Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ SOCIETE GENERALE

 

Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή που αποστείλαμε στο Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Συμβούλιο της Societe Generale ως προς το θέμα της πιθανής πώλησης της Τράπεζας στην Πειραιώς .

Αθήνα, 27/9/2012

Προς: το Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Συμβούλιο της

Société Générale

Κύριοι,

Κατά το τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά από την πρόσφατη σχετική εγκύκλιο – ενημέρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Γενικής Τράπεζας κ. François Turcot, έχει αναπτυχθεί έντονη φημολογία αναφορικά με πιθανή πώληση της Γενικής Τράπεζας, μέλους του Ομίλου Société Générale, στην Τράπεζα Πειραιώς. Όπως αντιλαμβάνεστε, η σχετική συζήτηση έχει ήδη ευνοήσει την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία πληροφοριών, φημών και σεναρίων αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες που θα έχει μία τέτοια πώληση τόσο στην επιχειρηματική προοπτική της Τράπεζας, όσο ιδίως και στις εργασιακές και ασφαλιστικές σχέσεις, ακόμη και στην ίδια την απασχόληση.

Υπό τα δεδομένα αυτά, ο Σύλλογός μας, έχοντας την ευθύνη της παροχής αξιόπιστης και ασφαλούς ενημέρωσης στους εργαζόμενους της Τράπεζας, αλλά και επιφορτισμένος με τη διαρκή μέριμνα για την προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και της απασχόλησης, δεν σκοπεύει να περιοριστεί σε ρόλο σχολιαστή της σχετικής φιλολογίας, αλλά προτίθεται να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που του παρέχει το εθνικό και το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για το δικαίωμα ενημέρωσης και διαβούλευσης (Οδηγία 2009/38/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 4025/2012 ά. 49 επ).

Στο πλαίσιο αυτό και επειδή οι επιπτώσεις σημαντικών οργανωτικών μεταβολών, συγχωνεύσεων και κάθε μορφής τροποποιήσεων στη δομή των επιχειρήσεων του Ομίλου προσλαμβάνουν πάντοτε υπερεθνικές διαστάσεις και αποτελούν συνεπώς, κατεξοχήν αντικείμενο του δικαιώματος ενημέρωσης και διαβούλευσης των ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων, το δικαίωμα δε αυτό θα πρέπει να ασκείται στον κατάλληλο χρόνο, ώστε να μπορούν εγκαίρως οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων να διατυπώνουν γνώμη, θεωρούμε αναγκαία την εξέταση του ζητήματος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού επιχειρησιακό Συμβουλίου του Ομίλου.

Για το λόγο αυτό ζητάμε, όπως προβείτε το συντομότερο δυνατόν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το Ευρωπαϊκό επιχειρησιακό Συμβούλιο να επιληφθεί του εν λόγω ζητήματος. Στο πλαίσιο δε αυτό και προκειμένου να ασκηθεί αποτελεσματικά το δικαίωμα για ενημέρωση και διαβούλευση, ζητούμε να εκπροσωπηθεί και ο Σύλλογός μας στο Ευρωπαϊκό επιχειρησιακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της ιδρυτικής του συμφωνίας και της Οδηγίας 2009/38/ΕΚ.

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα