Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

 

Αθήνα, 4.10.2012

Προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της

Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος

κ. Φ. Τιρκό

κύριε διευθύνοντα σύμβουλε,

Όπως γνωρίζετε στη συνάντησή που πραγματοποιήσαμε την 3/9/2012 τα μέλη του Δ.Σ του ΣΥΓΤΕ με την συμμετοχή του Προέδρου της ΟΤΟΕ κ. Κούκο Σταύρο και Γενικό Γραμματέα της ΟΤΟΕ κ. Μυλωνόπουλο Αχιλλέα, μαζί σας, ζητήσαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με το μέλλον αυτής, με αφορμή τα σενάρια που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, περί πρόθεσης της μητρικής εταιρείας Sosiete General, να προβεί σε πώληση της τράπεζας. Δηλώνοντας αδυναμία να μας παράσχετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα της πώλησης, επιφυλαχτήκατε να μας κρατάτε ενήμερους για τις εξελίξεις που σχετίζονται με το μέλλον της Τράπεζας και κατ’ επέκταση και του προσωπικού.

Ήδη όμως τα δημοσιεύματα στον τύπο έχουν γίνει πιο συχνά, οι δε ειδήσεις για σενάρια πώλησης της τράπεζας εμφανίζουν σχεδόν βέβαιη και τη μεταβολή του ιδιοκτήτη της εταιρείας, ενώ γίνεται πλέον λόγος για διεξαγωγή κρίσιμων διαπραγματεύσεων με την Τράπεζα Πειραιώς.

Ήδη από την πρώτη συνάντησή μας σας επισημάναμε τον αντίκτυπο που έχουν τα δημοσιεύματα και οι ειδήσεις αυτές στο σύνολο των εργαζομένων της τράπεζας, στους οποίους προκαλεί έντονη και δικαιολογημένη ανησυχία η αβεβαιότητα και ανασφάλεια που σηματοδοτεί για το εργασιακό τους μέλλον τα σενάριο για μεταβίβαση της Τράπεζας. Αυτή η αγωνία και ανησυχία έχει κορυφωθεί μετά τα τελευταία δημοσιεύματα, αφού όλα δείχνουν πως τα σχέδια περί μεταβίβασης της τράπεζας δρομολογούνται με ταχύ ρυθμό.

Υπό την ασφυκτική πίεση των εξελίξεων αυτών, της επιτακτικής απαίτησης αλλά και του εκ του νόμου απορρέοντος δικαιώματος του συνόλου των 1500 εργαζομένων της τράπεζας να ενημερωθούν έγκαιρα και έγκυρα αφενός για το μέλλον αυτής αφετέρου για το εργασιακό τους μέλλον, σας καλούμε, στο πλαίσιο πραγμάτωσης του καταστατικού και συνταγματικού μας σκοπού για προώθηση και διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων και μελών μας, να ορίσετε άμεσα συνάντηση μαζί μας.

Πρόκειται για νόμιμη άσκηση δικαιώματος και αντίστοιχη δική σας υποχρέωση που απορρέει απευθείας από το π.δ 178/02, στο οποίο προβλέπονται «μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης, επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων», στο άρθρο 8 παρ. 1 του οποίου ορίζονται τα εξής:

«1. Ο μεταβιβάζων και ο διάδοχος υποχρεούνται να πληροφορούν τους εκπροσώπους των εργαζομένων τους, που θίγονται από μία μεταβίβαση, για τα ακόλουθα σημεία:

α) την ημερομηνία ή την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης,

β) τους λόγους της μεταβίβασης,

γ) τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζόμενους από τη μεταβίβαση,

δ) τα προβλεπόμενα μέτρα όσον αφορά τους εργαζόμενους.

Ο μεταβιβάζων υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του, εγκαίρως, πριν από την πραγματοποίηση της μεταβίβασης.

Ο διάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του, εγκαίρως, και οπωσδήποτε πριν οι εργαζόμενοί του θιγούν άμεσα από τη μεταβίβαση, ως προς τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας τους.»

Περαιτέρω αντίστοιχη υποχρέωση απορρέει και από τις προβλέψεις του π.δ 240/2006 «περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων», σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ.

Με γνώμονα την ανωτέρω ειδικά προβλεπόμενη στο νόμο υποχρέωσή σας για παροχή πληροφοριών σχετικά με το γεγονός, τους όρους και τις συνθήκες της μεταβίβασης αλλά και την αντίστοιχη Συνταγματική και καταστατική υποχρέωση του Συλλόγου μας για προστασία, διασφάλιση και εγγύηση των συμφερόντων των εργαζομένων και μελών μας, σας ζητάμε να μας ενημερώσετε για τις εξελίξεις που πραγματοποιούνται στην τράπεζα και που επηρεάζουν άμεσα το εργασιακό καθεστώς και το μέλλον των εκατοντάδων εργαζομένων.

Για το λόγο αυτό σας καλούμε να ορίσετε συνάντηση μαζί μας και να εκπληρώσετε άμεσα τις νόμιμες υποχρεώσεις σας όπου σε αυτή θα συμμετάσχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ.

Διαφορετικά

Σας δηλώνουμε ότι θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα και δικαιώματα των εργαζομένων.

Κοινοποίηση:

Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Συμβούλιο της Societe Generale

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.)

Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.)

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α.)

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα