Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Σας παραθέτω αυτούσια την επιστολή που απέστειλα στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Ε. Παπαγεωργόπουλο ώστε να προβεί άμεσα στην αναγκαία ενημέρωση προς τους ασφαλισμένους ως προς την διαδικασία είσπραξης των ήδη καταβληθέντων ποσών που δικαιούνται

Αθήνα, 12/12/2012

Προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

Κύριε Παπαγεωργόπουλε,

Παρά τις συνεχείς οχλήσεις και διαμαρτυρίες μας, μέχρι και σήμερα δεν έχετε δημοσιεύσει καμία εγκύκλιο οδηγία προς τους ασφαλισμένους του ΤΑΥΤΕΚΩ με τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να εισπράξουν τα ποσά που έχουν καταβάλλει μέχρι και σήμερα για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Η αδικαιολόγητη παράταση αυτής της κατάστασης έχει οδηγήσει τους ασφαλισμένους σε κατάσταση απελπισίας ειδικά κατά την παρούσα χρονική στιγμή που τα εισοδήματα έχουν δραματικά μειωθεί. Για τούτο ζητώ όπως άμεσα προβείτε σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου οι ασφαλισμένοι να ενημερωθούν για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να εισπράξουν τα ήδη καταβληθέντα και οφειλόμενα από το ταμείο ποσά.

Σε διαφορετική περίπτωση σας δηλώνω ότι θα προβώ σε κάθε αναγκαία ενέργεια –διοικητική και δικαστική – προκειμένου να διασφαλίσω τα νόμιμα δικαιώματα και τις δίκαιες αξιώσεις των ασφαλισμένων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΥΓΤΕ και Οργανωτικός Γραμματέας Νομαρχιακών Παραρτημάτων ΟΤΟΕ


.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα