την προηγηθείσα 10ετία το 2010, 1.200 πλασματικά το 2011 και 1.500 ένσημα το 2012). Αλλά , όχι πλασματικά από τα παιδιά τους. Και οι οποίες σήμερα είναι αντιστοίχως 50 ετών (για ανήλικο και 5.500 το 2010), 52 ετών (2011) ή 55 ετών (2012). Για αυτές δεν υπάρχει πρόβλημα. μπορεί να μη συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη, καθώς θα απαιτούνται το 55ο έτος (για θεμελίωση το 2010) το 57ο το 2011 και το 60ο το 2012, αλλά τουλάχιστον , μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανά πάσα στιγμή.

Έστω με πέναλτι πρόωρης εξόδου έως και 30% (6% για κάθε έτος πρόωρης συνταξιοδότησης). Αυτές οι ασφαλισμένες (μητέρες με ανήλικο) έχουν θεμελιώσει σύμφωνα με την νεώτερη εκδοχή που υιοθέτησε με μια απλή εγκύκλιο το Υπουργείο Εργασίας το 2012.
Κινδυνεύουν: οι ασφαλισμένες που ναι μεν είχαν 5.500 ένσημα (6.000 οι νεώτερες) την περίοδο 2010-12, αλλά δεν έχουν σήμερα ή μέχρι τέλους του έτους (σ.σ. δεδομένου ότι οι όποιες αλλαγές αναμένεται να ισχύσουν από 1/1/2015) την αντίστοιχη ηλικία. Δηλαδή , όποια μητέρα είχε τα αναγκαία ένσημα και ανήλικο το 2010 αλλά σήμερα είναι κάτω των 50 ετών, όποια είχε κατοχυρώσει το 2011 και είναι γεννηθείσα μετά το 1962, όποια είχε τις προϋποθέσεις του 2012 αλλά έχει γεννηθεί το 1960 (ή αργότερα)

 1. θεμελίωσαν: οι ασφαλισμένοι τα βαρέα και ανθυγιεινά που έχουν 10.500 ένσημα από το 2010 και μετά, συμπεριλαμβανομένων και 7.500 ΒΑΕ. (Εννοείται ότι τα μη ΒΑΕ ένσημα μπορούν να συμπληρωθούν και με πλασματικά για τα έτη 2011 και μετά. Μάλιστα φέτος οι εργαζόμενοι στα βαρέα έχουν δικαίωμα αναγνώρισης  έως και 2100 πλασματικών ενσήμων). Με 10.500 ένσημα το 2010 (7.500 ΒΑΕ) συνταξιοδοτείται με μειωμένη όποιος μέχρι τέλος του έτους κλείνει τα 53 έτη (στα 55 με πλήρη). Το πέναλτι πρόωρης , αλλά σωτήριας εξόδου αφού θα αποφύγει τυχόν νέες επιβαρύνσεις είναι 12% (6% για κάθε έτος πρόωρης εξόδου από το συμβατικό όριο). Με τα ίδια ένσημα το 2011 ο ασφαλισμένος την γλιτώνει έχοντας κλείσει το 53ο και 9 μήνες (55 και 9), το 2012 το 54ο και 6 μήνες (56 και 6), το 2013 το 58ο και 9 μήνες (56 και 9) και όποιοι έχουν συμπληρώσει αυτό το όριο των ενσήμων φέτος συνταξοδοτείται εφόσον κλείνει το 59ο και 6 μήνες (61 και 6) εντός του 2014.

Κινδυνεύουν όλοι οι άλλοι ασφαλισμένοι στα ΒΑΕ οι οποίοι κατά τα προηγούμενα χρόνια είχαν κατοχυρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης αλλά δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει το ηλικιακό όριο. Για παράδειγμα όσοι είχαν τα 10.500 ένσημα το 2010 αλλά έχουν γεννηθεί μετά το 1961, όσοι συμπλήρωσαν τα ένσημα το 2011 αλλά δεν είναι 53 και 9 μηνών , όσοι κατοχύρωσαν το 2012 αλλά δεν συμπληρώνουν το 54ο και 6 μήνες τέλη του 2014, όσοι συμπλήρωσαν το 2013 αλλά δεν έχουν την ηλικία των 58 και 9 μηνών και τέλος όσοι συμπληρώνουν φέτος 10.500 ένσημα αλλά δεν είναι 59 και 6 μήνες. Δηλαδή γεννήθηκαν μετά το δεύτερο εξάμηνο του 1955.
Θεμελίωσαν: οι γυναίκες στα Βαρέα (3.600 ΒΑΕ και 4.500 στο σύνολο , ακόμη και με πλασματικά) που είχαν τα ανωτέρω ένσημα το 2010 και σήμερα είναι 55 ετών. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως όπως και για τους άνδρες με 10.500 εκ των οποίων τα 7.500 ΒΑΕ της προηγούμενης περίπτωσης και προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη , θα έχουν 1.000 ένσημα τα 13 τελευταία χρόνια προ της αίτησης συνταξιοδότησης. Με τις ίδιες προϋποθέσεις το 2011 βγαίνουν στην σύνταξη εάν μέχρι τέλους του έτους συμπληρώνουν το 56ο έτος και με την κατοχύρωση του 2012 εάν φέτος συμπληρώνουν το 57ο έτος.
Κινδυνεύουν: οι ασφαλισμένες εκείνες που ναι μεν είχαν το 4.500 ένσημα το 2010 (3.600 ΒΑΕ) αλλά δεν συμπληρώνουν το 55ο φέτος , το 56ο έτος της ηλικίας για όσες συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις το 2011 και το 57ο για το 2012.
Θεμελίωσαν: οι γυναίκες που το 2010 είχαν στο ΙΚΑ 10.000 ένσημα και εντός του έτους γίνουν 55 ετών. Προϋπόθεση για μειωμένη σύνταξη (εκτός των περιπτώσεων των μητέρων με ανήλικο) είναι η συμπλήρωση 500 ενσήμων την τελευταία προ της συνταξιοδοτήσεων, πενταετία και από 100 ένσημα το χρόνο. Για να πάρει πλήρη πρέπει να φτάσει τα 57. Το 2011 με 10.000 ένσημα και έως 1.200 πλασματικά μπορεί μια γυναίκα να συνταξιοδοτηθεί φέτος εάν κλείνει το 56ο έτος (58 για πλήρη). Με την προϋπόθεση ότι θα εμφανίσει 10.400 ένσημα. Το 2012 απαιτείται η ηλικία των 56 ετών και 6 μηνών (58 και 6) αλλά και 10.800 ένσημα στο σύνολο (έως 1.500 πλασματικά). Με την συμπλήρωση 10.000 ενσήμων το 2013 μια γυναίκα συνταξιοδοτείται φέτος εάν συμπληρώνει το 60ο έτος (62 για πλήρη) και με τη συμπλήρωση 10.000 ενσήμων βγαίνει φέτος μέχρι τέλος του 2014 εάν γίνει 60 ετών και 6 μηνών.(62)
Οι άνδρες με τα ίδια ένσημα βγαίνουν στο 60ο έτος με μειωμένη (62ο για πλήρη) εφόσον συμπλήρωσαν τα 10.000 ένσημα την περίοδο 2010-2012. απλώς για το 2011 θα πρέπει να παρουσιάσουν φέτος 10.400 ένσημα και για κατοχύρωση του 2012 τα ένσημα ανεβαίνουν στο 10.800. από το 2013 και μετά η μειωμένη σύνταξη δίνεται στο 62ο έτος της ηλικίας.
Κινδυνεύουν: οι άνδρες που είναι γεννηθένντες μετά το 1954 εν γένει και οι γυναίκες που ναι μεν είχαν 10.000 ένσημα το 2010 αλλά ακόμη δεν έγιναν 55 ετών , κατοχύρωσαν το 2011, αλλά δεν συμπληρώνουν το 56ο μέχρι τέλους 2014, το 2012 είχαν τις προϋποθέσεις αλλά δεν είναι 56 ετών και 6 μηνών, για το 2013 δε συμπληρώνουν το 60ο και φέτος όποια γυναίκα έχει 12.000 (2.100 πλασματικά) μπορεί , κατ΄ εξαίρεση να συνταξιοδοτηθεί εάν συμπληρώνει μέχρι τον       Δεκέμβριο το 60ο έτος και 6 μήνες.
Θεμελιώνουν: κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση στο δημόσιο τομέα και τα ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών. Και αυτό γιατί εδώ η θεμελίωση συνεχίζεται να ισχύει με την συμπλήρωση της 25ετίας . Βεβαίως , τίποτε δεν αποκλείεται και μια νεότερη εγκύκλιο (ή, πολύ περισσότερο, με έναν νόμο) να ανατραπεί αυτή η βεβαιότητα. Ωστόσο , η περίφημος εγκύκλιος του 2012 η οποία ανάτρεψε τις αντίστοιχες βεβαιότητες δεκαετιών στον ιδιωτικό τομέα δεν κάνει καμία νύξη για το δημόσιο. Ίσως λόγων αναρμοδιότητας υποστηρίζουν οι πλέον καχύποπτοι, στο βαθμό που υπεύθυνο για τις συνταξιοδοτήσεις των δημοσίων υπαλλήλων δεν είναι το υπουργείο εργασίας γίνονται απ΄ ευθείας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Κατά συνέπεια , οι γυναίκες που είχαν 25ετία το 2010 και ανήλικα την ίδια χρονιά μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με την συμπλήρωση του 50ου έτος, οι γονείς με ανήλικο το 2011 και 25ετία (συμπεριλαμβανομένων και των πλασματικών , ακόμα και από τα τέκνα, εν αντιθέσει με το ΙΚΑ) βγαίνουν όποτε συμπληρώσουν το 52ο έτος και με ανήλικο το 2012 στο 55ο. Οι ασφαλισμένες του δημοσίου που είχαν τρία τέκνα το 2011 και 20 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας , με 20 έτη το 2011 γυναίκες και άνδρες στο 52ο αλλά 21 έτη κατά την «έξοδο» και με 20 έτη και 3 παιδιά το 2012 στο 55ο.
Οι ασφαλισμένες του Δημοσίου που είχαν 25ετία το 2010 συνταξιοδοτούνται με μειωμένη (μείον 1/247 για κάθε μήνα ή 4,5% για κάθε χρόνου προ του 60ο έτους) στο 55ο έτος, με θεμελίωση (25ετία) το 2011 γυναίκες και άνδρες συνταξιοδοτούνται στο 56ο (μείον 1/200 για κάθε μήνα πρόωρης εξόδου ή 6% κάθε χρόνο) και με 25ετία το 2012 στο 58ο έτος.
Επίσης, δεν ανατρέπονται ως φαίνεται, τα όρια σε (πρώην) ΔΕΚΟ, τράπεζες και δημόσιο οι προβλέψεις για έξοδο με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας για τους ασφαλισμένους προ του 1983 και η συνταξιοδότηση με 37 έτη χωρίς όριο ηλικίας ανεξαρτήτως έτος πρώτης ασφάλισης.
Να σημειωθεί ότι οι άνδρες ασφαλισμένοι στα ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών δεν δικαιούνται σύνταξης ως γονείς ανηλίκων τέκνων κάτι που ισχύει αποκλειστικά για το δημόσιο και μόνο για την διετία 2011-12.
Εν προκειμένου και με βάσει τα ισχύοντα, δεν κινδυνεύει κανείς στο δημόσιο και τις ΔΕΚΟ. Πάντα με το δεδομένο ότι όσοι δεν είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2012(μαζί με τα πλασματικά) θα συνταξιοδοτηθεί στο 62ο και , μάλιστα, με 40 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 28 πραγματικά και έως 12 πλασματικά (7 συνήθη πλασματικά από γονικές άδειες, πτυχίο, στρατό, κλπ. και έως 5 από τα παιδιά – αφορούν σε τρία τέκνα.

ΠΟΙΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

 

 

 

ΈΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ*

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΙΚΑ- Μητέρες με ανήλικο

5.500
(6.000 για μετά το 1992)

1964

1962

1959

 

 

 

ΙΚΑ- Γυναίκες

10.000

1959

1958

Α΄εξάμηνο
1958

1954

Α΄εξάμηνο

 

Γυναίκες  ΒΑΕ

4.500

1959

1958

1957

 

1954

 

Άνδρες ΒΑΕ

10.500
(7.500 ΒΑΕ)

1961

Α΄τρίμηνο
1961

Α΄εξάμηνο
1958

Α΄τρίμηνο
1956

Α΄εξάμηνο
1955

1954

Δημόσιο- Μητέρες γονείς με ανήλικο

25ετία

1964

1962**

1959**

 

 

 

Δημόσιο – μειωμένη

25ετία

1959

1958**

1954**

 

 

 

* αφορά χρονολογία γέννησης ασφαλισμένου και έχουν θεμελιώσει όσοι γεννήθηκαν αυτή την ημερομηνία ή παλαιότερα.
** αφορά γυναίκες και άνδρες ασφαλισμένους του δημοσίου.

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα