Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΤΕ 2013

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΤΕ 2013

ΕΣΟΔΑ

  • ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 265.000
    ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7.000
  • ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 272.000

ΕΞΟΔΑ

  • ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 90.000
  • ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 12.000
  • ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 21.000
  • ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 12.000
  • ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 100.000
  • ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 235.000

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα