Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Κα ΛΑΧΑΝΟΥ ΚΑΙ κ.Κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

Αθήνα,  13/9/2013
Α.Π.71

Προς
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης κα. Λ. Λαχάνου
Επικεφαλής δικτύων διανομής & εξυπηρέτησης κ. Κ. Χριστοδούλου

εν όψει όλων των τελευταίων εξελίξεων και με το κλείσιμο των καταστημάτων της Γενικής Τράπεζας ζητούμε όπως :
Λάβετε υπόψη σας τους συναδέλφους που έχουν μετατεθεί μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ώστε να επιστρέψουν στον τόπο από όπου είχαν μετατεθεί εφόσον από τα συγκεκριμένα καταστήματα θα αποχωρήσουν υπάλληλοι,   προσφέροντας έτσι περισσότερα στην Τράπεζα αξιοποιώντας τις γνωριμίες τους στην τοπική κοινωνία.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μείωση του κόστους για την Τράπεζα (ενοίκια) αλλά και η  κοινωνική ευαισθησία που επιδεικνύει ο Όμιλος σε τέτοιες περιπτώσεις.
Πιστεύουμε ότι το αίτημά μας είναι εύλογο και δίκαιο σύμφωνα και  με τις σημερινές καταστάσεις που όλοι βιώνουμε και αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ  του ΣΥΓΤΕ

 

Αθήνα, 13/9/2013
Α.Π. 72

Προς
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης κα. Λ. Λαχάνου
Επικεφαλής δικτύων διανομής & Εξυπηρέτησης  κ. Κ. Χριστοδούλου

ενόψει των τελευταίων εξελίξεων στην Τράπεζα και με το κλείσιμο των καταστημάτων της Γενικής ,  πάγια θέση μας είναι και παραμένει  να καλυφθούν οι κενές θέσεις  Διευθυντών που θα υπάρξουν μετά το πρόγραμμα εθελουσίας  από στελέχη  του χώρου μας.
Από τα καταστήματα που κλείνουν και σε κάποια εξ αυτών  δεν παραμένει κανένας συνάδελφος, αλλά και σε καταστήματα που θα απομείνουν  2-3 άτομα  να μετατεθούν σε όμορα καταστήματα όπου η απόσταση για τους συγκεκριμένους θα είναι εφικτή . Αν αυτό  δεν καταστεί δυνατό να απορροφηθούν από τον όμιλο Πειραιώς στις συγκεκριμένες περιοχές.
Πιστεύουμε ότι το αίτημά μας είναι εύλογο και δίκαιο σύμφωνα και  με τις σημερινές καταστάσεις που όλοι βιώνουμε και αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα