Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ 800.000 ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ * ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟ, ΠΑΙΔΙΑ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ κ.λπ.
ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑ 55 ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

 Άμεση έξοδο για σύνταξη με αναγνώριση πλασματικών ετών επιλέγουν 8 στους 10 ασφαλισμένους προκειμένου να κατοχυρώσουν πολλές από τις ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και με όρια ηλικίας που για τις γυναίκες είναι κατά μέσο όρο στα 55 και για τους άνδρες από 58  με 60. Στο δημόσιο, μάλιστα, άνδρες και γυναίκες μπορούν να εξέλθουν στα 56 – 58 με μειωμένη (μειωμένη) εφόσον συμπληρώνουν 25 έτη, τα έτη 2011 και 2012, ενώ στο ΙΚΑ οι άνδρες που έχουν ασφάλιση στα βαρέα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αναγνώριση πλασματικών ετών στην κοινή ασφάλιση για να συμπληρώσουν τις χρονικές προϋποθέσεις εξόδου με 10.500 ημέρες , σε ηλικία 55 ετών (μειωμένη)
Η επιλογή αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για κατοχύρωση ή θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μπορεί να γίνει μέσα από 15 επιλογές και αφορά πάνω από 800.000 παλαιούς και νέους ασφαλισμένους σε ΙΚΑ , Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ασφαλισμένοι πριν από το 1993. Στο ΙΚΑ , καθώς και στα υπόλοιπα Ταμεία , η αναγνώριση πλασματικών ετών γίνεται πλέον με διαδικασίες – εξπρές , καθώς το σχετικό αίτημα συμπεριλαμβάνεται αυτόματα στις περισσότερες αιτήσεις. Και αυτό γιατί πολλοί ασφαλισμένοι υπέβαλαν αιτήσεις συνταξιοδότησης χωρίς να έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, ή ανακάλυπταν εκ των υστέρων ότι δεν έχουν συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα η αίτησή τους να απορρίπτεται και να επανέρχονται με νέο αίτημα με το οποίο ζητούσαν και την αναγνώριση πλασματικών ετών. Η απόρριψη του αρχικού αιτήματος όμως σήμαινε και απώλεια αναδρομικών σύνταξης.
Για να αποφευχθεί αυτή η διπλή και άσκοπη ταλαιπωρία , τα Ταμεία συμπεριλαμβάνουν πλέον αυτόματα στις αιτήσεις και την επιλογή των ασφαλισμένων για αναγνώριση τόσων πλασματικών ετών όσα χρειάζονται για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Τα «πλασματικά – εξπρές» που συνήθως μπαίνουν ως πρώτη επιλογή είναι ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, ο χρόνος παιδιών και ο χρόνος σπουδών. Οι χρόνοι αυτοί αναγνωρίζονται με εξαγορά. Υπάρχουν όμως και άλλοι χρόνοι που είναι δωρεάν, αλλά θα πρέπει να τους συμπεριλάβει ο ασφαλισμένος στην αίτησή του πριν περαστεί αυτόματα οποιοσδήποτε άλλος πλασματικός χρόνος με εξαγορά. 
Οι δωρεάν χρόνοι είναι από ασθένεια, από επιδοτούμενη ανεργία , από κύηση και λοχεία και ο χρόνος παιδιών που γεννήθηκαν μετά το 2000.

Οι αναγνωρίσεις πλασματικών ετών χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες.

1.    Στην πρώτη ανήκουν όσοι κατοχυρώνουν ή θεμελιώνουν με την εξαγορά πλασματικών ετών τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του 2010. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τόσο οι ασφαλισμένοι πριν από το 1983 όσο και οι ασφαλισμένοι μεταξύ 1983-92 σε όλα τα Ταμεία.
2.    Στην δεύτερη ανήκουν οι ασφαλισμένοι που κατοχυρώνουν ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα έτη 2011 και 2012. Εδώ ανήκουν οι ασφαλισμένοι μεταξύ των ετών 1983-1992 από όλα τα Ταμεία. Προϋπόθεση να είχαν συμπληρωθεί 3.600 ημέρες (12) έτη πραγματική ή προαιρετικής ασφάλισης την 1/1/2011
3.    Στην Τρίτη κατηγορία ανήκουν οι νέοι – μετά το 1993 – ασφαλισμένοι οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλασματικά έτη για να συνταξιοδοτηθούν με τις αυξημένες χρονικές και ηλικιακές προϋποθέσεις που ισχύουν από την 1/1/2013
Για την πρώτη κατηγορία των ασφαλισμένων τα πλασματικά έτη που μπορούν να αναγνωρίζουν είναι περιορισμένα και αφορούν στρατιωτική θητεία, γονική  άδεια , ανατροφής παιδιών (3.5) μήνες και εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών . Οι χρόνοι αυτοί προβλέπονται στο νόμο 2084 και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως το τέλος του 2013, αλλιώς οι ασφαλισμένοι χάνουν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του 2010 παρά μόνο αν έχουν συμπληρωμένο τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης από πραγματικό χρόνο εργασίας.
Στην πράξη όσοι δεν προλάβουν να κλειδώσουν με τα παλιά πλασματικά έτη τις προϋποθέσεις του 2010 θα αναγκαστούν να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις που ισχύουν από  την 1/1/2011. Τι σημαίνει αυτό; Ότι για χιλιάδες παλαιούς –  μέχρι 1992 – ασφαλισμένους θα επέλθει αυτόματη αύξηση των ορίων ηλικίας και των ετών ασφάλισης στην περίπτωση που δεν εκμεταλλευτούν ως το τέλος  τους 2013 την αναγνώριση πλασματικών χρόνων για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις του 2010.
Για την δεύτερη κατηγορία ασφαλισμένων τα πλασματικά έτη που ισχύουν από το 2011 είναι περισσότερα και διευκολύνουν κυρίως όσους θέλουν να συνταξιοδοτηθούν στα 56 (μειωμένη για άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο) με 35ετία στα 58 (καθώς και τις γυναίκες για έξοδο με ανήλικο παιδί.
Για την Τρίτη κατηγορία (νέοι μετά το 1983 ασφαλισμένοι) τα πλασματικά μπορούν να αναγνωριστούν αλλά με τις αυξημένες προϋποθέσεις, δηλαδή για σύνταξη στα 62 (μειωμένη) και στα 67 πλήρη.

Τι αναγνωρίζεται    ΠΟΣΟ στοιχίζει – παρατηρήσεις

Στρατιωτική θητεία    20% του μισθού και κατ’ ελάχιστο το ποσό που προκύπτει με βάση το 25πλάιο του βασικού ημερομισθίου, δηλαδή από 167 ευρώ το μήνα
30% έκπτωση ως το 2014, και επιπλέον έκπτωση 15% (σύνολο 45%) αν πληρωθεί σε μία δόση.
50% έκπτωση από το 2015 και μετά
Γονική άδεια ανατροφής παιδιών    Εισφορά 20% για κύρια και 6% για επικουρική ασφάλιση επί του 25πλάσιου του βασικού ημερομισθίου (218,20 ευρώ/μήνα)
Χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας (300) ημέρες    Χωρίς εξαγορά (δεν ισχύει για προσαύξηση σύνταξης)
Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (μέχρι 2 έτη)    Με εισφορά εργοδότη-εργαζόμενου επί των αποδοχών του ασφαλισμένου και ελάχιστο τα 218,20 ευρώ/μήνα
Σπουδές (ΑΕΙ – ΤΕΙ) σχολές εξωτερικού , επαγγελματικές σχολές , και χρόνος μη επιδοτούμενης ανεργίας.    20%+6%(κύρια και επικουρική σύνταξη) επί του 25πλάσιου του βασικού ημερομισθίου ήτοι 218,20 ευρώ/μήνα.
Χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας (119) ημέρες.    Χωρίς εξαγορά (δεν ισχύει για προσαύξηση σύνταξης)
Χρόνος απεργίας    20% κύρια + 6% επικουρική επί των αποδοχών του ασφαλισμένου με ελάχιστο τα 218,20 ευρώ/μήνα
Πλασματικός χρόνος λόγω τέκνων (άρθρο 141 ν. 3655/08) γεννηθέντων μετά το 2000 (αναγνωρίζονται μέχρι 5 έτη: 1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 για το δεύτερο και 2 για το τρίτο και για κάθε επόμενο).    Χωρίς εξαγορά. Καλύπτεται από τα Ταμεία αλλά χρησιμοποιείται μόνο για θεμελίωση προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη.

Πλασματικός χρόνος λόγω τέκνων και έως 5 έτη ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησης (ν.3863/10 και 3996/11)   
Εισφορά εργαζόμενου-εργοδότη επί του 25πλάοιου του βασικού ημερομισθίου 218,20 ευρώ/μήνα

Κενό ασφάλισης (με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν κατ’ ελάχιστο 30 ημέρες, ανάμεσα στη διακοπή και επανέναρξη της ασφάλισης)   
Εισφορά εργαζόμενου-εργοδότη επί του 25πλάσιου του βασικού ημερομισθίου 218,20 ευρώ/μήνα για κύρια και επικουρική ασφάλιση
Χρόνος μαθητείας (stage) και μέχρι 1 έτος    20% κύρια+6% επικουρική σύνταξη επί του 25πλάσιου του βασικού ημερομισθίου ήτοι 218,20 ευρώ/μήνα
Χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας    Συνυπολογίζεται για θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
Χρόνος προσωρινής κράτησης/φυλάκισης για ανυποταξία στο στράτευμα (αντιρρησίες συνείδησης)   
Εισφορά 20% επί των αποδοχών

ΦΘΗΝΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

 

 

Το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών είναι χαμηλότερο από την κανονική ασφάλιση. Μάλιστα για τους περισσότερους χρόνους που αναγνωρίζονται το μηνιαίο ποσό στην κύρια ασφάλιση είναι «κλειδωμένο» στα 167,85 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε κρατήσεις για μισθό 837 ευρώ. Στην πράξη όσοι έχουν πάνω από 837 ευρώ μηνιαίο μισθό βγαίνουν κερδισμένοι, αφού ακόμη και με αποδοχές 2.800 ευρώ η εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης τους έρχεται φθηνότερα από τις ασφαλιστικές τους κρατήσεις και τους στοιχίζει 167,8 ευρώ το μήνα, έναντι 560 ευρώ που είναι οι κανονικές ασφαλιστικές τους κρατήσεις!
Ο φθηνότερος χρόνος είναι για αναγνώριση πλασματικών από δημοσίους υπαλλήλους καθώς πληρώνουν μόνο τη δική τους εισφορά, μόλις 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών τους. Με αυτή την προϋπόθεση το κόστος εξαγοράς για υπάλληλο με τακτικές αποδοχές 1.100 ευρώ ξεκινά από τα 74 ευρώ το μήνα.
Επιπλέον οι τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να υπερβούν το όριο των αναγνωριζόμενων χρόνων και στα πλασματικά, που τους δίνει φέτος ο νόμος δικαίωμα να αναγνωρίσουν, να προσθέσουν και άλλα πέντε λόγω τέκνων, δηλαδή συνολικά 9-10 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του 2011 και του 2012.
Τον επιπλέον χρόνο λόγω τέκνων μπορούν να εξαγοράσουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται με ανήλικο παιδί. Δηλαδή υπάλληλος με δύο ανήλικα παιδιά που έχει 20 έτη, το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει 3 έτη από σπουδές και 2 έτη λόγω τέκνων και έτσι να συμπληρώσει την 25ετία που σημαίνει ότι κατοχυρώνει σύνταξη στα 52. Στην ουσία αναγνωρίζει 5 και όχι 4 έτη που προβλέπει ο νόμος για το 2011.
Η εξαγορά πλασματικού χρόνου αν γίνει «τοις μετρητοίς» έχει έκπτωση 15%. Μπορεί να γίνει όμως και με δόσεις. Τόσες όσοι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Έτσι, εργαζόμενος που θέλει να εξαγοράσει το χρόνο λόγω τέκνων και να αναγνωρίσει 36 μήνες αν έχει δύο παιδιά, έχει δύο επιλογές α) να πληρώσει τοις μετρητοίς με έκπτωση 15%  στην κύρια ασφάλιση δηλαδή 167,8 ευρώ το μήνα*36 μήνες = 6.012 ευρώ * 0,85 ή 15% ποσοστό έκπτωσης = 5.110 ευρώ τελικό ποσό και β) να δίνει 167,8 ευρώ το μήνα για τους επόμενους 36 μήνες. Εδώ όμως υπάρχει και άλλη μία ευκολία. Αν ο εν λόγω ασφαλισμένος υποβάλει την αίτηση εξαγοράς μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης τότε ο νόμος 3996/11 του δίνει τη δυνατότητα συμψηφισμού της μηνιαίας δόσης με το ¼ του ποσού της σύνταξης  ακόμη και στην περίπτωση που βγει με προσωρινή σύνταξη επειδή καθυστερεί η έκδοση της κανονικής του σύνταξης. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρέχεται όμως η έκπτωση κατά 15% αλλά και πάλι υπάρχει κέρδος. Και αυτό γιατί η σύνταξη που θα πάρει μπορεί να είναι ίση ή μεγαλύτερη της δόσης των 167 ευρώ που σημαίνει ότι μέσα σε 36 μήνες θα έχει κάνει πλήρη απόσβεση.
Σύνταξη από το ΙΚΑ*    Ημέρες ασφάλισης ως το 2010    Δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου    Σύνολο ημερών ασφάλισης (πραγματικά+πλασματικά έτη) για συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις του 2010    Κατοχύρωση σύνταξης

Άνδρες    9.400    600 ημέρες από στρατιωτική θητεία, ασθένεια, ανεργία    10.000    62 (πλήρης)
60 (μειωμένη χωρίς δικαίωμα εξαγοράς)
10.000    300 ημέρες από στρατιωτική θητεία + 200 επιδοτούμενη ανεργία    10.500    58
Μητέρες (με ανήλικο παιδί)    5.300    119 μέρες (κύηση και λοχεία) +3,5 μήνες από άδεια ανατροφής του παιδιού    5.500    55 πλήρης
50 μειωμένη
Γυναίκες     4.300    200 ημέρες     4.500    56-62 (μειωμένη) και 60-67 (πλήρης)
* Άνδρες – γυναίκες με πρώτη ασφάλιση μέχρι 31/12/1992

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Περιθώριο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου έχουν εκατοντάδες ασφαλισμένοι για να αναγνωρίσουν κάποιους από τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης που προσμετρώνται για συνταξιοδότηση με προϋποθέσεις του 2010 καθώς η δυνατότητα αναγνώρισης των χρόνων αυτών (άρθρο 40 ν. 2084/92) καταργείται στο τέλος του 2013.
Σε ισχύ από το 2014 παραμένουν πλέον μόνο οι καινούριοι πλασματικοί χρόνοι που καθιερώθηκαν για όσους συνταξιοδοτούνται με τις προϋποθέσεις του 2011 και του 2012.
Από το 2014 οι πλασματικοί χρόνοι που μπορούν να αναγνωριστούν αυξάνονται σε 7 έτη, πλην όμως ένας ασφαλισμένος που θα ζητήσει αναγνώριση 7 ετών δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αναδρομικά, αλλά θα συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν το 2014.
Αντίθετα το 2014 μπορεί να ζητήσει να συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις του 2011 αλλά θα χρησιμοποιήσει τα πλασματικά  έτη που προβλέπονται για σύνταξη με προϋποθέσεις του 2011, δηλαδή μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 4 έτη.
Σε πολλές περιπτώσει οι ασφαλισμένοι μπορούν να σπάσουν σε δύο μέρη τις αναγνωρίσεις για να κατοχυρώσουν σύνταξη με τις προϋποθέσεις του 2011, έχοντας εν μέρει εξαγοράσει πλασματικό χρόνο το 2010.
Έτσι για παράδειγμα :
1.    Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ , που ήταν 55 ετών το 2010 με 4.000 ημέρες μπορεί να καλύψει 200 ημέρες για το 2010 από ασθένεια και γονική άδεια και άλλες 300 ημέρες με εξαγορά χρόνου παιδιών το 2011 ώστε να φύγει άμεσα με μειωμένη σύνταξη.
2.    Ασφαλισμένος σε Ταμείο ΔΕΚΟ με 30 έτη ασφάλισης το 2010 και ηλικία σήμερα 58 ετών. Δεν τον συμφέρει να αποχωρήσει ανεξαρτήτως ηλικίας με 35ετία για τι θα συμπληρώσει τα 35 όταν θα είναι 63 ετών. Τον συμφέρει να εξαγοράσει 2 έτη στρατιωτικής θητείας ώστε να συμπληρώσει τα 32 έτη το 2010 και άλλα 4 έτη (σπουδές, παιδιά, κενό ασφάλισης κλπ) το 2011, ώστε να φύγει άμεσα στη σύνταξη με τις προϋποθέσεις του 2011 δηλαδή με 36 έτη ασφάλισης σε ηλικία 58 ετών.
Τι πληρώνουν
Οι περισσότεροι από τους αναγνωριζόμενους χρόνους γίνονται με εισφορά εργαζομένου 20% για την κύρια και 6% για την επικουρική ασφάλιση με βάση το κατώτατο ημερομίσθιο που για τις εξαγορές πλασματικών ετών έχει «παραμένει» με Υπουργική απόφαση στα 33,57 ευρώ και δεν λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού το νέο μειωμένο ημερομίσθιο των 26,6 ευρώ.
Έτσι έχουμε :
Α) για αναγνώριση πλασματικών ετών στην κύρια ασφάλιση, 25*33,57 ευρώ = 839,25 ευρώ * 20% = 167,8 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης.
Β) για την επικουρική, 25*33,57 ευρώ = 839,25 ευρώ * 6% – 50,34 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης.
Γ) σύνολο εξαγοράς με το «βασικό ημερομίσθιο» : 218,20 ευρώ το μήνα

30% έκπτωση στην εξαγορά στρατιωτικής θητείας και 50% από το 2015
Για τα χρόνια του στρατού το κόστος είναι 20% επί του μισθού με έκπτωση 30% ως το 2014 (επιπλέον έκπτωση 15% για εφάπαξ πληρωμή) και 50% από το 2015, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την αντίστοιχη εισφορά (20%) επί του 25πλάσιου του βασικού ημερομισθίου. Για παράδειγμα, μισθωτός με 1.100 ευρώ θα καταβάλει 2.013 ευρώ για ένα χρόνο αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας και όχι 1.848 ευρώ που είναι η εξαγορά με εισφορά 20% επί του μισθού του + την έκπτωση κατά 30%. Ταρίφα δηλαδή είναι οι 2.013 ευρώ το χρόνο ακόμη και μετά την έκπτωση για την εξαγορά στρατιωτικής θητείας.

Ποιοι χρόνοι αφαιρούνται :

Από τα έτη ασφάλισης που αναγνωρίζονται αφαιρείται κάθε άλλος χρόνος πραγματικός ή πλασματικός που τυχόν έχει αναγνωριστεί, ώστε αθροιστικά χρόνοι που έχουν ήδη αναγνωριστεί και χρόνοι που πρόκειται να αναγνωριστούν να μην υπερβαίνουν το κατ’ έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος – οριζόμενο όριο.

ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

Σύνταξη από Ταμεία ΔΕΚΟ ή τραπεζών*    Έτη ασφάλισης ως το 2012    Δικαίωμα αναγνώρισης έως 5 πλασματικά έτη    Σύνολο ετών για συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις του 2012    Κατοχύρωση σύνταξης

Άνδρες

Γυναίκες    32    1 έτος από στρατό, 1 από σπουδές, 2 λόγω παιδιών    36    58 με 36 έτη ή 60 μειωμένη με τα 32 έτη
22    3 έτη από κύηση – λοχεία, παιδιά, σπουδές    25    Στα 55 με ανήλικο παιδί , στα 57 μειωμένη χωρίς ανήλικο ή 62 πλήρη

* ασφαλισμένοι μεταξύ 1983 – 1992
Σύνταξη από το ΙΚΑ*    Ημέρες ασφάλισης ως το 2011    Δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου (έως 1.200 ημέρες ή 4 έτη)    Σύνολο ημερών ασφάλισης (πραγματικά+πλασματικά έτη) για συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις του 2011    Κατοχύρωση σύνταξης

Άνδρες    9.300    1200 ημέρες -4 έτη από στρατιωτική θητεία, παιδιά, κενό ασφάλισης κ.ά.     10.500    58 )με 10.800 ημέρες κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης
4.100    400 ημέρες από στρατιωτική θητεία     4.500 κατώτατο όριο για σύνταξη γήρατος    60 μειωμένη, 65 πλήρης (εφόσον η ηλικία συμπληρώνεται το 2011 ή το 2012)
Μητέρες (με ανήλικο παιδί)    5.300    119 μέρες (κύηση και λοχεία) χωρίς εξαγορά + 80 μέρες λόγω σπουδών ή ασθένειας    5.500    57 πλήρης
52 μειωμένη
Γυναίκες     4.300    200 ημέρες     10.400    58 πλήρης, 56 μειωμένη
* Άνδρες – γυναίκες με πρώτη ασφάλιση μέχρι 31/12/1992

Μισθός    Μηνιαίο κόστος εξαγοράς στρατιωτικής θητείας για σύνταξη με τα όρια ηλικίας του 2010    Μηνιαίο κόστος εξαγοράς θητείας με έκπτωση 30% για σύνταξη με τα όρια ηλικίας από το 2011 και μετά    Μηνιαίο κόστος εξαγοράς θητείας με έκπτωση 50% από 1/1/2015
1100    220    154    110
11200    240    168    120
1300    260    182    130
1400    280    196    140
1500    300    210    150
1600    320    224    160
1700    340    238    170
1800    360    252    180
1900    380    266    190
2000    400    280    200
2100    420    294    210

Τα πλεονεκτήματα της αναδρομικής εξαγοράς
Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου μπορεί να ανατρέξει στο παρελθόν και ο ασφαλισμένος να ζητήσει το 2016 για παράδειγμα να συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το 2012 αναγνωρίζοντας τα 5 χρόνια που του επιτρέπει ο νόμος για τη χρονιά αυτή προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη. Έτσι αν μια εργαζόμενη ασφαλισμένη στο ΙΚΑ είναι σήμερα 50 ετών και έχει 4.000 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο παιδί, μπορεί να ζητήσει το 2017 ή το 2016 που θα έχει 5.200 ή 4.900 ένσημα, να εξαγοράσει τον υπολειπόμενο χρόνο που θα της επιτρέψει να συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις ανηλίκων του 2011, δηλαδή με 5.500 ένσημα μόλις γίνει 57 ετών. Αν τώρα η ίδια η εργαζόμενη είναι σε ΔΕΚΟ (ασφαλισμένη πριν από το 1993) και έχει 21 χρόνια σήμερα σε ηλικία 45 ετών με ανήλικο παιδί, μπορεί να ζητήσει το 2014 την αναγνώριση 3 ετών από χρόνο σπουδών και να συμπληρώσει την 25ετία για αποχώρηση στα 50 με ανήλικο τέκνο.

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα