Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

ΝΕΑ ΣΦΑΓΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Σας παραθέτω προς ενημέρωσή σας, ανάλυση από την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» για το θέμα των μειώσεων των επικουρικών συντάξεων από το δημοσιογράφο Αντ. Βασιλόπουλο.
Ακόμα μια φορά συνάδελφοι απευθύνομαι σε αυτούς που σκέφτονται να προχωρήσουν σε εθελουσία, να λάβουν υπόψη τους τα πάντα.
Να συνυπολογίσουν όλα αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Βεβαίως καθένας παίρνει μόνος του την απόφασή του και έχει και την ευθύνη του.
Από την πλευρά μου έχω καθήκον και υποχρέωση να σας ενημερώνω για όλα αυτά που σας αφορούν.

ΕΝΩ ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ
Νέα σφαγή των επικουρικών συντάξεων έως 40%

ΕΤΕΑΜ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ                                ΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΕΥΡΩ)
680.000                                                           212

Νέες μειώσεις από 15% έως 40% έρχονται στις επικουρικές συντάξεις, ενώ τρόικα και στελέχη της Αναλογιστικής Αρχής εισηγούνται στην κυβέρνηση την κατάργηση των συντάξεων αυτών και την ενσωμάτωσή τους στην κύρια σύνταξη (ως ενιαία), καθώς το νεοσύστατο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) εμφανίζει έλλειμμα που ως το τέλος του 2013 θα φτάσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ.
Από τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσουν οι αναλογιστικές μελέτες για τη βιωσιμότητα των επικουρικών ταμείων και του ΕΤΕΑ, ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το εύρος των περικοπών που χρειάζονται και θα γίνουν από την 1-1-2014, ώστε να καταστούν βιώσιμα.
Από το νέο έτος θα τεθεί σε εφαρμογή και ο νέος τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων για τους νέους συνταξιούχους, που θα λαμβάνει υπόψη παραμέτρους ανάλογες με τον προσδιορισμό του εφάπαξ, όπως είναι η βιωσιμότητα του εκάστοτε Ταμείου, αλλά και το σύνολο των εισφορών που έχει πληρώσει κάποιος ασφαλισμένος.
Και αυτό το σενάριο μελετάται στην περίπτωση εκείνη που δεν «περάσει» η εισήγηση για την κατάργηση των Ταμείων και την ενσωμάτωση των επικουρικών συντάξεων στην κύρια σύνταξη.
Με το ν. 4052/2012 δεν είναι μόνο τα αποθεματικά των εντασσόμενων πλεονασματικών Ταμείων, αλλά φέρνει και μια σειρά αλλαγών:

1.    Καταργεί το διανεμητικό σύστημα και δημιουργεί ένα καθαρά κεφαλαιοποιητικό σύστημα με τη δημιουργία ατομικών μερίδων ασφαλισμένων.
2.    Καθορίζει το ποσό σύνταξης με:
-δημογραφικά δεδομένα από επίσημους πίνακες θνησιμότητας
-εισάγει το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές
-πρωτοπορεί εισάγοντας την επιλογή ή όχι της μεταβίβασης της σύνταξης στα δικαιόδοχα μέλη κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου
-προβλέπει συντελεστή βιωσιμότητας ο οποίος θα αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση στις νέες και στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, μέσω ενός μηχανισμού μειωμένης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, ανάλογα με τις καταβαλλόμενες εισφορές. Αν προκύψει έλλειμμα τότε δεν αποκλείεται η αναπροσαρμογή της σύνταξης κάθε τρίμηνο με πρόταση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Αποκλειόμενης κάθε μεταφοράς πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα