Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.ΑΛΕΞΙΟ ΓΚΕΓΚΙΟ

Σας παραθέτω αυτούσια την επιστολή που απέστειλα στον κ. Α. Γκέγκιο για συγκεκριμένα θέματα ζητώντας απαντήσεις.
Κύριε  Γκέγκιε, θέλω να πιστεύω ότι έχετε και την διάθεση και την θέληση να προχωρήσετε σε  εξυγίανση ώστε να λάμψει η αλήθεια επιτέλους. Εμείς θα είμαστε μαζί σας σε αυτό τον τομέα και αν δεν υπάρξουν οι ανάλογες ενέργειες από πλευράς σας  θα προχωρήσουμε με κάθε μέσο και τρόπο για να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδοθούν.  Γιατί πιστεύω τόσο εγώ όσο και το Προεδρείο ότι πράττουμε  το καθήκον μας.

Αθήνα, 14/8/2013
Α.Π. 59

Προς τον κ. Γκέγκιο
Κύριε Γκέγκιε,

Απευθύνομαι σε σας και ζητώ όπως με ενημερώσετε ως προς το που βρίσκονται οι εργασίες στο συγκρότημα των Σπάτων και αν έχει ληφθεί σχετική άδεια από τον αρμόδιο εργολάβο για την συνέχιση των έργων.
Από τις πληροφορίες που έχουμε καμία άδεια δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα , δικαιώνοντας έτσι τις  ενέργειες του Προεδρείου  για την παύση των εργασιών διαφυλάγοντας τις ζωές των συναδέλφων μας οι οποίες αποτελούν το πρώτο μέλημά του.
Ούτε οι υπεύθυνοι έχουν τιμωρηθεί αλλά ούτε έχουν ζητηθεί ευθύνες από τον εργολάβο και τον Δήμο.
Εάν  δεν ενεργήσετε προς την κατεύθυνση αυτή  θα το πράξουμε εμείς με κάθε νόμιμη ενέργεια .
Δεν μπορεί να τιμωρείται στέλεχος καταστήματος για κάτι που δεν ευθύνεται.
Παράλληλα, ζητώ  την διερεύνηση από εσάς αν κατά την περίοδο 14/12/2012,  τελευταία ημέρα των Γάλλων  υπεγράφησαν συμβάσεις, στην Πληροφορική και αλλού, χαμηλού ή υψηλού κόστους, οι οποίες κάποιες να δεσμεύουν την Τράπεζα έως το 2015 από τον κ. Ναβαρρό  και αν αυτές έχουν δημιουργήσει ζημιές στην Τράπεζά μας .
Επίσης ζητώ να ερευνηθεί ο τρόπος και η διαδικασία των όποιων προσφορών και κατοχύρωση προηγούμενου  ταξιδιωτικού γραφείου, σε σύγκριση με αυτό του Ομίλου Πειραιώς και αν υπάρχουν διαφορές . Ποιος εισηγήθηκε για το πρακτορείο αυτό και αν υπάρχουν ζημιές .
Ζητώ παράλληλα να καταγραφούν τα πάγια στοιχεία και να πραγματοποιηθεί πλήρη διασταύρωση αυτών.
Σύμφωνα με το νόμο,  την συντήρηση της πυρασφάλειας στα Σπάτα και αλλού την πληρώνει ο ιδιοκτήτης η εμείς . Αν την πληρώνουμε εμείς κακώς πράττουμε . Ποιοι συνηγόρησαν σε αυτή την διαδικασία.;  Αναμένω απαντήσεις

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα