Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Σας παραθέτω αυτούσια την επιστολή που απέστειλα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Γενικής Τράπεζας κ. Α. Μάνο για διάφορα θέματα.

Αθήνα, 17/12/2012

Προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Γενικής Τράπεζας

κ. Α. Μάνο

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας , σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας .

Επιτυχία σαφώς η οποία θα συνάδει με την ανάπτυξη της Τράπεζας αλλά και πάνω από όλα προς το όφελος των εργαζομένων.

Θέλουμε όμως να σας τονίσουμε ότι μετά την εκλογή σας ως Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας , να ενεργήσετε και να αποφασίσετε πέραν των τριών βασικών θεμάτων που σας έχουμε θέσει, όπως την διασφάλιση απασχόλησης όλων των εργαζομένων στην Γενική, την διασφάλιση των εισφορών για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας και την διασφάλιση όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την μονιμοποίηση όλων των υπαλλήλων που η σύμβασή τους λήγει άμεσα και των υπαλλήλων που έχουν άλλης μορφής σύμβασης, να δοθεί άμεση προτεραιότητα και με τον τρόπο αυτό να δείξετε ένα διαφορετικό σε σύγκριση με τους προηγούμενους διοικούντες πρόσωπο προς τους εργαζόμενους.

Παράλληλα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι υπάλληλοι της Γενικής , μετά την λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στις 31/12/2012 στην Groupama να βρεθούν χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο . Πρέπει να ενταχθούμε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο είναι ενταγμένοι οι υπάλληλοι του ομίλου Πειραιώς.

Ευελπιστούμε ότι θα λάβετε υπόψη σας όλα τα ως άνω άμεσα.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΓΤΕ και Οργανωτικός Γραμματέας Νομαρχιακών Παραρτημάτων του Προεδρείου της ΟΤΟΕ


.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα