Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ.Σ.ΛΕΚΚΑΚΟ

Σας παραθέτω αυτούσια την επιστολή που απέστειλα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου Πειραιώς κ. Σ. Λεκκάκο για βασικά και καίρια σημεία που αφορούν τους υπαλλήλους της Γενικής Τράπεζας, ζητώντας την άμεση επίλυσή τους.

Αθήνα, 29/11/2012

Προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου Πειραιώς

κ. Σταύρο Λεκκάκο

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Όπως έχουμε πληροφορηθεί , εντός των προσεχών ημερών θα υπογραφεί η οριστική διαδικασία της πώλησης της Γενικής Τράπεζας στον όμιλο της Πειραιώς.

Ως Πρόεδρος του Συλλόγου επισημαίνω δύο βασικά και καίρια σημεία για τα οποία είστε ήδη ενημερωμένος κατά την συνάντησή μας με την συμμετοχή της ΟΤΟΕ και συγκεκριμένα:

1. να μονιμοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι ανεξάρτητα της διάρκειας της σύμβασής τους, να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό οι συνάδελφοι που προσλήφθηκαν τώρα τελευταία στην Αθήνα και στην Επαρχία, και παράλληλα υπάρχουν και συνάδελφοι, οι οποίοι εργάζονται στην Τράπεζα και προσφέρουν τις εργασίες τους, προερχόμενοι από την Geniki Finance. Και αυτοί οι συνάδελφοι πρέπει να ενταχθούν στο προσωπικό της Τράπεζας, ώστε να αισθάνονται ασφαλείς για το εργασιακό τους μέλλον.

2. με την λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Groupama για τις παροχές υγείας, που λήγει 31/12/2012, ζητούμε την άμεση ένταξη των ασφαλισμένων μας στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο των υπαλλήλων του ομίλου Πειραιώς. Δεν πρέπει να αφεθούν οι υπάλληλοι της Γενικής Τράπεζας χωρίς κάλυψη στο βασικό θέμα της υγείας. Ζητούμε την άμεση προεργασία από πλευράς σας και από 1/1/2013 να έχει γίνει η εν λόγω ένταξη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΥΓΤΕ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα